ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว (ครูอัตราจ้าง) แผนกวิชาช่างยนต์

ประกาศวิทยาลัยเทคนิคสมุทรปราการ เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว (ครูอัตราจ้าง) แผนกวิชาช่างยนต์ ขอให้ผู้มีรายชื่อตามประกาศมารายงานตัวเพื่อปฏิบัติงานในวันที่ 11 มกราคม 2564 เวลา 08.30 น. ณ งานบุคลากร วิทยาลัยเทคนิคสมุทรปราการการ รายละเอียด…