ประกาศ รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว (ครูอัตราจ้าง) แผนกวิชาแม่พิมพ์พลาสติก

ประกาศวิทยาลัยเทคนิคสมุทรปราการ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว (ครูอัตราจ้าง) แผนกวิชาแม่พิมพ์พลาสติก จำนวน 1 อัตรา อัตราเงินเดือน เดือนละ 15,000 บาท

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งนี้

  1. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชา ดังนี้
  • เครื่องมือกล/เทคนิคการผลิต/ช่างกลโรงงาน
  • เทคโนโลยีอุตสาหกรรมศึกษา/เทคโนโลยีการผลิต
  • ครุศาสตร์บัณฑิต(อุตสาหการ)/อุตสาหกรรมเครื่องมือกล
  • เทคโนโลยีวิศวกรรมการออกแบบและผลิตเครื่องจักรกล
  • วิศวกรรมเครื่องกล วิศวกรรมขนถ่ายวัสดุ(ช่างกลโรงงาน)
  • วิศวกรรมอุตสาหการ(ออกแบบการผลิต) (การจัดการผลิต)
  • วิศวกรรมการผลิต วิศวกรรมอุตสาหการและระบบการผลิต
  • อุตสาหกรรมศิลป์(ช่างกลโรงงาน) (การผลิต) (เครื่องมือกล)
  • เทคโนโลยีอุตสาหกรรม(เครื่องมือกล) (การจัดการอุตสาหกรรม)

2. มีประสบการณ์ทางด้าน การสร้างแม่พิมพ์พลาสติก จะได้รับการพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ

เปิดรับสมัครตั้งแต่ที่ 3 – 7 สิงหาคม 2563 เวลา 09.00 – 16.00 น. สมัครด้วยตนเอง ณ งานบุคลากร ชั้น 1 อาคารอำนวยการ วิทยาลัยเทคนิคสมุทรปราการ เว้นวันหยุกราชการ ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่งานบุคลาการ 023239009 , 023239680 ต่อ 210 รายละเอียด คลิกที่นี่

ข่าวสารล่าสุด