กิจกรรมแสดงมุทิตาจิต สำหรับครูเกษียณอายุราชการ ประจำปี 2566

8 กันยายน 2566 วิทยาลัยเทคนิคสมุทรปราการ จัดกิจกรรมแสดงมุทิตาจิต สำหรับครูเกษียณอายุราชการ ประจำปี 2566 ได้แก่ นางพรวิไล นุ่มนาม ครูแผนกวิชาธุรกิจค้าปลีก นางอำไพวรรณ ไชยอนันต์ ครูแผนกวิชาการตลาด ดร.สุชาติ ใจสถาน ครูแผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ นางปัทมา จิตตประมวลบุญ ครูแผนกวิชาสามัญสัมพันธ์ หมวดวิทยาศาสตร์ นางนันท์นภัส สวัสดิ์ชัย ครูแผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง โดยมี คณะครู นักเรียน นักศึกษา เข้าร่วมกิจกรรม ณ ลานอาคารอำนวยการ วิทยาลัยเทคนิคสมุทรปราการ รายละเอียด คลิกที่นี่