ชมรม TO BE NUMBER ONE วิทยาลัยเทคนิคสมุทรปราการ จัดกิจกรรม “ วันต่อต้านยาเสพติด ” ประจำปี 2565 กิจกรรมการประกวดสื่อต่อต้านยาเสพติด และการคัดเลือกผู้เข้ารอบ SPTC TO BE NUMBER ONE IDOL 2022

27 มิถุนายน 2565 ชมรม TO BE NUMBER ONE วิทยาลัยเทคนิคสมุทรปราการ จัดกิจกรรม “ วันต่อต้านยาเสพติด ” ประจำปี 2565 กิจกรรมการประกวดสื่อต่อต้านยาเสพติด และการคัดเลือกผู้เข้ารอบ SPTC TO BE NUMBER ONE IDOL 2022 โดยมี นักเรียน นักศึกษา เข้าร่วมกิจกรรม ณ ห้องประชุม อาคาร 9 ชั้น 1 วิทยาลัยเทคนิคสมุทรปราการ