ระเบียบวิทยาลัยเทคนิคสมุทรปราการ ว่าด้วยเครื่องแบบและการแต่งกายของนักเรียนนักศึกษา วิทยาลัยเทคนิคสมุทรปราการ

ระเบียบวิทยาลัยเทคนิคสมุทรปราการ ว่าด้วยเครื่องแบบและการแต่งกายของนักเรียนนักศึกษา วิทยาลัยเทคนิคสมุทรปราการ รายละเอียด คลิกที่นี่

ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อจัดซื้อ ครุภัณฑ์ ชุดหุ่นยนต์อุตสาหกรรมสำหรับงานเชื่อม Welding Robot จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศวิทยาลัยเทคนิคสมุทรปราการ เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อจัดซื้อ ครุภัณฑ์ ชุดหุ่นยนต์อุตสาหกรรมสำหรับงานเชื่อม Welding Robot จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) รายละเอียด คลิกที่นี่้

ประกาศ การมอบตัวและลงทะเบียนนักเรียน นักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2565

ประกาศวิทยาลัยเทคนิคสมุทรปราการ เรื่อง การมอบตัวและลงทะเบียนนักเรียน นักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2565 รายชื่อนักเรียนนักศึกษาที่มีรายชื่อแนบท้ายประกาศนี้ทำการมอบตัวและลงทะเบียนเรียน รายละเอียด คลิกที่นี่ กำหนดการมอบตัวและลงทะเบียนเรียน ภายในวันที่ 2 – 3, 5 –…

ประกาศ แจ้งกำหนดการชำระค่าลงทะเบียนเรียน ภาคเรียนที่ 1/2565

ประกาศวิทยาลัยเทคนิคสมุทรปราการ แจ้งกำหนดการชำระค่าลงทะเบียนเรียน ภาคเรียนที่ 1/2565ระดับชั้น ปวช.2 ปวช.3 ปวส.1 และ ปวส.2 กำหนดชำระภายในวันที่ 27 เมษายน – 12 พฤษภาคม 2565…

ประกาศ รับสมัครร้านค้าเข้าร่วมประมูลร้านภายในวิทยาลัยเทคนิคสมุทรปราการ ประจำปี 2565

ประกาศวิทยาลัยเทคนิคสมุทรปราการ เรื่อง รับสมัครร้านค้าเข้าร่วมประมูลร้านภายในวิทยาลัยเทคนิคสมุทรปราการ ประจำปี 2565 รายละเอียด คลิกที่นี่

วิทยาลัยเทคนิคสมุทรปราการ ยินดีต้อนรับ จ่าสิบตรีธีรพงษ์ หอมชื่น ครูแผนกวิชาการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน และนายคเณศพร พรหมงาม ครูแผนกวิชาสามัญสัมพันธ์ หมวดพลานามัย ได้ย้ายมาปฏิบัติราชการ พร้อมคณะผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา จากวิทยาลัยพณิชยการบางนา และวิทยาลัยอาชีวศึกษาเสาวภา ณ วิทยาลัยเทคนิคสมุทรปราการ

25 เมษายน 2565 วิทยาลัยเทคนิคสมุทรปราการ ยินดีต้อนรับ จ่าสิบตรีธีรพงษ์ หอมชื่น ครูแผนกวิชาการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน และนายคเณศพร พรหมงาม ครูแผนกวิชาสามัญสัมพันธ์ หมวดพลานามัย คณะผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา จากวิทยาลัยพณิชยการบางนา…

การเผยแพร่งานวิจัย เรื่อง การจัดการอาชีวศึกษาตามมาตรฐานสอดคล้องกับความต้องการของสถานประกอบการ ของวิทยาลัยเทคนิคสมุทรปราการ

การเผยแพร่งานวิจัย เรื่อง การจัดการอาชีวศึกษาตามมาตรฐานสอดคล้องกับความต้องการของสถานประกอบการ ของวิทยาลัยเทคนิคสมุทรปราการ รายละเอียด ที่นี่

ประกาศ เรื่อง ผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ รอบทั่วไป ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ประจำปีการศึกษา 2565

ประกาศวิทยาลัยเทคนิคสมุทรปราการ เรื่อง ผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ รอบทั่ว ไประดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ประจำปีการศึกษา 2565 (ตามบัญชีรายชื่อแนบท้าย) รายละเอียด คลิกที่นี่ 1. ให้นักเรียน นักศึกษารายงานตัว…

วิทยาลัยเทคนิคสมุทรปราการ จัดกิจกรรมร่วมสืบสานประเพณีสงกรานต์ พิธีทำบุญใส่บาตร รดน้ำขอพรคณะผู้บริหารและครูอาวุโส

8 เมษายน 2565 วิทยาลัยเทคนิคสมุทรปราการ จัดกิจกรรมร่วมสืบสานประเพณีสงกรานต์ พิธีทำบุญใส่บาตร รดน้ำขอพรคณะผู้บริหารและครูอาวุโส โดยมี จ.ส.อ. ดร.สมพร ชูทอง ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคสมุทรปราการ พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา…