อาชีวศึกษาจังหวัดสมุทรปราการ จัดการประเมินศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา ระดับจังหวัดสมุทรปราการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (รอบการประเมินปีการศึกษา 2564)

22 มิถุนายน 2565 อาชีวศึกษาจังหวัดสมุทรปราการ จัดการประเมินศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา ระดับจังหวัดสมุทรปราการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (รอบการประเมินปีการศึกษา 2564) โดยมี จ.ส.อ. ดร.สมพร ชูทอง ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคสมุทรปราการ…

นายสมชาย วิทย์ดำรง อดีตผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม พร้อมคณะกรรมการอำนวยการโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข เข้าตรวจประเมินผลการดำเนินงานชมรม TO BE NUMBER ONE วิทยาลัยเทคนิคสมุทรปราการ ที่ได้เป็นตัวแทนของจังหวัดสมุทรปราการ ในการเข้าร่วมประกวดชมรม ฯ ในระดับประเทศ

21 มิถุนายน 2565 นายสมชาย วิทย์ดำรง อดีตผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม พร้อมคณะกรรมการอำนวยการโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข เข้าตรวจประเมินผลการดำเนินงานชมรม TO BE NUMBER ONE วิทยาลัยเทคนิคสมุทรปราการ ที่ได้เป็นตัวแทนของจังหวัดสมุทรปราการ…

บริษัท เวือร์ท (ประเทศไทย) จำกัด (สำนักงานใหญ่) มอบ “ เครื่องมือซ่อมรถยนต์ WURTH ” มูลค่าทั้งสิ้น 350,000 บาท ให้กับแผนกวิชาช่างยนต์ วิทยาลัยเทคนิคสมุทรปราการ เพื่อเป็นสื่อการเรียนการสอน ณ บริษัท เมอร์เซเดส – เบนซ์ (ประเทศไทย) จำกัด

20 มิถุนายน 2565 บริษัท เวือร์ท (ประเทศไทย) จำกัด (สำนักงานใหญ่) มอบ “ เครื่องมือซ่อมรถยนต์ WURTH ” มูลค่าทั้งสิ้น 350,000 บาท…

ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว (เจ้าหน้าที่ธุรการ) งานโครงการพิเศษและบริการชุมชน (TO BE NUMBER ONE)

ประกาศวิทยาลัยเทคนิคสมุทรปราการ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว (เจ้าหน้าที่ธุรการ) งานโครงการพิเศษและบริการชุมชน (TO BE NUMBER ONE) รายละเอียด คลิกที่นี่