การจัดประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมรับการประเมินให้ข้าราชครูและบุคลากรทางการศึกษา มีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะ ประจำปีการศึกษา 2562 – 2563

21 ธันวาคม 2563 วิทยาลัยเทคนิคสมุทรปราการ จัดประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมรับการประเมินให้ข้าราชครูและบุคลากรทางการศึกษา มีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะ ประจำปีการศึกษา 2562 – 2563 โดยมี จ.ส.อ. ดร.สมพร ชูทอง ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคสมุทรปราการ เป็นประธานในการประชุม พร้อมด้วย จ.ส.อ.เพิ่มเติม พลับพลา รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ คณะครู และผู้เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมทองขาว วิทยาลัยเทคนิคสมุทรปราการ รายละเอียด คลิกที่นี่