วิทยาลัยเทคนิคสมุทรปราการ ร่วมแสดงความยินดีกับคณะครู ในโอกาสได้ย้ายกลับไปปฏิบัติราชการ ณ ภูมิลำเนา

7 ธันวาคม 2563 จ.ส.อ. ดร.สมพร ชูทอง ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคสมุทรปราการ พร้อมด้วย ว่าที่ร้อยตรี ราชันย์ อุทัย รองผู้อำนวยการ ร่วมแสดงความยินดีกับ นางจารุวรรณ ลาภมูล ครูแผนกวิชาการบัญชี นางพรรณิภา เสือก้อน ครูแผนกวิชาการบัญชี นางสาวมาลัย จินากูล ครูแผนกวิชาสามัญสัมพันธ์ (หมวดพละศึกษา) นายมีนวัชร์ จินากูล ครูแผนกวิชาสามัญสัมพันธ์ (หมวดภาษาอังกฤษ) นายฌาญธิวัฒน์ สาระโพธิ์ ครูแผนกวิชาสามัญสัมพันธ์ (หมวดวิทยาศาสตร์) และนายพิษณุ วัชราเดชา ครูแผนกวิชาเทคนิคพื้นฐาน ในโอกาสได้ย้ายกลับไปปฏิบัติราชการ ณ ภูมิลำเนา โดยมี คณะครู นักเรียน และนักศึกษา ร่วมแสดงความยินดี ณ ลานหน้าอาคารอำนวยการ วิทยาลัยเทคนิคสุมทรปราการ รายละเอียด คลิกที่นี่