นิเทศติดตามการจัดการเรียนการสอนระดับปริญญาตรี ภาคเรียนที่ 1/2566

10 กันยายน 2566 นายโสภณ กันภัย รองผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 3 พร้อมด้วย นายกิจจา บานชื่น ผู้ช่วยผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 3 เข้านิเทศติดตามการจัดการเรียนการสอนระดับปริญญาตรี ภาคเรียนที่ 1/2566 โดยมี…

กิจกรรมแสดงมุทิตาจิต สำหรับครูเกษียณอายุราชการ ประจำปี 2566

8 กันยายน 2566 วิทยาลัยเทคนิคสมุทรปราการ จัดกิจกรรมแสดงมุทิตาจิต สำหรับครูเกษียณอายุราชการ ประจำปี 2566 ได้แก่ นางพรวิไล นุ่มนาม ครูแผนกวิชาธุรกิจค้าปลีก นางอำไพวรรณ ไชยอนันต์ ครูแผนกวิชาการตลาด ดร.สุชาติ…

แผนกวิชาแม่พิมพ์พลาสติก นำนักเรียนนักศึกษาเข้าศึกษาดูงานระบบอุตสาหกรรมสมัยใหม่ ณ สถาบันเทคโนโลยีการผลิตสุมิพล จังหวัดชลบุรี

6 กันยายน 2566 แผนกวิชาแม่พิมพ์พลาสติก วิทยาลัยเทคนิคสมุทรปราการ นำนักเรียนนักศึกษาเข้าศึกษาดูงานระบบอุตสาหกรรมสมัยใหม่ โดยรับฟังการบรรยายเกี่ยวกับเทคโนโลยีระบบการผลิตในปัจจุบัน รวมถึงการควบคุมคุณภาพ และเยี่ยมชมระบบไลน์การผลิตสมัยใหม่ ณ สถาบันเทคโนโลยีการผลิตสุมิพล จังหวัดชลบุรี รายละเอียด คลิกที่นี่

วิทยาลัยเทคนิคสมุทรปราการ ร่วมกับ เจ้าหน้าที่ตำรวจภูธรบางปู เข้าตรวจค้นสถานศึกษา ฯ

6 กันยายน 2566 วิทยาลัยเทคนิคสมุทรปราการ ร่วมกับ เจ้าหน้าที่ตำรวจภูธรบางปู เข้าตรวจค้นสถานศึกษา ฯ เพื่อป้องกันนักเรียน นักศึกษาก่อเหตุทะเลาะวิวาทและนักเรียน นักศึกษาที่มีกลุ่มเสี่ยง โดยมี จ.ส.อ. ดร.สมพร ชูทอง ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคสมุทรปราการ…

วิทยาลัยเทคนิคสมุทรปราการ ร่วมกับ สถาบันทดสอบการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) จัดการทดลองใช้เครื่องมือวัดผลทางการศึกษา

5 กันยายน 2566 วิทยาลัยเทคนิคสมุทรปราการ ร่วมกับ สถาบันทดสอบการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) จัดการทดลองใช้เครื่องมือวัดผลทางการศึกษา โดยมี จ.ส.อ.เพิ่มเติม พลับพลา รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคสมุทรปราการ เป็นประธานในการทดสอบ ฯ พร้อมด้วย คณะครู…

ประชุมเตรียมความพร้อมการอยู่ค่ายพักแรมลูกเสือ – เนตรนารี วิสามัญอาชีวศึกษา ประจำปีการศึกษา 2566

1 กันยายน 2566 วิทยาลัยเทคนิคสมุทรปราการ จัดประชุมเตรียมความพร้อมการอยู่ค่ายพักแรมลูกเสือ – เนตรนารี วิสามัญอาชีวศึกษา ประจำปีการศึกษา 2566 โดยมี จ.ส.อ. ดร.สมพร ชูทอง ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคสมุทรปราการ เป็นประธานในการประชุม…

ประกาศ ประกวดราคาซื้อจัดซื้อเครื่องมือประจำตัวผู้เรียน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศวิทยาลัยเทคนิคสมุทรปราการ เรื่อง ประกวดราคาซื้อจัดซื้อเครื่องมือประจำตัวผู้เรียน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) รายละเอียด คลิกที่นี่

ตารางสอบปลายภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566

ตารางสอบปลายภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566 รายละเอียด คลิกที่นี่

องค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย จัดกิจกรรมเลือกตั้งนายกองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ประจำปีการศึกษา 2567

30 สิงหาคม 2566 องค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย วิทยาลัยเทคนิคสมุทรปราการ จัดกิจกรรมเลือกตั้งนายกองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ประจำปีการศึกษา 2567 ณ หอประชุม T – VET วิทยาลัยเทคนิคสมุทรปราการ รายละเอียด คลิกที่นี่