งานโครงการพิเศษและบริการชุมชน เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องรถจักรยานยนต์สายตรวจของทางราชการให้กับสถานีตำรวจภูธรบางปู จังหวัดสมุทรปราการ

12 กรกฎาคม 2565 งานโครงการพิเศษและบริการชุมชน เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องรถจักรยานยนต์สายตรวจของทางราชการให้กับสถานีตำรวจภูธรบางปู จังหวัดสมุทรปราการ รายละเอียด คลิกที่นี่