ประกาศ การรับสมัครนักเรียน เพื่อเข้าศึกษาต่อระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) กรณีพิเศษ (ระบบโควตา) ประจำปีการศึกษา 2565

ประกาศวิทยาลัยเทคนิคสมุทรปราการ เรื่อง การรับสมัครนักเรียน เพื่อเข้าศึกษาต่อระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) กรณีพิเศษ (ระบบโควตา) ประจำปีการศึกษา 2565

🔺สมัครเรียนผ่านระบบออนไลน์เท่านั้น!!! สมัครได้ตั้งแต่วันที่ 15 ธันวาคม 2564 – 28 มกราคม 2565

🟠 ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)

🟠 ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)

🟠 และระดับปริญญาตรีเทคโนโลยี (ต่อเนื่อง)

🔺🔺 **การรับสมัครนักเรียน กรณีพิเศษ (ระบบโควตา) นี้รับสมัครเฉพาะนักเรียน นักศึกษาที่มีเกรดเฉลี่ย 2.00 ขึ้นไป ยกเว้นแผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง และแผนกวิชาช่างก่อสร้าง เกรดเฉลี่ย 2.30 ขึ้นไป** รายละเอียด คลิกที่นี่