การใช้ chillispot ร่วมกับ layer 3 sw

การใช้ chillispot ร่วมกับ layer 3 sw

โพสต์โดย jirawat » จันทร์ 24 ม.ค. 2011 11:50 pm

การนำ chillispot ไปใช้กับระบบที่มี layer 3 เป็น core sw. โดยแบ่งออกเป็น Network ดังนี้
1. 192.168.10.0
2. 192.168.11.0
3. 192.168.12.0

รูปภาพ ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1. สร้าง Vlan บน Linux Gatewat (Chillispot + Freeradius + Squid) ผมใช้ของ ม.บูรพา ทดลองสร้างเพียง 3 vlan
#modprobe 8021q
#vconfig add eth1 2 (เริ่มจาก vlanID2 เพราะว่า 1 เป็นค่า default บน switch)
#vconfig add eth1 3
#vconfig add eth1 4
#cp /etc/sysconfig/network-scripts/ifcfg-eth1 /etc/sysconfig/network-scripts/ifcfg-eth1.2
#cp /etc/sysconfig/network-scripts/ifcfg-eth1 /etc/sysconfig/network-scripts/ifcfg-eth1.3
#cp /etc/sysconfig/network-scripts/ifcfg-eth1 /etc/sysconfig/network-scripts/ifcfg-eth1.4
#vi /etc/sysconfig/network-scripts/ifcfg-eth1.2 ใส่ค่าตามนี้ครับ
DEVICE=eth1.2
BOOTPROTO=none
ONBOOT=yes
#vi /etc/sysconfig/network-scripts/ifcfg-eth1.3 ใส่ค่าตามนี้ครับ
DEVICE=eth1.3
BOOTPROTO=none
ONBOOT=yes
#vi /etc/sysconfig/network-scripts/ifcfg-eth1.4 ใส่ค่าตามนี้ครับ
DEVICE=eth1.4
BOOTPROTO=none
ONBOOT=yes
#service network restart
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2. ทำให้ chillispot รันมากกว่า 1 process ในที่นี้ต้องทำการเพิ่ม TUN1, TUN2, TUN3 (เพื่อให้ทำงานร่วมกับ VlanID2, VlanID3,VlanID4)
2.1 คัดลอกไฟล์ chilli.conf ตามจำนวน VlanID ดังนี้
#cp /etc/chilli.conf /etc/chilli2.conf
#cp /etc/chilli.conf /etc/chilli3.conf
#cp /etc/chilli.conf /etc/chilli4.conf
2.2 ทำการแก้ไขตัวแปล ใน chilli2.conf, chilli3.conf, chilli4.conf ดังนี้
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
ไฟล์ chilli2.conf
# TUN parameters net 192.168.10.0/24
# TAG: dhcpif dhcpif eth1.2
# TAG: uamserver uamserver https://192.168.10.1/wifi/hotspotlogin_10.php
# TAG: uamhomepage uamhomepage http://192.168.10.1:3990/prelogin
# TAG: uamlisten uamlisten 192.168.10.1
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
ไฟล์ chilli3.conf
# TUN parameters net 192.168.11.0/24
# TAG: dhcpif dhcpif eth1.3
# TAG: uamserver uamserver https://192.168.11.1/wifi/hotspotlogin_11.php
# TAG: uamhomepage uamhomepage http://192.168.11.1:3990/prelogin
# TAG: uamlisten uamlisten 192.168.11.1
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
ไฟล์ chilli4.conf ตำแหน่ง
# TUN parameters net 192.168.12.0/24
# TAG: dhcpif dhcpif eth1.4
# TAG: uamserver uamserver https://192.168.12.1/wifi/hotspotlogin_12.php
# TAG: uamhomepage uamhomepage http://192.168.12.1:3990/prelogin
# TAG: uamlisten uamlisten 192.168.12.1
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
3. คัดลอกไฟล์ hotspotlogin.php, hotspotlogin_popup.php ตามจำนวน VlanID ดังนี้
#cp /var/www/html/wifi/hotspotlogin.php /var/www/html/wifi/hotspotlogin_10.php
#cp /var/www/html/wifi/hotspotlogin.php /var/www/html/wifi/hotspotlogin_11.php
#cp /var/www/html/wifi/hotspotlogin.php /var/www/html/wifi/hotspotlogin_12.php
#cp /var/www/html/wifi/hotspotlogin_popup.php /var/www/html/wifi/hotspotlogin_popup_10.php
#cp /var/www/html/wifi/hotspotlogin_popup.php /var/www/html/wifi/hotspotlogin_popup_11.php
#cp /var/www/html/wifi/hotspotlogin_popup.php /var/www/html/wifi/hotspotlogin_popup_12.php
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
4. แก้ไขค่าตัวแปรใน hotspotlogin.php, hotspotlogin_popup.php ตามค่า VlanID ตัวอย่างไฟล์ hotspotlogin_10.php
$loginpath = hotspotlogin_10.php
$loginpath_popup = hotspotlogin_popup_10.php

ตัวอย่างไฟล์ hotspotlogin_popup_10.php
$loginpath = hotspotlogin_10.php
$loginpath_popup = hotspotlogin_popup_10.php
a href=\http://192.168.10.1:3990/logoff\[Logout]/b/a
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
5. สั่งรัน chilli
#/usr/sbin/chilli -c /etc/chilli2.conf
#/usr/sbin/chilli -c /etc/chilli3.conf
#/usr/sbin/chilli -c /etc/chilli4.conf
#ifconfig
จะมี TUN1,TUN2,TUN3 เพิ่มขึ้นมา
รูปภาพ
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
6. คอนฟิก Layer 3 SW. (ของผมยี่ห้อ 3COM ,มี 26 port, port 1-2 แบบ 10/100 Mbps, port 25,26 แบบ 10/100/1000)
6.1 ทำการเพิ่ม VlanID และกำหนดจำนวน port ในแต่ละ Vlan add VlanId2 add port 1,2,3 (untagged), port 25 (tagged) add VlanId3 add port 4,5,6 (untagged), port 25 (tagged) add VlanId4 add port 7,8,9 (untagged), port 25 (tagged)
รูปภาพ

6.2 กำหนด IP Address ให้กับ VlanID
VlanID2 IP Address 192.168.10.254, 255.255.255.0 VlanID3 IP Address 192.168.11.254, 255.255.255.0 VlanID4 IP Address 192.168.12.254, 255.255.255.0
รูปภาพ
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
7. เชื่อมต่อสายแลนจากพอร์ตที่ 25 ของ layer 3 SW. เข้ากับ eth1 ของ linux gateway จะทำให้เครื่องลูกข่ายได้รับ IP Address แยกตาม Network ที่กำหนดไว้ใน chilli

รูปภาพ

รูปภาพ
ภาพแสดงจำนวนผู้ใช้ที่ Connect เพื่อใช้งานอินเทอร์เน็ตพร้อมๆ กันโดยแยก Network ตัวจัดการของ ม.บูรพา

รูปภาพ
ภาพแสดง Layout Network ของวิทยาลัยเทคนิคสมุทรปราการที่ใช้งานในปัจจุบัน
jirawat
 
โพสต์: 6
ลงทะเบียนเมื่อ: จันทร์ 24 ม.ค. 2011 10:20 pm

ย้อนกลับไปยัง Linux Server

ผู้ใช้งานขณะนี้

่กำลังดูบอร์ดนี้: ไม่มีสมาชิก และ บุคคลทั่วไป 1 ท่าน

cron