วิทยาลัยเทคนิคสมุทรปราการ ร่วมมอบทุนการศึกษาศิษย์เก่าอาชีวะบางปู 60 และทุนการศึกษาจาก บริษัท ไทยฮอนด้า แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด

7 ธันวาคม 2563 จ.ส.อ. ดร.สมพร ชูทอง ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคสมุทรปราการ พร้อมด้วย ว่าที่ร้อยตรี ราชันย์ อุทัย รองผู้อำนวยการ ร่วมมอบทุนการศึกษาศิษย์เก่าอาชีวะบางปู 60 ในระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และในระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) จำนวน 10 ทุน ทุนละ 6,000 บาท และทุนการศึกษาจากบริษัท ไทยฮอนด้า แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด ในระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) จำนวน 20 ทุน และในระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) จำนวน 10 ทุน ณ ลานหน้าอาคารอำนวยการ วิทยาลัยเทคนิคสุมทรปราการ รายละเอียด คลิกที่นี่