ยกเลิกการประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ชุดทดสอบสมรรถนะมาตรฐานช่างอากาศยาน (12 สถานี) (AM-Series)

ตามประกาศ วิทยาลัยเทคนิคสมุทรปราการ เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ชุดทดสอบสมรรถนะมาตรฐานช่างอากาศยาน (12 สถานี) (AM-Series) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) และเอกสารประกวดราคาซื้อเลขที่ 007/2563 ลงวันที่ 2 กันยายน 2563 นั้น…

ประกาศ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการพิจารณาคัดเลือกให้จำหน่ายอาหารในวิทยาลัยเทคนิคสมุทรปราการ ร้านจำหน่ายเครื่องดื่ม ประจำปี 2563

ประกาศวิทยาลัยเทคนิคสมุทรปราการ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการพิจารณาคัดเลือกให้จำหน่ายอาหารในวิทยาลัยเทคนิคสมุทรปราการ ร้านจำหน่ายเครื่องดื่ม ประจำปี 2563 รายละเอียด คลิกที่นี่

ประกาศ รับสมัครร้านค้าเข้าร่วมประมูลร้านเพื่อจำหน่ายอาหารในวิทยาลัยเทคนิคสมุทรปราการ ประจำปี 2563

วิทยาลัยเทคนิคสมุทรปราการ งานสวัสดิการนักเรียนนักศึกษา รับสมัครร้านค้าเข้าร่วมประมูลร้าน เพื่อจำหน่ายอาหารในวิทยาลัยเทคนิคสมุทรปราการ ประจำปีการศึกษา 2563 จำนวน 1 ร้าน ได้แก่ ร้านจำหน่ายเครื่องดื่ม ผู้ที่สนใจเข้าร่วมประมูลร้านจำหน่ายอาหาร สามารถดาวน์โหลดเอกสารการสมัครและส่งเอกสารได้ที่งานสวัสดิการนักเรียนนักศึกษา หรือสมัครด้วยตนเอง ได้ตั้งแต่วันที่ 1…

ประกาศ ประมูลราคาขายเศษวัสดุที่ไม่สามารถใช้งานได้

ประกาศ วิทยาลัยเทคนิคสมุทรปราการ เรื่องประมูลราคาขายเศษวัสดุที่ไม่สามารถใช้งานได้ ตามที่ แผนกวิชาช่างเชื่อมโลหะ วิทยาลัยเทคนิคสมุทรปราการ มีความประสงค์ขอจำหน่ายเศษวัสดุเนื่องจากภายในห้องเก็บเศษวัสดุของแผนกวิชาช่างเชื่อมโลหะ มีเศษวัสดุที่ไม่สามารถนำกลับมาใช้งานใหม่ได้ จึงประกาศประมูลราคาขายเศษวัสดุ ผู้สนใจสามารถเข้าดูเศษวัสดุ ได้ที่แผนกช่างเชื่อมโลหะ ในวันที่ 19 – 20, 23…

รายงานงบทดลอง ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2563

รายงานงบทดลอง ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2563 รายละเอียด คลิกที่นี่

ประกาศ ยกเลิกประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานยนต์พาหนะ รถตู้โดยสาร 15 ที่นั่ง จำนวน 1 คัน ราคา 1,364,000 บาท

ประกาศวิทยาลัยเทคนิคสมุทรปราการ เรื่อง ยกเลิกประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานยนต์พาหนะ รถตู้โดยสาร 15 ที่นั่ง จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ลงวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2563 ในวงเงินงบประมาณจำนวน…

ประกาศ การประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานยนต์พาหนะ รถตู้โดยสาร 15 ที่นั่ง จำนวน 1 คัน ราคา 1,364,000 บาท

ประกาศวิทยาลัยเทคนิคสมุทรปราการ เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานยนต์พาหนะ รถตู้โดยสาร 15 ที่นั่ง จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลางของงานซื้อในการประกวดราคาครั้งนี้ เป็นเงินทั้งสิ้น 1,364,000 บาท (หนึ่งล้านสามแสนหกหมื่นสี่พันบาทถ้วน)…

ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 2 (สัมภาษณ์) ตำแหน่ง พนักงานบริหารทั่วไป (ครู)

ประกาศวิทยาลัยเทคนิคสมุทรปราการ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรนะ ครั้งที่ 2 (สัมภาษณ์) กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินสมรรถนะ ตำแหน่งพนักงานบริหารทั่วไป (ครู) รายละเอียด คลิกที่นี่ สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่งานบุคลากร วิทยาลัยเทคนิคสมุทรปราการ ติดต่อ…

ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิสอบ ตำแหน่ง พนักงานบริหารทั่วไป (ครู)

ประกาศวิทยาลัยเทคนิคสมุทรปราการ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรนะ กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินสมรรถนะ ตำแหน่งพนักงานบริหารทั่วไป (ครู) รายละเอียด คลิกที่นี่