รับรายงานตัวนักเรียน นักศึกษาใหม่รอบโควตา ประจำปีการศึกษา 2563

วันที่ 13 – 14 มกราคม 2563 วิทยาลัยเทคนิคสมุทรปราการ รับรายงานตัวนักเรียน นักศึกษาใหม่รอบโควตา ประจำปีการศึกษา 2563 โดยมีคณะครู เจ้าหน้าที่ และผู้เกี่ยวข้อง ทำหน้าที่รับรายงานตัวนักเรียน นักศึกษาใหม่…

การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ด้านอาชีวศึกษา (V-NET) ปีการศึกษา 2562

ประกาศเลขที่นั่งสอบ การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ด้านอาชีวศึกษา (V-NET) ปีการศึกษา 2562ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ปวช.3 รายละเอียด คลิกที่นี่ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ปวส.2 รายละเอียด คลิกที่นี่

ประกาศรับสมัครนักเรียน เพื่อเข้าศึกษาต่อระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ระบบปกติ ประจำปีการศึกษา 2563

รายละเอียด คลิกที่นี่