วิทยาลัยเทคนิคสมุทรปราการ ขอแสดงความยินดีกับผู้ที่ได้รับการบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง ” ครูผู้ช่วย ” สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

วิทยาลัยเทคนิคสมุทรปราการ
🎊 ขอแสดงความยินดี 🎊🎉กับผู้ที่ได้รับการบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง ” ครูผู้ช่วย ” สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา