แผนกวิชาแม่พิมพ์พลาสติก นำนักเรียนนักศึกษาเข้าศึกษาดูงานระบบอุตสาหกรรมสมัยใหม่ ณ สถาบันเทคโนโลยีการผลิตสุมิพล จังหวัดชลบุรี

6 กันยายน 2566 แผนกวิชาแม่พิมพ์พลาสติก วิทยาลัยเทคนิคสมุทรปราการ นำนักเรียนนักศึกษาเข้าศึกษาดูงานระบบอุตสาหกรรมสมัยใหม่ โดยรับฟังการบรรยายเกี่ยวกับเทคโนโลยีระบบการผลิตในปัจจุบัน รวมถึงการควบคุมคุณภาพ และเยี่ยมชมระบบไลน์การผลิตสมัยใหม่ ณ สถาบันเทคโนโลยีการผลิตสุมิพล จังหวัดชลบุรี รายละเอียด คลิกที่นี่