ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว (ครูอัตราจ้าง) แผนกวิชาแฟชั่นและสิ่งทอ

ประกาศวิทยาลัยเทคนิคสมุทรปราการ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว (ครูอัตราจ้าง) แผนกวิชาแฟชั่นและสิ่งทอ รายละเอียด คลิกที่นี่

แผนกวิชาแฟชั่นและสิ่งทอ ได้รับเกียรติออกแบบและตัดเย็บชุด ให้กับ คุณอรนุช ศรีนนท์ รองปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี เพื่อร่วมงานมหกรรมผ้าไหม ไหมไทยสู่เส้นทางโลก ครั้งที่ 12 (World Thai Silk Fashion Extravaganza)

24 พฤศจิกายน 2565 แผนกวิชาแฟชั่นและสิ่งทอ วิทยาลัยเทคนิคสมุทรปราการ ได้รับเกียรติออกแบบและตัดเย็บชุด ให้กับ คุณอรนุช ศรีนนท์ รองปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี เพื่อร่วมงานมหกรรมผ้าไหม ไหมไทยสู่เส้นทางโลก ครั้งที่ 12 (World Thai…

จัดประชุมมาตรการป้องกันดูแลความปลอดภัย ในสถานศึกษาเชิงรุก และลงพื้นที่ดูแลความปลอดภัยภายในสถานศึกษา

24 พฤศจิกายน 2565 วิทยาลัยเทคนิคสมุทรปราการ จัดประชุมมาตรการป้องกันดูแลความปลอดภัย ในสถานศึกษาเชิงรุก โดยมี จ.ส.อ. ดร.สมพร ชูทอง ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคสมุทรปราการ เป็นประธานในการประชุม พร้อมด้วย พ.ต.อ.วิสุทธ์ จันทรสุวรรณ ผกก.สภ.บางปู…

วิทยาลัยเทคนิคสมุทรปราการ ร่วมกับ สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 3 จัดโครงการพัฒนาครูและคณาจารย์ (New Skill) ด้านเทคโนโลยียานยนต์ไฟฟ้า (EV) โดยมี นางปัทมา วีระวานิช กรรมการนายกสภาสถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 3 เป็นประธานในพิธีเปิด

24 พฤศจิกายน 2565 วิทยาลัยเทคนิคสมุทรปราการ ร่วมกับ สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 3 จัดโครงการพัฒนาครูและคณาจารย์ (New Skill) ด้านเทคโนโลยียานยนต์ไฟฟ้า (EV) โดยมี นางปัทมา วีระวานิช กรรมการนายกสภาสถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง…

จัดประชุมคณะกรรมการบริหารสถานศึกษา ปีการศึกษา 2565 – 2567

23 พฤศจิกายน 2565 วิทยาลัยเทคนิคสมุทรปราการ จัดประชุมคณะกรรมการบริหารสถานศึกษา ปีการศึกษา 2565 – 2567 โดยมี จ.ส.อ. ดร.สมพร ชูทอง ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคสมุทรปราการ เป็นประธานในการประชุม พร้อมด้วย…

จ.ส.อ. ดร.สมพร ชูทอง ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคสมุทรปราการ ร่วมแสดงความยินดีและมอบเกียรติบัตรให้กับนางสาวมณี แซ่ฮวม ที่ได้รับการคัดเลือกรับรางวัล “ นักเรียนรางวัลพระราชทาน ” ประจำปีการศึกษา 2564 และนายกีรติ ดิษฐเจริญ นักเรียนแผนกวิชาวิจิตรศิลป์ ที่ได้รับรางวัล ดีเด่น จากการประกวดทักษะการวาดเส้น โครงการเพาะช่างศิลปกรรม รางวัลสมเด็จฯเจ้าฟ้าจุฑาธุช Poh-Chang Arts Contest 2022 ครั้งที่ 2

23 พฤศจิกายน 2565 จ.ส.อ. ดร.สมพร ชูทอง ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคสมุทรปราการ ร่วมแสดงความยินดีและมอบเกียรติบัตรให้กับนางสาวมณี แซ่ฮวม ที่ได้รับการคัดเลือกรับรางวัล “ นักเรียนรางวัลพระราชทาน ” ประจำปีการศึกษา 2564 และนายกีรติ…

จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ระหว่าง สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 3 กับ บริษัท ยูนิคอุตสาหกรรมพลาสติก จำกัด และ บริษัท เมเจอร์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)

22 พฤศจิกายน 2565 วิทยาลัยเทคนิคสมุทรปราการ จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ระหว่าง สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 3 โดย นายศิริ จันบำรุง ผู้อำนวยการสถาบันอาชีวศึกษาภาคกลาง 3 กับ บริษัท ยูนิคอุตสาหกรรมพลาสติก…

เปิดรับสมัครนักศึกษาจบการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี (ต่อเนื่อง ) 2 ปี หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต (ทล.บ.) ประจำปีการศึกษา 2566

เปิดรับสมัครนักศึกษาจบการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี (ต่อเนื่อง ) 2 ปี หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต (ทล.บ.) ประจำปีการศึกษา 2566

จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ระหว่าง วิทยาลัยเทคนิคสมุทรปราการ กับ ธนาคารออมสิน “ธนาคารโรงเรียนดิจิทัล (GSB Digital School Bank)

21 พฤศจิกายน 2565 วิทยาลัยเทคนิคสมุทรปราการ จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ระหว่าง วิทยาลัยเทคนิคสมุทรปราการ โดย จ.ส.อ. ดร.สมพร ชูทอง ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคสมุทรปราการ กับ ธนาคารออมสิน “ธนาคารโรงเรียนดิจิทัล (GSB…