งานโครงการพิเศษและบริการชุมชน (FIX IT CENTER) จัดโครงการอาชีวศึกษาเพื่อสนองพระราชดำริ (กิจกรรมส่งเสริมอาชีพแก่เด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร) ออกบริการด้านการสร้าง สอนอาชีพคัพเค้กเทียนหอม ผ้าขนหนูหรรษา ปลาสลิดดินไทยเสริมงานศิลป์ ให้กับนักเรียนโรงเรียนวัดโคธาราม อ.บางบ่อ จ.สมุทรปราการ

29 กันยายน 2565 งานโครงการพิเศษและบริการชุมชน (FIX IT CENTER) วิทยาลัยเทคนิคสมุทรปราการ จัดโครงการอาชีวศึกษาเพื่อสนองพระราชดำริ (กิจกรรมส่งเสริมอาชีพแก่เด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร) โดยมี ครู นักเรียน นักศึกษา ออกบริการด้านการสร้าง สอนอาชีพคัพเค้กเทียนหอม…

จัดประชุมอนุมัติผลการเรียนของนักเรียน นักศึกษา ภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2565 ผ่านระบบออนไลน์ ZOOM Meeting

30 กันยายน 2565 วิทยาลัยเทคนิคสมุทรปราการ จัดประชุมอนุมัติผลการเรียนของนักเรียน นักศึกษา ภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2565 โดยมี จ.ส.อ. ดร.สมพร ชูทอง ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคสมุทรปราการ เป็นประธานในการประชุม…

จัดกิจกรรมเคารพธงชาติ เนื่องในวันพระราชทานธงชาติไทย

28 กันยายน 2565 วิทยาลัยเทคนิคสมุทรปราการ จัดกิจกรรมเคารพธงชาติ เนื่องในวันพระราชทานธงชาติไทย โดยมี จ.ส.อ. ดร.สมพร ชูทอง ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคสมุทรปราการ เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา…

จ.ส.อ. ดร.สมพร ชูทอง ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคสมุทรปราการ ร่วมแสดงความยินดีกับ นายวิโรจน์ บุญละม่อม ครูแผนกวิชาช่างเชื่อมโลหะ ว่าที่ ร.ต.ธนกร ภูมิพันธ์ ครูแผนกวิชาเทคนิคอุตสาหกรรม และนางฉมานันท์ บุญกัน ครูแผนกวิชาแฟชั่นและสิ่งทอ ในโอกาสได้ย้ายกลับไปปฏิบัติราชการ ณ ภูมิลำเนา

28 กันยายน 2565 จ.ส.อ. ดร.สมพร ชูทอง ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคสมุทรปราการ ร่วมแสดงความยินดีกับ นายวิโรจน์ บุญละม่อม ครูแผนกวิชาช่างเชื่อมโลหะ ว่าที่ ร.ต.ธนกร ภูมิพันธ์ ครูแผนกวิชาเทคนิคอุตสาหกรรม และนางฉมานันท์…

นายอภัย งามแสง ผู้อำนวยการอาชีวศึกษาบัณฑิต เข้านิเทศติดตามการจัดการศึกษา ระดับปริญญาตรี

25 กันยายน 2565 นายอภัย งามแสง ผู้อำนวยการอาชีวศึกษาบัณฑิต เข้านิเทศติดตามการจัดการศึกษา ระดับปริญญาตรี โดยมี จ.ส.อ. ดร.สมพร ชูทอง ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคสมุทรปราการ พร้อมด้วย หัวหน้างานอาชีวศึกษาบัณฑิต ประธานหลักสูตร…

อาชีวศึกษาจังหวัดสมุทรปราการ จัดโครงการ “ อบรมหลักสูตรการพัฒนาครูและบุคลากรอาชีวศึกษาโดยใช้พื้นที่เป็นฐาน หลักสูตรการพัฒนาสมรรนะด้านการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล เพื่อการสร้างสื่อและนวัตกรรมทางการศึกษา

23 – 25 กันยายน 2565 อาชีวศึกษาจังหวัดสมุทรปราการ จัดโครงการ “ อบรมหลักสูตรการพัฒนาครูและบุคลากรอาชีวศึกษาโดยใช้พื้นที่เป็นฐาน หลักสูตรการพัฒนาสมรรนะด้านการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล เพื่อการสร้างสื่อและนวัตกรรมทางการศึกษา ” บรรยายโดย ผศ.ดร.จิรพันธุ์ ศรีสมพันธุ์ ดร.พุทธิดา…

แผนกวิชาแฟชั่นและสิ่งทอ ได้รับเกียรติออกแบบและตัดเย็บชุด ให้กับคุณอัจฉรินทร์ พัฒนพันธ์ชัย ปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม นำทีมโดย นางสาวสุนทรี คนการ และนางฉมานันท์ บุญกัน ครูผู้ออกแบบ และนักเรียนแผนกวิชาแฟชั่น ฯ

23 กันยายน 2565 แผนกวิชาแฟชั่นและสิ่งทอ วิทยาลัยเทคนิคสมุทรปราการ ได้รับเกียรติออกแบบและตัดเย็บชุด ให้กับคุณอัจฉรินทร์ พัฒนพันธ์ชัย ปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม สืบเนื่องจากโครงการมหกรรมผ้าไหมไทยสู่เส้นทางโลกครั้งที่ 11 นำทีมโดย นางสาวสุนทรี คนการ และนางฉมานันท์ บุญกัน…

ศูนย์อาชีวศึกษาทวิภาคีปริมณฑล 2 จัดโครงการขยายและยกระดับการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีสู่คุณภาพมาตรฐาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 การใช้ระบบโปรแกรมการรายงานฐานข้อมูลการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี บรรยายโดย อาจารย์นพพล อินศร ครูวิทยาลัยพณิชยการบางนา

20 กันยายน 2565 ศูนย์อาชีวศึกษาทวิภาคีปริมณฑล 2 จัดโครงการขยายและยกระดับการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีสู่คุณภาพมาตรฐาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 การใช้ระบบโปรแกรมการรายงานฐานข้อมูลการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี บรรยายโดย อาจารย์นพพล อินศร ครูวิทยาลัยพณิชยการบางนา โดยมี จ.ส.อ.…

การอยู่ค่ายพักแรมและเดินทางไกลลูกเสือวิสามัญ ประจำปีการศึกษา 2565 ระหว่างวันที่ 18 – 20 กันยายน 2565 ณ ค่ายลูกเสือพงษ์ลดา อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี

วิทยาลัยเทคนิคสมุทรปราการ จัดโครงการการอยู่ค่ายพักแรมและเดินทางไกลลูกเสือวิสามัญ ประจำปีการศึกษา 2565 ระหว่างวันที่ 18 – 20 กันยายน 2565 ณ ค่ายลูกเสือพงษ์ลดา อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี รายละเอียด คลิกที่นี่