แผนกวิชาแฟชั่นและสิ่งทอ ร่วมกับ บริษัท brother จัด ” กิจกรรม brother สอนน้อง ” การทำผลิตภัณฑ์จากจักรคอมพิวเตอร์ประเภทต่าง ๆ การสาธิตและการทำ WORKSHOP ออกแบบผลิตสินค้า เสื้อคลุมยูกาตะ บรรยายโดย คุณฉวีวรรณ สีผา ผู้เชี่ยวชาญด้านผลิตภัณฑ์อาวุโส คุณชุติปภา สหัสนันท์ การขายผลิตภัณฑ์อาวุโส และคณะ

21 มิถุนายน 2565 แผนกวิชาแฟชั่นและสิ่งทอ ร่วมกับ บริษัท brother จัด ” กิจกรรม brother สอนน้อง ” การทำผลิตภัณฑ์จากจักรคอมพิวเตอร์ประเภทต่าง ๆ การสาธิตและการทำ WORKSHOP ออกแบบผลิตสินค้า เสื้อคลุมยูกาตะ บรรยายโดย คุณฉวีวรรณ สีผา ผู้เชี่ยวชาญด้านผลิตภัณฑ์อาวุโส คุณชุติปภา สหัสนันท์ การขายผลิตภัณฑ์อาวุโส และคณะ โดยมี จ.ส.อ. ดร.สมพร ชูทอง ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคสมุทรปราการ เป็นประธานในพิธีเปิด พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร ครู ผู้เกี่ยวข้อง และนักเรียนแผนกวิชาแฟชั่นและสิ่งทอ เข้าร่วมกิจกรรม ณ แผนกวิชาแฟชั่นและสิ่งทอ วิทยาลัยเทคนิคสมุทรปราการ