จัดประชุมชี้แจ้งแนวทางและข้อปฏิบัติในการประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ครั้งที่ 1 (1 ตุลาคม 2564 – 31 มีนาคม 2565)

30 มีนาคม 2565 วิทยาลัยเทคนิคสมุทรปราการ จัดประชุมชี้แจ้งแนวทางและข้อปฏิบัติในการประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ครั้งที่ 1 (1 ตุลาคม 2564 – 31 มีนาคม 2565)…

เข้าร่วมประชุมการสรุปรายงานผลการดำเนินงานโครงการกองทุนการศึกษา (สายอาชีวะ) โดยมี พลเอกกัมปนาท รุดดิษฐ์ องคมนตรี เป็นประธานในการประชุม ผ่านระบบออนไลน์ Video Conference

29 มีนาคม 2565 จ.ส.อ. ดร.สมพร ชูทอง ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคสมุทรปราการ พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร ครู และผู้เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมการสรุปรายงานผลการดำเนินงานโครงการกองทุนการศึกษา (สายอาชีวะ) โดยมี พลเอกกัมปนาท รุดดิษฐ์…

งานอาชีวศึกษาบัณฑิต วิทยาลัยเทคนิคสมุทรปราการ จัดการประเมินมาตรฐานวิชาชีพและเทคโนโลยีดิจิทัล นักศึกษาระดับปริญญาตรี หลักสูตรเทคโนโลยี สายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ สาขาวิชาเทคโนโลยียานยนต์และสาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิต ประจำปีการศึกษา 2564

27 มีนาคม 2565 งานอาชีวศึกษาบัณฑิต วิทยาลัยเทคนิคสมุทรปราการ จัดการประเมินมาตรฐานวิชาชีพและเทคโนโลยีดิจิทัล นักศึกษาระดับปริญญาตรี หลักสูตรเทคโนโลยี สายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ สาขาวิชาเทคโนโลยียานยนต์และสาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิต ประจำปีการศึกษา 2564 โดยมี นายโสภณ กันภัย รองผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง…

ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว (เจ้าหน้าที่ธุรการ) งานแนะแนวอาชีพและจัดหางาน

ประกาศวิทยาลัยเทคนิคสมุทรปราการ เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว (เจ้าหน้าที่ธุรการ) งานแนะแนวอาชีพและจัดหางาน รายละเอียด คลิกที่นี่

ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ เพื่อเข้าศึกษาต่อระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) รอบปกติ ประจำปีการศึกษา 2565

ประกาศวิทยาลัยเทคนิคสมุทรปราการ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ เพื่อเข้าศึกษาต่อระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) รอบปกติ ประจำปีการศึกษา 2565 รายละเอียด คลิกที่นี่ QR CODE ในการสอบสัมภาษณ์ สำหรับผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกในระดับ…

ประกาศ ประกวดราคาซื้อจัดซื้อ ครุภัณฑ์ ชุดหุ่นยนต์อุตสาหกรรม สำหรับงานเชื่อม Welding Robot จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศวิทยาลัยเทคนิคสมุทรปราการ เรื่อง ประกวดราคาซื้อจัดซื้อ ครุภัณฑ์ ชุดหุ่นยนต์อุตสาหกรรม สำหรับงานเชื่อม Welding Robot จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดอิเล็กทรอนิกส์ (e-biding) รายละเอียด คลิกที่นี่

ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว (เจ้าหน้าที่ธุรการ) งานแนะแนวอาชีพและจัดหางาน

ประกาศวิทยาลัยเทคนิคสมุทรปราการ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว (เจ้าหน้าที่ธุรการ) งานแนะแนวอาชีพและจัดหางาน รายละเอียด คลิกที่นี่

นายวินัย ยงเขตรการณ์ ศึกษาธิการจังหวัดสมุทรปราการ พร้อมคณะ ลงพื้นที่ตรวจนิเทศ ติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามนโยบายตรวจราชการของกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

25 มีนาคม 2565 นายวินัย ยงเขตรการณ์ ศึกษาธิการจังหวัดสมุทรปราการ พร้อมคณะ ลงพื้นที่ตรวจนิเทศ ติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามนโยบายตรวจราชการของกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 โดยมี จ.ส.อ. ดร.สมพร ชูทอง ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคสมุทรปราการ…

ประกาศ แจ้งแนวทางซ่อมกิจกรรมในภาคเรียนที่ 2/2564 (SUMMER)

ประกาศวิทยาลัยเทคนิคสมุทรปราการ เรื่อง แจ้งแนวทางซ่อมกิจกรรมในภาคเรียนที่ 2/2564 (SUMMER) รายละเอียดการซ่อมกิจกรรม รายละเอียด คลิกที่นี่ ลงทะเบียนแก้กิจกรรม รายละเอียด คลิกที่นี่