ประกาศ จากงานแนะแนวฯ เรื่อง ขยายระยะเวลาในการลงทะเบียนขอกู้ยืมฯ กยศ. (รอบสุดท้าย)

ประกาศ จากงานแนะแนวฯ เรื่อง ขยายระยะเวลาในการลงทะเบียนขอกู้ยืมฯ (กยศ.) (รอบสุดท้าย) ผู้ที่มีความประสงค์จะขอกู้ยืมเงินฯ กยศ. ระดับชั้น ปวช. และ ปวส. ผู้ขอกู้ยืมฯ รายใหม่ รายเก่า และรายเก่าที่เลื่อนระดับชั้น ให้มาดำเนินการ ลงทะเบียนการขอกู้ยืมฯ ในระบบ e-studentloan พร้อมทั้งขอเอกสารการขอกู้ยืมฯ

ได้ตั้งแต่วันนี้ – วันศุกร์ที่ 31 กรกฎาคม 2563 ได้ที่งานแนะแนวอาคาร 9 ชั้น 1

ข่าวสารล่าสุด