แผนกวิชาวิจิตรศิลป์ วิทยาลัยเทคนิคสมุทรปราการ นำผลงานจากฝีมือนักเรียน ” ปลาสลิดดินไทยเสริมงานศิลป์ ” ผลิตภัณฑ์วัฒนธรรมไทย (CPOT : Culture Product of Thailand) เข้าร่วมจัดแสดงและจัดจำหน่าย ในงานมหกรรมวัฒนธรรมแห่งชาติ วิถีถิ่น วิถีไทย ภาคกลางและภาคตะวันออก เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว “ เสน่ห์แห่งสายน้ำวัฒนธรรมภาคกลาง สืบสานศิลป์ วิถีถิ่นบูรพา ณ ตลาดน้ำห้วยสุครีพ จังหวัดชลบุรี

30 กรกฎาคม – 1 สิงหาคม 2565 แผนกวิชาวิจิตรศิลป์ วิทยาลัยเทคนิคสมุทรปราการ นำผลงานจากฝีมือนักเรียน ” ปลาสลิดดินไทยเสริมงานศิลป์ ” ผลิตภัณฑ์วัฒนธรรมไทย (CPOT : Culture Product of Thailand) เข้าร่วมจัดแสดงและจัดจำหน่าย ในงานมหกรรมวัฒนธรรมแห่งชาติ วิถีถิ่น วิถีไทย ภาคกลางและภาคตะวันออก เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว “ เสน่ห์แห่งสายน้ำวัฒนธรรมภาคกลาง สืบสานศิลป์ วิถีถิ่นบูรพา ” โดยได้รับเกียรติจาก นายอิทธิพล คุณปลื้ม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม ประธานในพิธีเปิด และนางยุพา ทวีวัฒนะกิจบวร ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม เข้าเยี่ยมชมผลงานของนักเรียน ณ ตลาดน้ำห้วยสุครีพ จังหวัดชลบุรี รายละเอียด คลิกที่นี่