อาชีวศึกษาจังหวัดสมุทรปราการ จัดพิธีเปิดงานประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย การแข่งขันทักษะวิชาชีพและทักษะพื้นฐาน ระดับจังหวัดสมุทรปราการ ประจำปีการศึกษา 2564

24 ธันวาคม 2564 อาชีวศึกษาจังหวัดสมุทรปราการ จัดพิธีเปิดงานประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย การแข่งขันทักษะวิชาชีพและทักษะพื้นฐาน ระดับจังหวัดสมุทรปราการ ประจำปีการศึกษา 2564 โดยมี จ.ส.อ. ดร.สมพร ชูทอง ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคสมุทรปราการ ประธานกรรมการอาชีวศึกษาจังหวัดสมุทรปราการ เป็นประธานในพิธีเปิด พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ครู ผู้เกี่ยวข้อง และนักเรียน นักศึกษา ในสถานศึกษาทั้งภาครัฐและเอกชน จำนวน 11 สถานศึกษา เข้าร่วมโครงการ ณ หอประชุมอาคาร 9 ชั้น 4 วิทยาลัยเทคนิคสมุทรปราการ