วิทยาลัยเทคนิคสมุทรปราการ จัดพิธีมอบเงินทุนการศึกษาให้กับนักเรียน นักศึกษา ที่มีผลการเรียนดีแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ โดยได้รับการสนับสนุนทุนการศึกษาจากหน่วยงาน และบริษัทต่าง ๆ โดยมี จ.ส.อ. ดร.สมพร ชูทอง ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคสมุทรปราการ เป็นประธานในพิธีมอบ

23 ธันวาคม 2564 วิทยาลัยเทคนิคสมุทรปราการ จัดพิธีมอบเงินทุนการศึกษาให้กับนักเรียน นักศึกษา ที่มีผลการเรียนดีแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ โดยได้รับการสนับสนุนทุนการศึกษาจากหน่วยงาน และบริษัทต่าง ๆ โดยมี จ.ส.อ. ดร.สมพร ชูทอง ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคสมุทรปราการ เป็นประธานในพิธีมอบ พร้อมด้วย ว่าที่ร้อยตรีวัฒนชัย บุญสุข รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการ ฯ คณะครู ผู้เกี่ยวข้อง และนักเรียน นักศึกษา เข้าร่วมพิธี ณ ห้องประชุมทองขาว วิทยาลัยเทคนิคสมุทรปราการ