การนิเทศการจัดการเรียนการสอนและการพัฒนาหลักสูตร ด้านความพร้อมของสถานศึกษาในการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ภายใต้สถานการณ์ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) “New Normal” ด้านการศึกษา

29 กรกฎาคม 2563 วิทยาลัยเทคนิคสมุทรปราการ ได้รับการนิเทศการจัดการเรียนการสอนและการพัฒนาหลักสูตร ด้านความพร้อมของสถานศึกษาในการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ภายใต้สถานการณ์ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) “New Normal” ด้านการศึกษา นำโดย นายชาตรี ชนานาฎ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ พร้อมด้วยคณะ โดยมี จ่าสิบเอกเพิ่มเติม พลับพลา รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ คณะผู้บริหาร ครู และผู้เกี่ยวข้อง เข้าร่วมการนิเทศการจัดการเรียนการสอน ณ ห้องประชุมทองขาว วิทยาลัยเทคนิคสมุทรปราการ รายละเอียด คลิกที่นี่

ข่าวสารล่าสุด