จ.ส.อ. ดร.สมพร ชูทอง ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคสมุทรปราการ มอบเกียรติบัตรให้กับนักเรียน นักศึกษา ที่เข้าร่วมกิจกรรมการประกวดทำพานไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2565

22 กรกฎาคม 2565 จ.ส.อ. ดร.สมพร ชูทอง ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคสมุทรปราการ มอบเกียรติบัตรให้กับนักเรียน นักศึกษา ที่เข้าร่วมกิจกรรมการประกวดทำพานไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2565 รายละเอียด คลิกที่นี่

การตรวจสุขภาพและสารเสพติดนักเรียนนักศึกษา ระดับชั้น ปวช. ปวส. ทุกชั้นปี ประจำปีการศึกษา 2565

19 – 21 กรกฎาคม 2565 วิทยาลัยเทคนิคสมุทรปราการ จัดโครงการตรวจสุขภาพและสารเสพติดนักเรียนนักศึกษา ระดับชั้น ปวช. ปวส. ทุกชั้นปี ประจำปีการศึกษา 2565 โดยมีครูที่ปรึกษาทำหน้าที่ดูแลนักเรียนนักศึกษา ณ หอประชุมอาคาร…

งานโครงการพิเศษและบริการชุมชน เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องรถจักรยานยนต์สายตรวจของทางราชการให้กับสถานีตำรวจภูธรบางปู จังหวัดสมุทรปราการ

12 กรกฎาคม 2565 งานโครงการพิเศษและบริการชุมชน เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องรถจักรยานยนต์สายตรวจของทางราชการให้กับสถานีตำรวจภูธรบางปู จังหวัดสมุทรปราการ รายละเอียด คลิกที่นี่

วิทยาลัยเทคนิคสมุทรปราการ ยินดีต้อนรับ ครูผู้ช่วย จำนวน 27 ท่าน ในโอกาสบรรจุและแต่งตั้งให้มาดำรงตำแหน่งครูผู้ช่วย ณ วิทยาลัยเทคนิคสมุทรปราการ

18 กรกฎาคม 2565 วิทยาลัยเทคนิคสมุทรปราการ ยินดีต้อนรับ ครูผู้ช่วย จำนวน 27 ท่าน ในโอกาสบรรจุและแต่งตั้งให้มาดำรงตำแหน่งครูผู้ช่วย ณ วิทยาลัยเทคนิคสมุทรปราการ โดยมี จ.ส.อ. ดร.สมพร ชูทอง…

ปฐมนิเทศนักศึกษาระดับปริญญาตรี สายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ ประจำปีการศึกษา 2565

17 กรกฎาคม 2565 งานอาชีวศึกษาบัณฑิต วิทยาลัยเทคนิคสมุทรปราการ จัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาระดับปริญญาตรี สายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ ประจำปีการศึกษา 2565 โดยมี จ.ส.อ. ดร.สมพร ชูทอง ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคสมุทรปราการ เป็นประธานในการปฐมนิเทศและกล่าวให้โอวาทแก่นักศึกษา พร้อมด้วย…

งานอาชีวศึกษาบัณฑิต วิทยาลัยเทคนิคสมุทรปราการ ร่วมกับ งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา ดำเนินการจัดกิจกรรมฝึกซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตร บัณฑิตที่สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2562 ปีการศึกษา 2563 และปีการศึกษา 2564 ครั้งที่ 2 ณ หอประชุม อาคาร 9 ชั้น 4 วิทยาลัยเทคนิคสมุทรปราการ

17 กรกฎาคม 2565 งานอาชีวศึกษาบัณฑิต วิทยาลัยเทคนิคสมุทรปราการ ร่วมกับ งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา ดำเนินการจัดกิจกรรมฝึกซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตร บัณฑิตที่สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2562 ปีการศึกษา 2563 และปีการศึกษา 2564 ครั้งที่…

งานโครงการพิเศษและบริการชุมชน จัดโครงการอาชีวะอาสาร่วมด้วยช่วย ประชาชน เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องให้กับประชาชนในเขตชุมชนจังหวัดสมุทรปราการ ณ ชุมชนสามห่วงยั่งยืน เคหะสมุทรปราการ และหมู่บ้านเฟื่องฟ้า 12 จังหวัดสมุทรปราการ

15 – 17 กรกฎาคม 2565 งานโครงการพิเศษและบริการชุมชน จัดโครงการอาชีวะอาสาร่วมด้วยช่วย ประชาชน เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องให้กับประชาชนในเขตชุมชนจังหวัดสมุทรปราการ ณ ชุมชนสามห่วงยั่งยืน เคหะสมุทรปราการ และหมู่บ้านเฟื่องฟ้า 12 จังหวัดสมุทรปราการ รายละเอียด…

งานอาชีวศึกษาบัณฑิต วิทยาลัยเทคนิคสมุทรปราการ ร่วมกับ งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา ดำเนินการจัดกิจกรรมฝึกซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตร บัณฑิตที่สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2562 ปีการศึกษา 2563 และปีการศึกษา 2564 ครั้งที่ 1 ณ หอประชุม อาคาร 9 ชั้น 4 วิทยาลัยเทคนิคสมุทรปราการ

10 กรกฎาคม 2565 งานอาชีวศึกษาบัณฑิต วิทยาลัยเทคนิคสมุทรปราการ ร่วมกับ งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา ดำเนินการจัดกิจกรรมฝึกซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตร บัณฑิตที่สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2562 ปีการศึกษา 2563 และปีการศึกษา 2564 ครั้งที่…

งานโครงการพิเศษและบริการชุมชนมอบหมายให้แผนกวิชาช่างเชื่อมโลหะ เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสา การสร้างศาลาที่นั่งเพื่อน้อง เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ณ วิทยาลัยการอาชีพองครักษ์ จังหวัดนครนายก

9 – 10 กรกฎาคม 2565 งานโครงการพิเศษและบริการชุมชนมอบหมายให้แผนกวิชาช่างเชื่อมโลหะ เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสา การสร้างศาลาที่นั่งเพื่อน้อง เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ณ วิทยาลัยการอาชีพองครักษ์ จังหวัดนครนายก รายละเอียด คลิกที่นี่