ประกาศ แนวทางการจัดการเรียนการสอนในช่วงวันหยุดสิ้นปีต่อเนื่องปีใหม่และในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) (เพิ่มเติม ครั้งที่ 1)

ประกาศวิทยาลัยเทคนิคสมุทรปราการ เรื่อง แนวทางการจัดการเรียนการสอนในช่วงวันหยุดสิ้นปีต่อเนื่องปีใหม่และในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) (เพิ่มเติม ครั้งที่ 1) รายละเอียด คลิกที่นี่