ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว (เจ้าหน้าที่ธุรการ) งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา

ประกาศวิทยาลัยเทคนิคสมุทรปราการ เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว (เจ้าหน้าที่ธุรการ) งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา รายละเอียด คลิกที่นี่

ประกาศ แนวทางการจัดการเรียนการสอนในช่วงวันหยุดสิ้นปีต่อเนื่องปีใหม่และในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) (เพิ่มเติม ครั้งที่ 1)

ประกาศวิทยาลัยเทคนิคสมุทรปราการ เรื่อง แนวทางการจัดการเรียนการสอนในช่วงวันหยุดสิ้นปีต่อเนื่องปีใหม่และในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) (เพิ่มเติม ครั้งที่ 1) รายละเอียด คลิกที่นี่

ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว (เจ้าหน้าที่ธุรการ) งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา

ประกาศวิทยาลัยเทคนิคสมุทรปราการ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว (เจ้าหน้าที่ธุรการ) งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา รายละเอียด คลิกที่นี่

นายโสภณ กันภัย รองผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 3 พร้อมคณะ เข้าประเมินความพร้อมและศักยภาพของสถานศึกษาที่ขอเปิดการจัดการศึกษา ระดับปริญญาตรี สายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ (ต่อเนื่อง)

4 มกราคม 2565 นายโสภณ กันภัย รองผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 3 พร้อมคณะ เข้าประเมินความพร้อมและศักยภาพของสถานศึกษาที่ขอเปิดการจัดการศึกษา ระดับปริญญาตรี สายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ (ต่อเนื่อง) โดยมี จ.ส.อ. ดร.สมพร…

ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว (ครูอัตราจ้าง) แผนกวิชาไฟฟ้ากำลัง

ประกาศวิทยาลัยเทคนิคสมุทรปราการ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว (ครูอัตราจ้าง) แผนกวิชาไฟฟ้ากำลัง รายละเอียด คลิกที่นี่

ประกาศ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรและจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป กลุ่มบริหารงานทั่วไป จำนวน 1 อัตรา

ประกาศวิทยาลัยเทคนิคสมุทรปราการ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรและจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป – กลุ่มบริหารงานทั่วไป จำนวน 1 อัตรา ยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ วิทยาลัยเทคนิคสมุทรปราการ โดยสมัครได้ตั้งแต่วันที่ 12 – 19 มกราคม 2565…

ชมรม TO BE NUMBER ONE วิทยาลัยเทคนิคสมุทรปราการ เข้าร่วมการจัดนิทรรศการ และการนำเสนอผลงานของตัวแทนชมรม TO BE NUMBER ONE ในระดับประเทศ โดยผลการประกวด ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับ 1 ในการประกวด

21 – 23 ธันวาคม 2564 ชมรม TO BE NUMBER ONE วิทยาลัยเทคนิคสมุทรปราการ เข้าร่วมการจัดนิทรรศการ และการนำเสนอผลงานของตัวแทนชมรม TO BE NUMBER…

วิทยาลัยเทคนิคสมุทรปราการ เข้าร่วมพิธีเปิดศูนย์พัฒนาอาชีพและการเป็นผู้ประกอบการ กระทรวงศึกษาธิการ (Ministry of Education, Career & Entrepreneurship Center : MOE CEC) ในการจัดกิจกรรม ห้องเรียนอาชีพ ในหัวข้อ “อาหารว่างสร้างอาชีพ” บรรยายโดย คณะครูแผนกวิชาอาหารและโภชนาการ

27 ธันวาคม 2564 วิทยาลัยเทคนิคสมุทรปราการ เข้าร่วมพิธีเปิดศูนย์พัฒนาอาชีพและการเป็นผู้ประกอบการ กระทรวงศึกษาธิการ (Ministry of Education, Career & Entrepreneurship Center : MOE CEC)…

งานอาชีวศึกษาบัณฑิตร่วมกับแผนกวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดโครงการพัฒนาและวิพากษ์หลักสูตรระดับปริญญาตรี สายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ (ต่อเนื่อง)

27 ธันวาคม 2564 งานอาชีวศึกษาบัณฑิตร่วมกับแผนกวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดโครงการพัฒนาและวิพากษ์หลักสูตรระดับปริญญาตรี สายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ (ต่อเนื่อง) โดยมี จ.ส.อ. ดร.สมพร ชูทอง ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคสมุทรปราการ เป็นประธานในการประชุม พร้อมด้วย นางปราณี…