ประกาศ ประกวดราคาซื้อจัดซื้อเครื่องมือประจำตัวผู้เรียน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศวิทยาลัยเทคนิคสมุทรปราการ เรื่อง ประกวดราคาซื้อจัดซื้อเครื่องมือประจำตัวผู้เรียน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) รายละเอียด คลิกที่นี่

แบบฟอร์มจัดทำโครงการเข้าแผนปฏิบัติราชการ ประจำปี 2567 แบบฟอร์มแผนการนักเรียน นักศึกษา ปีการศึกษา 2567

เผยแพร่ผลงานโครงงานวิทยาศาสตร์ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566

เผยแพร่ผลงานโครงงานวิทยาศาสตร์ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566 รายละเอียด คลิกที่นี่

ระเบียบวิทยาลัยเทคนิคสมุทรปราการว่าด้วยความประพฤติและการพิจารณาโทษของนักเรียน นักศึกษา พ.ศ. 2566

ระเบียบวิทยาลัยเทคนิคสมุทรปราการว่าด้วยความประพฤติและการพิจารณาโทษของนักเรียน นักศึกษา พ.ศ. 2566 รายละเอียด คลิกที่นี่

ระเบียบวิทยาลัยเทคนิคสมุทรปราการ ว่าด้วยเครื่องแบบและการแต่งกายของนักเรียน นักศึกษา พ.ศ. 2566

ระเบียบวิทยาลัยเทคนิคสมุทรปราการ ว่าด้วยเครื่องแบบและการแต่งกายของนักเรียน นักศึกษา พ.ศ. 2566 รายละเอียด คลิกที่นี่

ผลงานวิจัยในชั้นเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565

ผลงานวิจัยในชั้นเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 รายละเอียด คลิกที่นี่

ค่าลงทะเบียนเรียน ประจำภาคเรียนที่ 1/2566

ชำระค่าลงทะเบียนเรียน 1/2566 – รอบปกติ สามารถชำระได้ตั้งแต่วันที่ 24 เมษายน – 9 พฤษภาคม 2566 – และรอบล่าช้า สามารถชำระได้วันที่ 10 พฤษภาคม…

การเผยแพร่งานวิจัย เรื่อง การจัดการอาชีวศึกษาตามมาตรฐานสอดคล้องกับความต้องการของสถานประกอบการ ของวิทยาลัยเทคนิคสมุทรปราการ

การเผยแพร่งานวิจัย เรื่อง การจัดการอาชีวศึกษาตามมาตรฐานสอดคล้องกับความต้องการของสถานประกอบการ ของวิทยาลัยเทคนิคสมุทรปราการ รายละเอียด คลิกที่นี่

รายงานการรับสมัครงาน ประจำเดือน กรกฎาคม 2565

รายงานการรับสมัครงาน ประจำเดือน กรกฎาคม 2565 งานศูนย์ประสานงานการผลิตและพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษา จึงได้จัดทำข้อมูลการรับสมัครงานความต้องการแรงงานในสถานประกอบการภายในจังหวัดสมุทรปราการ ประจำเดือน กรกฎาคม 2565 รายละเอียดดังนี้