เรืออากาศโท สมพร ปานดำ รองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ตรวจเยี่ยม คณะครูและนักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยเทคนิคสมุทรปราการ ออกให้บริการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องรถจักรยานยนต์ ภายใต้โครงการกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาชุมชน เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 28 กรกฎาคม 2565 ณ บริเวณชุมชนรอบเขตพระราชวังดุสิต โรงเรียนวัดราชผาติการาม กรุงเทพมหานคร

27 – 29 กรกฎาคม 2565 เรืออากาศโท สมพร ปานดำ รองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ตรวจเยี่ยม คณะครูและนักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยเทคนิคสมุทรปราการ ออกให้บริการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องรถจักรยานยนต์ ภายใต้โครงการกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาชุมชน เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 28 กรกฎาคม 2565 โดยมี จ.ส.อ. ดร.สมพร ชูทอง ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคสมุทรปราการ พร้อมด้วย ว่าที่ ร.ต.วัฒนชัย บุญสุข รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา นายชาตรี สรงประเสริฐ หัวหน้างานโครงการพิเศษและบริการชุมชน ผู้เกี่ยวข้อง และนักเรียน นักศึกษา ให้การต้อนรับ ณ บริเวณชุมชนรอบเขตพระราชวังดุสิต โรงเรียนวัดราชผาติการาม กรุงเทพมหานคร รายละเอียด คลิกที่นี่