อาชีวศึกษาจังหวัดสมุทรปราการ จัดการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์อาชีวศึกษา ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดสมุทรปราการ ประจำปีพุทธศักราช 2565 ผ่านระบบออนไลน์ ZOOM

22 กรกฎาคม 2565 อาชีวศึกษาจังหวัดสมุทรปราการ จัดการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์อาชีวศึกษา ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดสมุทรปราการ ประจำปีพุทธศักราช 2565 โดยมี จ.ส.อ. ดร.สมพร ชูทอง ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคสมุทรปราการ ประธานกรรมการอาชีวศึกษาจังหวัดสมุทรปราการ เป็นประธาน พร้อมด้วย นายวานิตย์ แก้วสวัสดิ์ รองผู้อำนวยการรักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพพระสมุทรเจดีย์ คณะผู้บริหาร ครู และผู้เกี่ยวข้อง ในสถานศึกษาภาครัฐ จำนวน 3 สถานศึกษา เข้าร่วมการประกวด ผ่านระบบออนไลน์ ZOOM รายละเอียด คลิกที่นี่