การจัดพิธีประดับเครื่องหมายชำนาญการชั้นปี การประชุมชมรมครู ผู้ปกครอง และศิษย์เก่า แผนกวิชาช่างอากาศยานวิทยาลัยเทคนิคสมุทรปราการ

31 กรกฎาคม 2563 วิทยาลัยเทคนิคสมุทรปราการ จัดพิธีประดับเครื่องหมายชำนาญการชั้นปี และการประชุม ชมรมครู ผู้ปกครอง และศิษย์เก่า แผนกวิชาช่างอากาศยานวิทยาลัยเทคนิคสมุทรปราการ โดยมี จ.ส.อ. ดร.สมพร ชูทอง ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคสมุทรปราการ เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยผู้เชี่ยวชาญครูผู้สอนแผนกวิชาช่างอากาศยานคณะครู ผู้เกี่ยวข้อง นักศึกษาแผนกวิชาช่างอากาศยาน เข้าร่วมพิธี
ณ ห้องประชุมทองขาว วิทยาลัยเทคนิคสมุทรปราการ รายละเอียด คลิกที่นี่

ข่าวสารล่าสุด