ประกาศ กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินสมรรถนะ ตำแหน่งพนักงานบริหารทั่วไป (ครู)

ประกาศวิทยาลัยเทคนิคสมุทรปราการ เรื่อง กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินสมรรถนะ ตำแหน่งพนักงานบริหารทั่วไป (ครู) รายละเอียด คลิกที่นี่