ประกาศ เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2564 (อาคารแฟลต 14 หน่วย 1 หลัง)

ประกาศวิทยาลัยเทคนิคสมุทรปราการ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2564 รายละเอียด คลิกที่นี่ ข้อกำหนดและขอบเขตงานก่อสร้างอาคารแฟลต รายละเอียด คลิกที่นี่

ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคาการประกวดราคาจ้างเหมาเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย (จำนวน 2 คน) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ตามประกาศ วิทยาลัยเทคนิคสมุทรปราการ เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย (จำนวน 2 คน) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) และเอกสารประกวดราคาจ้าง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ 001/2564 ลงวันที่ 17…

วิทยาลัยเทคนิคสมุทรปราการ ร่วมแสดงความยินดีกับคณะครู ในโอกาสได้ย้ายกลับไปปฏิบัติราชการ ณ ภูมิลำเนา

7 ธันวาคม 2563 จ.ส.อ. ดร.สมพร ชูทอง ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคสมุทรปราการ พร้อมด้วย ว่าที่ร้อยตรี ราชันย์ อุทัย รองผู้อำนวยการ ร่วมแสดงความยินดีกับ นางจารุวรรณ ลาภมูล ครูแผนกวิชาการบัญชี…

วิทยาลัยเทคนิคสมุทรปราการ ร่วมมอบทุนการศึกษาศิษย์เก่าอาชีวะบางปู 60 และทุนการศึกษาจาก บริษัท ไทยฮอนด้า แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด

7 ธันวาคม 2563 จ.ส.อ. ดร.สมพร ชูทอง ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคสมุทรปราการ พร้อมด้วย ว่าที่ร้อยตรี ราชันย์ อุทัย รองผู้อำนวยการ ร่วมมอบทุนการศึกษาศิษย์เก่าอาชีวะบางปู 60 ในระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)…

วิทยาลัยเทคนิคสมุทรปราการ ร่วมแสดงความยินดีและมอบเกียรติบัตรให้กับนักเรียนแผนกวิชาแฟชั่นและสิ่งทอ ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 และรางวัลชมเชย ในการเข้าร่วมประกวดนักออกแบบรุ่นใหม่ CDD Young Designer Contest 2563

7 ธันวาคม 2563 จ.ส.อ. ดร.สมพร ชูทอง ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคสมุทรปราการ ร่วมแสดงความยินดีและมอบเกียรติบัตรให้กับนักเรียนแผนกวิชาแฟชั่นและสิ่งทอ ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 และรางวัลชมเชย ในการเข้าร่วมประกวดนักออกแบบรุ่นใหม่ CDD Young Designer…

ระเบียบวิทยาลัยเทคนิคสมุทรปราการ ว่าด้วยเครื่องแบบและการตรวจร่างกายของนักเรียนนักศึกษา พ.ศ. 2563

ระเบียบวิทยาลัยเทคนิคสมุทรปราการ ว่าด้วยเครื่องแบบและการตรวจร่างกายของนักเรียนนักศึกษา พ.ศ. 2563 รายละเอียด คลิกที่นี่

ระเบียบวิทยาลัยเทคนิคสมุทรปราการ ว่าด้วยความประพฤติและการพิจารณาโทษของนักเรียนนักศึกษา พ.ศ. 2563

ระเบียบวิทยาลัยเทคนิคสมุทรปราการ ว่าด้วยความประพฤติและการพิจารณาโทษของนักเรียนนักศึกษา พ.ศ. 2563 รายละเอียด คลิกที่นี่