ประกาศ เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2564 (อาคารแฟลต 14 หน่วย 1 หลัง)

ประกาศวิทยาลัยเทคนิคสมุทรปราการ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2564 รายละเอียด คลิกที่นี่

ข้อกำหนดและขอบเขตงานก่อสร้างอาคารแฟลต รายละเอียด คลิกที่นี่