นายสมชาย วิทย์ดำรง อดีตผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม พร้อมคณะกรรมการอำนวยการโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข เข้าตรวจประเมินผลการดำเนินงานชมรม TO BE NUMBER ONE วิทยาลัยเทคนิคสมุทรปราการ ที่ได้เป็นตัวแทนของจังหวัดสมุทรปราการ ในการเข้าร่วมประกวดชมรม ฯ ในระดับประเทศ

21 มิถุนายน 2565 นายสมชาย วิทย์ดำรง อดีตผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม พร้อมคณะกรรมการอำนวยการโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข เข้าตรวจประเมินผลการดำเนินงานชมรม TO BE NUMBER ONE วิทยาลัยเทคนิคสมุทรปราการ ที่ได้เป็นตัวแทนของจังหวัดสมุทรปราการ ในการเข้าร่วมประกวดชมรม ฯ ในระดับประเทศ โดยมี จ.ส.อ. ดร.สมพร ชูทอง ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคสมุทรปราการ พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร ครู นักเรียน นักศึกษา และผู้เกี่ยวข้อง ให้การต้อนรับ ณ ห้องประชุมอาคาร 9 ชั้น 1 วิทยาลัยเทคนิคสมุทรปราการ รายละเอียด คลิกที่นี่