อาชีวศึกษาจังหวัดสมุทรปราการ จัดการประเมินศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา ระดับจังหวัดสมุทรปราการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (รอบการประเมินปีการศึกษา 2564)

22 มิถุนายน 2565 อาชีวศึกษาจังหวัดสมุทรปราการ จัดการประเมินศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา ระดับจังหวัดสมุทรปราการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (รอบการประเมินปีการศึกษา 2564) โดยมี จ.ส.อ. ดร.สมพร ชูทอง ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคสมุทรปราการ ประธานกรรมการอาชีวศึกษาจังหวัดสมุทรปราการ เป็นประธาน พร้อมด้วย นายรังสรรค์ ยังน้อย ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกสมุทรปราการ คณะผู้บริหาร ครู และผู้เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประเมิน ณ ห้องประชุมทองขาว วิทยาลัยเทคนิคสมุทรปราการ รายละเอียด คลิกที่นี่