คณะศิษย์เก่าศิษย์ใหม่และผู้มีจิตศรัทธา ร่วมจัดทำและส่งมอบโครงการซ่อมบ้านช่างยนต์ บางปู ปี 2563 งานปรับปรุงห้องปฏิบัติงานไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ยานยนต์ มูลค่า 109,628.53 บาท

20 กรกฎาคม 2563 คณะศิษย์เก่าศิษย์ใหม่และผู้มีจิตศรัทธา ร่วมจัดทำและส่งมอบโครงการซ่อมบ้านช่างยนต์ บางปู ปี 2563 งานปรับปรุงห้องปฏิบัติงานไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ยานยนต์ มูลค่า 109,628.53 บาท โดยมี จ.ส.อ. ดร.สมพร ชูทอง ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคสมุทรปราการ จ่าสิบเอกเพิ่มเติม พลับพลา รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ นายวันชัย สุวรรณวีรกุล ครูแผนกวิชาช่างยนต์ และผู้เกี่ยวข้อง ร่วมรับมอบโครงการซ่อมบ้านช่างยนต์ บางปู ปี 2563 งานปรับปรุงห้องปฏิบัติงานไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ยานยนต์ ณ แผนกวิชาช่างยนต์ วิทยาลัยเทคนิคสมุทรปราการ

ข่าวสารล่าสุด