กิจกรรม “ วันต่อต้านยาเสพติด ” ประจำปี 2565

29 มิถุนายน 2565 ชมรม TO BE NUMBER ONE วิทยาลัยเทคนิคสมุทรปราการ จัดกิจกรรม “ วันต่อต้านยาเสพติด ” ประจำปี 2565 กิจกรรมการประกวดสื่อต่อต้านยาเสพติด…

18 – 19 มิถุนายน และ 25 – 26 มิถุนายน 2565 งานโครงการพิเศษและบริการชุมชน วิทยาลัยเทคนิคสมุทรปราการ ออกหน่วยบริการประชาชนภายใต้โครงการศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน Fix it – จิตอาสา ณ หมู่บ้านพฤกษา 59/2 และบ้านเอื้ออาทรสมุทรปราการ 1 จังหวัดสมุทรปราการ

18 – 19 มิถุนายน และ 25 – 26 มิถุนายน 2565 งานโครงการพิเศษและบริการชุมชน วิทยาลัยเทคนิคสมุทรปราการ ออกหน่วยบริการประชาชนภายใต้โครงการศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน Fix it –…

ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว (เจ้าหน้าที่ธุรการ) งานโครงการพิเศษและบริการชุมชน (TO BE NUMBER ONE)

ประกาศวิทยาลัยเทคนิคสมุทรราการ เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว (เจ้าหน้าที่ธุรการ) งานโครงการพิเศษและบริการชุมชน (TO BE NUMBER ONE) รายละเอียด คลิกที่นี่

นางเขมิกา อารีญาติ ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล ประธานกรรมการ พร้อมคณะ ลงพื้นที่ตรวจนิเทศ ติดตามสถานศึกษาที่เข้าโครงการส่งเสริมเวทีและประชาคม เพื่อการจัดทำรูปแบบและการพัฒนาหลักสูตรต่อเนื่องเชื่อมโยงการศึกษาขั้นพื้นฐานกับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษาของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสมุทรปราการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

27 มิถุนายน 2565 นางเขมิกา อารีญาติ ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล ประธานกรรมการ พร้อมคณะ ลงพื้นที่ตรวจนิเทศ ติดตามสถานศึกษาที่เข้าโครงการส่งเสริมเวทีและประชาคม เพื่อการจัดทำรูปแบบและการพัฒนาหลักสูตรต่อเนื่องเชื่อมโยงการศึกษาขั้นพื้นฐานกับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษาของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสมุทรปราการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยมี จ.ส.อ.เพิ่มเติม…

ชมรม TO BE NUMBER ONE วิทยาลัยเทคนิคสมุทรปราการ จัดกิจกรรม “ วันต่อต้านยาเสพติด ” ประจำปี 2565 กิจกรรมการประกวดสื่อต่อต้านยาเสพติด และการคัดเลือกผู้เข้ารอบ SPTC TO BE NUMBER ONE IDOL 2022

27 มิถุนายน 2565 ชมรม TO BE NUMBER ONE วิทยาลัยเทคนิคสมุทรปราการ จัดกิจกรรม “ วันต่อต้านยาเสพติด ” ประจำปี 2565 กิจกรรมการประกวดสื่อต่อต้านยาเสพติด…

แผนกวิชาแฟชั่นและสิ่งทอ ร่วมกับ บริษัท brother จัด ” กิจกรรม brother สอนน้อง ” การทำผลิตภัณฑ์จากจักรคอมพิวเตอร์ประเภทต่าง ๆ การสาธิตและการทำ WORKSHOP ออกแบบผลิตสินค้า เสื้อคลุมยูกาตะ บรรยายโดย คุณฉวีวรรณ สีผา ผู้เชี่ยวชาญด้านผลิตภัณฑ์อาวุโส คุณชุติปภา สหัสนันท์ การขายผลิตภัณฑ์อาวุโส และคณะ

21 มิถุนายน 2565 แผนกวิชาแฟชั่นและสิ่งทอ ร่วมกับ บริษัท brother จัด ” กิจกรรม brother สอนน้อง ” การทำผลิตภัณฑ์จากจักรคอมพิวเตอร์ประเภทต่าง ๆ การสาธิตและการทำ…

ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว (เจ้าหน้าที่ธุรการ) งานแนะแนวอาชีพและจัดหางาน

ประกาศวิทยาลัยเทคนิคสมุทรปราการ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว (เจ้าหน้าที่ธุรการ) งานแนะแนวอาชีพและจัดหางาน รายละเอียด คลิกที่นี่

อาชีวศึกษาจังหวัดสมุทรปราการ จัดการประเมินศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา ระดับจังหวัดสมุทรปราการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (รอบการประเมินปีการศึกษา 2564)

22 มิถุนายน 2565 อาชีวศึกษาจังหวัดสมุทรปราการ จัดการประเมินศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา ระดับจังหวัดสมุทรปราการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (รอบการประเมินปีการศึกษา 2564) โดยมี จ.ส.อ. ดร.สมพร ชูทอง ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคสมุทรปราการ…

นายสมชาย วิทย์ดำรง อดีตผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม พร้อมคณะกรรมการอำนวยการโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข เข้าตรวจประเมินผลการดำเนินงานชมรม TO BE NUMBER ONE วิทยาลัยเทคนิคสมุทรปราการ ที่ได้เป็นตัวแทนของจังหวัดสมุทรปราการ ในการเข้าร่วมประกวดชมรม ฯ ในระดับประเทศ

21 มิถุนายน 2565 นายสมชาย วิทย์ดำรง อดีตผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม พร้อมคณะกรรมการอำนวยการโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข เข้าตรวจประเมินผลการดำเนินงานชมรม TO BE NUMBER ONE วิทยาลัยเทคนิคสมุทรปราการ ที่ได้เป็นตัวแทนของจังหวัดสมุทรปราการ…