อาชีวศึกษาจังหวัดสมุทรปราการ จัดประชุมการดำเนินงานศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

30 กรกฎาคม 2563 อาชีวศึกษาจังหวัดสมุทรปราการ จัดประชุมการดำเนินงานศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยมี จ.ส.อ. ดร.สมพร ชูทอง ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคสมุทรปราการ ประธานกรรมการอาชีวศึกษาจังหวัดสมุทรปราการ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ครู และผู้เกี่ยวข้อง ในสถานศึกษาทั้งภาครัฐและเอกชน จำนวน 11 สถานศึกษา เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมทองขาว วิทยาลัยเทคนิคสมุทรปราการ รายละเอียด คลิกที่นี่

ข่าวสารล่าสุด