การจัดโครงการวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และพิธีลงนามถวายพระพร

24 กรกฎาคม 2563 วิทยาลัยเทคนิคสมุทรปราการ จัดโครงการวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และพิธีลงนามถวายพระพร โดยมี จ.ส.อ. ดร.สมพร ชูทอง ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคสมุทรปราการ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียนนักศึกษา เข้าร่วมกิจกรรม ณ บริเวณหน้าอาคารอำนวยการ วิทยาลัยเทคนิคสมุทรปราการ

ข่าวสารล่าสุด