วิทยาลัยเทคนิคสมุทรปราการ เข้ารับการประเมินองค์การมาตรฐานดีเด่นองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดสมุทรปราการ ประจำปีการศึกษา 2563

25 ธันวาคม 2563 วิทยาลัยเทคนิคสมุทรปราการ เข้ารับการประเมินองค์การมาตรฐานดีเด่นองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดสมุทรปราการ ประจำปีการศึกษา 2563 โดยมี ว่าที่ร้อยตรี ราชันย์ อุทัย รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคสมุทรปราการ พร้อมด้วย หัวหน้างานกิจกรรม ฯ…

ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว (ครูอัตราจ้าง) แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์ (หมวดวิชาสุขศึกษาและพลานามัย)

ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว (ครูอัตราจ้าง) แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์ (หมวดวิชาสุขศึกษาและพลานามัย) รายละเอียด คลิกที่นี่

ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว (ครูอัตราจ้าง) แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์ (หมวดวิชาสุขศึกษาและพลานามัย)

ประกาศวิทยาลัยเทคนิคสมุทรปราการ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว (ครูอัตราจ้าง) แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์ (หมวดวิชาสุขศึกษาและพลานามัย) โดยให้ผู้มีรายชื่อตามประกาศมาสอบคัดเลือก ในวันที่ 24 ธันวาคม 2563 เวลา 09.00 น. ณ ห้องงานบุคลากร…

การจัดประชุมครูผู้สอนเรือนจำกลางสมุทรปราการ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563

23 ธันวาคม 2563 วิทยาลัยเทคนิคสมุทรปราการ จัดประชุมครูผู้สอนเรือนจำกลางสมุทรปราการ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 โดยมี จ.ส.อ.เพิ่มเติม พลับพลา รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ เป็นประธานในการประชุม พร้อมด้วย คณะครู…

ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว (เจ้าหน้าที่ธุรการ) งานครูที่ปรึกษา และงานส่งเสริมผลิตผลการค้า ฯ

ประกาศวิทยาลัยเทคนิคสมุทรปราการ เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว (เจ้าหน้าที่ธุรการ) งานครูที่ปรึกษา และงานส่งเสริมผลิตผลการค้า ฯ ขอให้ผู้มีรายชื่อตามประกาศมารายงานตัวเพื่อปฏิบัติงานในวันที่ 4 มกราคม 2563 เวลา 08.30 น. ณ งานบุคลากร…

การจัดประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมรับการประเมินให้ข้าราชครูและบุคลากรทางการศึกษา มีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะ ประจำปีการศึกษา 2562 – 2563

22 ธันวาคม 2563 วิทยาลัยเทคนิคสมุทรปราการ จัดประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมรับการประเมินให้ข้าราชครูและบุคลากรทางการศึกษา มีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะ ประจำปีการศึกษา 2562 – 2563 โดยมี จ.ส.อ. ดร.สมพร ชูทอง ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคสมุทรปราการ เป็นประธานในการประชุม…

การจัดประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมรับการประเมินให้ข้าราชครูและบุคลากรทางการศึกษา มีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะ ประจำปีการศึกษา 2562 – 2563

21 ธันวาคม 2563 วิทยาลัยเทคนิคสมุทรปราการ จัดประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมรับการประเมินให้ข้าราชครูและบุคลากรทางการศึกษา มีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะ ประจำปีการศึกษา 2562 – 2563 โดยมี จ.ส.อ. ดร.สมพร ชูทอง ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคสมุทรปราการ เป็นประธานในการประชุม…

ประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารแฟลต 14 หน่วย 1 หลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศวิทยาลัยเทคนิคสมุทรปราการ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารแฟลต 14 หน่วย 1 หลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) รายละเอียด คลิกที่นี่

ประกาศ รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว (ครูอัตราจ้าง) แผนกวิชาช่างยนต์ จำนวน 1 อัตรา

ประกาศวิทยาลัยเทคนิคสมุทรปราการ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว (ครูอัตราจ้าง) แผนกวิชาช่างยนต์ จำนวน 1 อัตรา เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 21 – 25 ธันวาคม 2563 เวลา 09.00…