อาชีวศึกษาจังหวัดสมุทรปราการ นำโดย นายรังสรรค์ ยังน้อย ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษก สมุทรปราการ พร้อมคณะ เข้าตรวจการประเมินองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย (อวท.) ระดับจังหวัดสมุทรปราการ ประจำปีการศึกษา 2564

23 ธันวาคม 2564 อาชีวศึกษาจังหวัดสมุทรปราการ นำโดย นายรังสรรค์ ยังน้อย ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษก สมุทรปราการ พร้อมคณะ เข้าตรวจการประเมินองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย (อวท.) ระดับจังหวัดสมุทรปราการ ประจำปีการศึกษา 2564 โดยมี จ.ส.อ. ดร.สมพร ชูทอง ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคสมุทรปราการ พร้อมด้วย ว่าที่ร้อยตรีวัฒนชัย บุญสุข รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการ ฯ หัวหน้างานกิจกรรม ฯ ครูที่ปรึกษาองค์การ ฯ และคณะกรรมการดำเนินงานองค์การ ฯ ให้การต้อนรับ ณ ห้องประชุมอาคาร 9 ชั้น 1 วิทยาลัยเทคนิคสมุทรปราการ