กิจกรรม “ วันต่อต้านยาเสพติด ” ประจำปี 2565

29 มิถุนายน 2565 ชมรม TO BE NUMBER ONE วิทยาลัยเทคนิคสมุทรปราการ จัดกิจกรรม “ วันต่อต้านยาเสพติด ” ประจำปี 2565 กิจกรรมการประกวดสื่อต่อต้านยาเสพติด การประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่ง เพลงสากล และการคัดเลือก SPTC TO BE NUMBER ONE IDOL 2022 โดยมี ว่าที่ร้อยตรีวัฒนชัย บุญสุข รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา เป็นประธานในพิธีเปิด พร้อมด้วย คณะครู ผู้เกี่ยวข้อง และนักเรียน นักศึกษา เข้าร่วมกิจกรรม ณ หอประชุม T – VET วิทยาลัยเทคนิคสมุทรปราการ รายละเอียด คลิกที่นี่