ประกาศ ขอเชิญประมาณราคางานจ้างซ่อมแซมหลังคา อาคาร 7 วิทยาลัยเทคนิคสมุทรปราการ

ประกาศวิทยาลัยเทคนิคสมุทรปราการ เรื่อง ขอเชิญประมาณราคางานจ้างซ่อมแซมหลังคา อาคาร 7 รายละเอียด คลิกที่นี่