วิทยาลัยเทคนิคสมุทรปราการ ร่วมแสดงความยินดีและมอบเกียรติบัตรให้กับนักเรียนแผนกวิชาแฟชั่นและสิ่งทอ ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 และรางวัลชมเชย ในการเข้าร่วมประกวดนักออกแบบรุ่นใหม่ CDD Young Designer Contest 2563

7 ธันวาคม 2563 จ.ส.อ. ดร.สมพร ชูทอง ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคสมุทรปราการ ร่วมแสดงความยินดีและมอบเกียรติบัตรให้กับนักเรียนแผนกวิชาแฟชั่นและสิ่งทอ ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 และรางวัลชมเชย ในการเข้าร่วมประกวดนักออกแบบรุ่นใหม่ CDD Young Designer Contest 2563 โรงแรมเบย์ ถนนศรีนครินทร์ อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ ณ ลานหน้าอาคารอำนวยการ วิทยาลัยเทคนิคสุมทรปราการ รายละเอียด คลิกที่นี่