จัดโครงการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม กิจกรรมค่ายคุณธรรม และปฐมนิเทศ นักเรียน นักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2565

9 – 12 พฤษภาคม 2565 วิทยาลัยเทคนิคสมุทรปราการ จัดโครงการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม กิจกรรมค่ายคุณธรรม และปฐมนิเทศ นักเรียน นักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2565 โดยมี คณะผู้บริหาร ครู ผู้เกี่ยวข้อง และนักเรียน นักศึกษา เข้าร่วมโครงการ ณ หอประชุม อาคาร 9 ชั้น 4 วิทยาลัยเทคนิคสมุทรปราการ