นายณัชวันก์ อัลภาชน์ เตชะเสน นายอำเภอเมืองสมุทรปราการ พร้อมคณะ เข้าตรวจเยี่ยมทีมแพทย์สาธารณสุข ในการฉีดวัคซีน Pfizer กระตุ้นเข็ม 3 ให้กับนักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยเทคนิคสมุทรปราการ

30 พฤษภาคม 2565 นายณัชวันก์ อัลภาชน์ เตชะเสน นายอำเภอเมืองสมุทรปราการ พร้อมคณะ เข้าตรวจเยี่ยมทีมแพทย์สาธารณสุข ในการฉีดวัคซีน Pfizer กระตุ้นเข็ม 3 ให้กับนักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยเทคนิคสมุทรปราการ…

ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว (ครูอัตราจ้าง) แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์ (หมวดวิชากฎหมาย) และแผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์

ประกาศวิทยาลัยเทคนิคสมุทรปราการ เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว (ครูอัตราจ้าง) แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์ (หมวดวิชากฎหมาย) และแผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์ รายละเอียด คลิกที่นี่

ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว (เจ้าหน้าที่ธุรการ) งานวัดผลและประเมินผล

ประกาศวิทยาลัยเทคนิคสมุทรปราการ เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว (เจ้าหน้าที่ธุรการ) งานวัดผลและประเมินผล รายละเอียด คลิกที่นี่

ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว (เจ้าหน้าที่ธุรการ) งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ

ประกาศวิทยาลัยเทคนิคสมุทรปราการ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว (เจ้าหน้าที่ธุรการ) งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ รายละเอียด คลิกที่นี่

จ.ส.อ. ดร.สมพร ชูทอง ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคสมุทรปราการ ร่วมแสดงความยินดีและมอบเกียรติบัตรให้กับนักเรียนแผนกวิชาแฟชั่นและสิ่งทอ ที่ได้รับรางวัลขวัญใจวัฒนธรรมไทย ในการเข้าร่วมประกวดผลงาน ” กระเช้าสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์นวัตวิถี ” ในนามทีม YOLO ณ ธาราบางคล้า รีเวียร่ารีสอร์ท จังหวัดฉะเชิงเทรา

27 พฤษภาคม 2565 จ.ส.อ. ดร.สมพร ชูทอง ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคสมุทรปราการ ร่วมแสดงความยินดีและมอบเกียรติบัตรให้กับนักเรียนแผนกวิชาแฟชั่นและสิ่งทอ ที่ได้รับรางวัลขวัญใจวัฒนธรรมไทย ในการเข้าร่วมประกวดผลงาน ” กระเช้าสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์นวัตวิถี ” ในนามทีม YOLO ณ…

จ.ส.อ. ดร.สมพร ชูทอง ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคสมุทรปราการ เป็นประธานในพิธีปิด โครงการทำแผนการดำเนินงานรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษาบูรณาการ พร้อมด้วย นายอารักษ์ จะรา ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคระนอง ดร.พงษ์สิลป์ รัตนอุดม ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพกาญจนาภิเษกหนองจอก ว่าที่ ร.ต.หญิง ดร.ทิตา ดวงสวัสดิ์ สำนักมาตรฐานการอาชีวศึกษาและวิชาชีพ ณ หอประชุมอาคาร 9 ชั้น 4 วิทยาลัยเทคนิคสมุทรปราการ

26 พฤษภาคม 2565 จ.ส.อ. ดร.สมพร ชูทอง ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคสมุทรปราการ เป็นประธานในพิธีปิด โครงการทำแผนการดำเนินงานรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษาบูรณาการ พร้อมด้วย นายอารักษ์ จะรา ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคระนอง ดร.พงษ์สิลป์ รัตนอุดม ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพกาญจนาภิเษกหนองจอก…

ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว (ครูอัตราจ้าง) แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์ (หมวดวิชากฎหมาย) และแผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์

ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว (ครูอัตราจ้าง) แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์ (หมวดวิชากฎหมาย) รายละเอียด คลิกที่นี่ แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์ รายละเอียด คลิกที่นี่

ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว (เจ้าหน้าที่ธุรการ) งานวัดผลและประเมินผล

ประกาศวิทยาลัยเทคนิคสมุทรปราการ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว (เจ้าหน้าที่ธุรการ) งานวัดผลและประเมินผล รายละเอียด คลิกที่นี่

ประกาศ รายชื่อผู้ได้รับการพิจารณาคัดเลือกให้เป็นผู้จำหน่ายอาหาร ร้านเบอร์ 7 โรงอาหาร 2 ประจำปี 2565

ประกาศวิทยาลัยเทคนิคสมุทรปราการ เรื่อง รายชื่อผู้ได้รับการพิจารณาคัดเลือกให้เป็นผู้จำหน่ายอาหาร ร้านเบอร์ 7 โรงอาหาร 2 ประจำปี 2565 รายละเอียด คลิกที่นี่