ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ ชุดฝึก Avionics Trainer จํานวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศวิทยาลัยเทคนิคสมุทรปราการ เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ ชุดฝึก Avionics Trainer จํานวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) รายละเอียด คลิกที่นี่

แจ้งผลการสอบถามเกี่ยวกับรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์และขอบเขตงาน (โครงการ)

แจ้งผลการสอบถามเกี่ยวกับรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์และขอบเขตงาน (โครงการ) รายละเอียด คลิกที่นี่

ประกาศ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารแฟลต 14 หน่วย 1 หลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศวิทยาลัยเทคนิคสมุทรปราการ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารแฟลต 14 หน่วย 1 หลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) รายละเอียด คลิกที่นี่

ประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารแฟลต 14 หน่วย 1 หลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศวิทยาลัยเทคนิคสมุทรปราการ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารแฟลต 14 หน่วย 1 หลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) รายละเอียด คลิกที่นี่

ประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง อาคารแฟลต 14 หน่วย 1 หลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศวิทยาลัยเทคนิคสมุทรปราการ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง อาคารแฟลต 14 หน่วย 1 หลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) รายละเอียด คลิกที่นี่

ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคาการประกวดราคาจ้างเหมาเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย (จำนวน 2 คน) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ตามประกาศ วิทยาลัยเทคนิคสมุทรปราการ เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย (จำนวน 2 คน) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) และเอกสารประกวดราคาจ้าง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ 001/2564 ลงวันที่ 17…

ยกเลิกการประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ชุดทดสอบสมรรถนะมาตรฐานช่างอากาศยาน (12 สถานี) (AM-Series)

ตามประกาศ วิทยาลัยเทคนิคสมุทรปราการ เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ชุดทดสอบสมรรถนะมาตรฐานช่างอากาศยาน (12 สถานี) (AM-Series) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) และเอกสารประกวดราคาซื้อเลขที่ 007/2563 ลงวันที่ 2 กันยายน 2563 นั้น…

ประกาศ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการพิจารณาคัดเลือกให้จำหน่ายอาหารในวิทยาลัยเทคนิคสมุทรปราการ ร้านจำหน่ายเครื่องดื่ม ประจำปี 2563

ประกาศวิทยาลัยเทคนิคสมุทรปราการ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการพิจารณาคัดเลือกให้จำหน่ายอาหารในวิทยาลัยเทคนิคสมุทรปราการ ร้านจำหน่ายเครื่องดื่ม ประจำปี 2563 รายละเอียด คลิกที่นี่

ประกาศ รับสมัครร้านค้าเข้าร่วมประมูลร้านเพื่อจำหน่ายอาหารในวิทยาลัยเทคนิคสมุทรปราการ ประจำปี 2563

วิทยาลัยเทคนิคสมุทรปราการ งานสวัสดิการนักเรียนนักศึกษา รับสมัครร้านค้าเข้าร่วมประมูลร้าน เพื่อจำหน่ายอาหารในวิทยาลัยเทคนิคสมุทรปราการ ประจำปีการศึกษา 2563 จำนวน 1 ร้าน ได้แก่ ร้านจำหน่ายเครื่องดื่ม ผู้ที่สนใจเข้าร่วมประมูลร้านจำหน่ายอาหาร สามารถดาวน์โหลดเอกสารการสมัครและส่งเอกสารได้ที่งานสวัสดิการนักเรียนนักศึกษา หรือสมัครด้วยตนเอง ได้ตั้งแต่วันที่ 1…