ประกาศ ข้อมูลบุคลากรศูนย์อาชีวศึกษาทวิภาคีปริมณฑล ๒

ข้อมูลบุคลากรศูนย์อาชีวศึกษาทวิภาคีปริมณฑล ๒  

ประกาศ ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ Aircraft จำนวน 1 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e – bidding)

ประกาศวิทยาลัยเทคนิคสมุทรปราการ เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ Aircraft จำนวน 1 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e – bidding) รายละเอียด คลิกที่นี่

ประกาศ เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2564 (อาคารแฟลต 14 หน่วย 1 หลัง)

ประกาศวิทยาลัยเทคนิคสมุทรปราการ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2564 รายละเอียด คลิกที่นี่ ข้อกำหนดและขอบเขตงานก่อสร้างอาคารแฟลต รายละเอียด คลิกที่นี่

ระเบียบวิทยาลัยเทคนิคสมุทรปราการ ว่าด้วยเครื่องแบบและการตรวจร่างกายของนักเรียนนักศึกษา พ.ศ. 2563

ระเบียบวิทยาลัยเทคนิคสมุทรปราการ ว่าด้วยเครื่องแบบและการตรวจร่างกายของนักเรียนนักศึกษา พ.ศ. 2563 รายละเอียด คลิกที่นี่

ระเบียบวิทยาลัยเทคนิคสมุทรปราการ ว่าด้วยความประพฤติและการพิจารณาโทษของนักเรียนนักศึกษา พ.ศ. 2563

ระเบียบวิทยาลัยเทคนิคสมุทรปราการ ว่าด้วยความประพฤติและการพิจารณาโทษของนักเรียนนักศึกษา พ.ศ. 2563 รายละเอียด คลิกที่นี่

เอกสารที่ใช้สำหรับการส่งเกรดให้งานวัดผล

เอกสารที่ใช้สำหรับการส่งเกรดภาคเรียนที่ 1/2563 ให้งานวัดผล แบบฟอร์มสรุปผลการประเมินด้านคุณธรรม และแบบรายงานสรุปการประเมินผลการเรียนตามสภาพจริง (Excel)

คู่มือการเบิกประกันอุบัติเหตุ สำหรับนักเรียนนักศึกษา และบุคลากรทางการศึกษาวิทยาลัยเทคนิคสมุทรปราการ

ประชาสัมพันธ์ **จากงานสวัสดิการนักเรียนนักศึกษา** คู่มือการเบิกประกันอุบัติเหตุ สำหรับนักเรียนนักศึกษา และบุคลากรทางการศึกษา และเอกสารประกอบการเบิกค่ารักษาพยาบาล ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม ที่นี่

วิจัยในชั้นเรียน การเรียนรู้ด้วยเอกสารประกอบการสอน รายวิชาคอมพิวเตอร์ฯ

วิจัยในชั้นเรียน การเรียนรู้ด้วยเอกสารประกอบการสอน รายวิชาคอมพิวเตอร์ฯ รายละเอียด คลิกที่นี่