จ.ส.อ. ดร.สมพร ชูทอง ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคสมุทรปราการ ร่วมแสดงความยินดี และประดับกระดานบ่าพร้อมมอบของที่ระลึกให้แก่บุคลากรที่ได้รับการบรรจุแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

25 กันยายน 2566 จ.ส.อ. ดร.สมพร ชูทอง ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคสมุทรปราการ ร่วมแสดงความยินดี และประดับกระดานบ่าพร้อมมอบของที่ระลึกให้แก่บุคลากรที่ได้รับการบรรจุแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา รายละเอียด คลิกที่นี่

กิจกรรม “ ร้อยรักถักทอใจ สานสายใยมุทิตา ”

22 กันยายน 2566 วิทยาลัยเทคนิคสมุทรปราการ จัดกิจกรรม “ร้อยรักถักทอใจ สานสายใยมุทิตา” โดยมี จ.ส.อ. ดร.สมพร ชูทอง ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคสมุทรปราการ เป็นประธานในพิธี มอบโล่เชิดชูเกียรติพร้อมของที่ระลึกแด่ผู้เกษียณอายุราชการ ได้แก่ นางพรวิไล…

จัดประชุมคณะทำงานศูนย์เครือข่ายกำลังคนอาชีวศึกษาระดับสถานศึกษา

22 กันยายน 2566 วิทยาลัยเทคนิคสมุทรปราการ จัดประชุมคณะทำงานศูนย์เครือข่ายกำลังคนอาชีวศึกษาระดับสถานศึกษา โดยมี จ.ส.อ. ดร.สมพร ชูทอง ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคสมุทรปราการ เป็นประธานในการประชุม พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร ครู และผู้เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุม…

การเดินทางไกลและอยู่ค่ายพักแรมลูกเสือ – เนตรนารีวิสามัญ ประจำปีการศึกษา 2566 ณ ค่ายลูกเสือพงษ์ลดา อำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี

วิทยาลัยเทคนิคสมุทรปราการ จัดโครงการเดินทางไกลและอยู่ค่ายพักแรมลูกเสือ – เนตรนารีวิสามัญ ประจำปีการศึกษา 2566 ระหว่างวันที่ 19 – 21 กันยายน 2566 ณ ค่ายลูกเสือพงษ์ลดา อำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี…

วิทยาลัยเทคนิคสมุทรปราการ ขอแสดงความยินดีกับผู้ที่ได้รับการบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง ” ครูผู้ช่วย ” สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

วิทยาลัยเทคนิคสมุทรปราการ🎊 ขอแสดงความยินดี 🎊🎉กับผู้ที่ได้รับการบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง ” ครูผู้ช่วย ” สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

จัดสอบปลายภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566

11 – 15 กันยายน 2566 วิทยาลัยเทคนิคสมุทรปราการ ดำเนินการจัดสอบปลายภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566 ณ วิทยาลัยเทคนิคสมุทรปราการ รายละเอียด คลิกที่นี่

นิเทศติดตามการจัดการเรียนการสอนระดับปริญญาตรี ภาคเรียนที่ 1/2566

10 กันยายน 2566 นายโสภณ กันภัย รองผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 3 พร้อมด้วย นายกิจจา บานชื่น ผู้ช่วยผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 3 เข้านิเทศติดตามการจัดการเรียนการสอนระดับปริญญาตรี ภาคเรียนที่ 1/2566 โดยมี…

กิจกรรมแสดงมุทิตาจิต สำหรับครูเกษียณอายุราชการ ประจำปี 2566

8 กันยายน 2566 วิทยาลัยเทคนิคสมุทรปราการ จัดกิจกรรมแสดงมุทิตาจิต สำหรับครูเกษียณอายุราชการ ประจำปี 2566 ได้แก่ นางพรวิไล นุ่มนาม ครูแผนกวิชาธุรกิจค้าปลีก นางอำไพวรรณ ไชยอนันต์ ครูแผนกวิชาการตลาด ดร.สุชาติ…

แผนกวิชาแม่พิมพ์พลาสติก นำนักเรียนนักศึกษาเข้าศึกษาดูงานระบบอุตสาหกรรมสมัยใหม่ ณ สถาบันเทคโนโลยีการผลิตสุมิพล จังหวัดชลบุรี

6 กันยายน 2566 แผนกวิชาแม่พิมพ์พลาสติก วิทยาลัยเทคนิคสมุทรปราการ นำนักเรียนนักศึกษาเข้าศึกษาดูงานระบบอุตสาหกรรมสมัยใหม่ โดยรับฟังการบรรยายเกี่ยวกับเทคโนโลยีระบบการผลิตในปัจจุบัน รวมถึงการควบคุมคุณภาพ และเยี่ยมชมระบบไลน์การผลิตสมัยใหม่ ณ สถาบันเทคโนโลยีการผลิตสุมิพล จังหวัดชลบุรี รายละเอียด คลิกที่นี่