จ.ส.อ. ดร.สมพร ชูทอง ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคสมุทรปราการ กล่าวต้อนรับและให้โอวาทแก่นักเรียน นักศึกษา ในการเปิดภาคเรียนภาคที่ 1 ปีการศึกษา 2565

17 พฤษภาคม 2565 จ.ส.อ. ดร.สมพร ชูทอง ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคสมุทรปราการ กล่าวต้อนรับและให้โอวาทแก่นักเรียน นักศึกษา ในการเปิดภาคเรียนภาคที่ 1 ปีการศึกษา 2565 ณ ลานหน้าอาคารอำนวยการ วิทยาลัยเทคนิคสุมทรปราการ

จัดโครงการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม กิจกรรมค่ายคุณธรรม และปฐมนิเทศ นักเรียน นักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2565

9 – 12 พฤษภาคม 2565 วิทยาลัยเทคนิคสมุทรปราการ จัดโครงการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม กิจกรรมค่ายคุณธรรม และปฐมนิเทศ นักเรียน นักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2565 โดยมี คณะผู้บริหาร…

พิธีเปิด โครงการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม กิจกรรมค่ายคุณธรรม และปฐมนิเทศ นักเรียน นักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2565

9 – 12 พฤษภาคม 2565 วิทยาลัยเทคนิคสมุทรปราการ จัดโครงการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม กิจกรรมค่ายคุณธรรม และปฐมนิเทศ นักเรียน นักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2565 โดยมี จ.ส.อ.…

ระเบียบวิทยาลัยเทคนิคสมุทรปราการว่าด้วยความประพฤติและการพิจารณาโทษของนักเรียน นักศึกษา พ.ศ. 2565

ระเบียบวิทยาลัยเทคนิคสมุทรปราการว่าด้วยความประพฤติและการพิจารณาโทษของนักเรียน นักศึกษา พ.ศ. 2565 รายละเอียด คลิกที่นี่