header

 1. ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป

วิทยาลัยเทคนิคสมุทรปราการแจ้งคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๓๐/๒๕๕๙

Written byงานประชาสัมพันธ์
on 17 พฤศจิกายน 2558
วิทยาลัยเทคนิคสมุทรปราการแจ้งคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๓๐/๒๕๕๙

   คำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๓๐/๒๕๕๙    เรื่อง มาตรการในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทะเลาะวิวาทของนักเรียนและนักศึกษา...

คู่มือ นักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยเทคนิคสมุทรปราการ

Written byงานประชาสัมพันธ์
on 17 พฤศจิกายน 2558
คู่มือ นักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยเทคนิคสมุทรปราการ

ประกาศ เรื่อง คู่มือ นักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยเทคนิคสมุทรปราการ                        &n...

ประกาศ เรื่อง กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา

Written byงานประชาสัมพันธ์
on 17 พฤศจิกายน 2558
ประกาศ เรื่อง กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา

ประกาศ เรื่อง ขยายระยะเวลาผู้กู้ยืมเงิน กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา                      &...

เรื่อง ขอแสดงความยินดี

Written byงานประชาสัมพันธ์
on 17 พฤศจิกายน 2558
                       เรื่อง ขอแสดงความยินดี

 ขอแสดงความยินดี นายกิจจา บานชื่น ตำแหน่งครู วิทยฐานะเชี่ยวชาญ วิทยาลัยเทคนิคสมุทรปราการ ผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำ...

ประกาศ เรื่อง กองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา

Written byงานประชาสัมพันธ์
on 17 พฤศจิกายน 2558
ประกาศ เรื่อง กองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา

ประกาศ เรื่อง กองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2559            ผู้กู้ยืมกองทุนฯ กยศ. รายเก่าและรายใหม่ทุกระดับช...

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ ระดับ ปริญญาตรี

Written byงานประชาสัมพันธ์
on 17 พฤศจิกายน 2558
ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ ระดับ ปริญญาตรี

รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ (รอบสอง) ประจำปีการศึกษา 2559 ระดับปริญญาตรีสายปฏิบัติการ "หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาเทคโนโลยียานยนต์"...

Fix It Center "สานพลังประชารัฐ สร้างภาพลักษณ์ใหม่"

Written byงานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ
on 15 พฤษภาคม 2559
Fix It Center "สานพลังประชารัฐ สร้างภาพลักษณ์ใหม่"

เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2559 ผู้บริหาร ครู เจ้าหน้าที่ และนักเรียนนักศึกษา แผนกวิชาช่างยนต์ แผนกวิชาช่างไฟฟ้า แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์ จำนวนกว่า...

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 "กิจกรรมค่ายจรวดประดิษฐ์เพื่อการสื่อสาร"

Written byผู้ดูแลระบบ
on 14 พฤษภาคม 2559
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 "กิจกรรมค่ายจรวดประดิษฐ์เพื่อการสื่อสาร"

สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ (องค์การมหาชน) กระทรวงกลาโหม ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา "จัดกิจกรรมค่ายจรวดประดิษฐ์เพื่อการสื่อสาร" อบรมความร...

 1. ข่าวกิจกรรมวิทยาลัยฯ

ตารางเรียนโครงการอบรมการสนทนาภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน (English in daily life conversation)

Written byงานประชาสัมพันธ์
on 17 พฤศจิกายน 2558
ตารางเรียนโครงการอบรมการสนทนาภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน (English in daily life conversation)

ตารางเรียนโครงการอบรมการสนทนาภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน (English in daily life conversation)   วันเสาร์-อาทิตย์  ตั้งแต่เวลา 08.30 - 17.00 น...

ตารางปฐมนิเทศฝึกงาน/ฝึกอาชีพ ภาคเรียนที่ 1/2559

Written byงานประชาสัมพันธ์
on 17 พฤศจิกายน 2558
ตารางปฐมนิเทศฝึกงาน/ฝึกอาชีพ ภาคเรียนที่ 1/2559

ตารางปฐมนิเทศฝึกงาน/ฝึกอาชีพ ภาคเรียนที่ 1/2559 วันที่ 19 พฤษภาคม 2559 ณ ห้องประชุมบัวสรวง (แผนกอาหาร) วิทยาลัยเทคนิคสมุทรปราการ รอบเช้า และ รอบบ่าย...

ตารางกิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติ ประจำภาคเรียนที่ 1/2559

Written byงานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ
on 17 พฤษภาคม 2559
ตารางกิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติ ประจำภาคเรียนที่ 1/2559

วิทยาลัยเทคนิคสมุทปราการ ได้กำหนดตารางการเข้าแถวเคารพธงชาติ ประจำภาคเรียนที่ 1/2559 โดยการแบ่งแผนกวิชาออกเป็น 2 กลุ่ม "ให้แต่ละกลุ่มเข้าแถวบริเวณลานหน...

รายชื่อผู้เข้าร่วมกิจกรรม วันฉัตรมงคล วันที่ 5 พฤษภาคม 2559

Written byงานประชาสัมพันธ์
on 06 พฤษภาคม 2558
รายชื่อผู้เข้าร่วมกิจกรรม วันฉัตรมงคล วันที่ 5 พฤษภาคม 2559

         รายชื่อผู้เข้าร่วมกิจกรรมกลุ่มที่ 3 วันฉัตรมงคล วันที่ 5 พฤษภาคม 2559    คลิกเพื่อดูรายชื่อและกำหนดการ ที่...

 1. ข่าวประกวดราคา การจัดซื้อจัดจ้าง / ข่าวประกาศรับสมัครงาน

ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว(รายเดือน) ตั้งแต่ วันที่ 20- 24 มิถุนายน 2559

Written byงานประชาสัมพันธ์
on 17 พฤศจิกายน 2558
ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว(รายเดือน) ตั้งแต่ วันที่ 20- 24 มิถุนายน 2559

วิทยาลัยเทคนิคสมุทรปราการเปิดรับสมัครงาน ตำแหน่งลูกจ้างชั่วคราว(รายเดือน) จำนวน ๑ อัตรา  -ตำแหน่ง  ครูอัตราจ้าง  วุฒิ ปริญญาตรี สาขาวิ...

ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว(รายเดือน) ตั้งแต่ วันที่ 20- 24 มิถุนายน 2559 (2)

Written byงานประชาสัมพันธ์
on 17 พฤศจิกายน 2558
ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว(รายเดือน) ตั้งแต่ วันที่ 20- 24 มิถุนายน 2559 (2)

วิทยาลัยเทคนิคสมุทรปราการเปิดรับสมัครงาน ตำแหน่งลูกจ้างชั่วคราว(รายเดือน) จำนวน ๑ อัตรา  -ตำแหน่ง  ครูอัตราจ้างชาวต่างประเทศ  วุฒิ ปริ...

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว(รายเดือน)

Written byงานประชาสัมพันธ์
on 17 พฤศจิกายน 2558
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว(รายเดือน)

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายเดือน)    ตามประกาศวิทยาลัยเทคนิคสมุทรปราการ ลงวันที่ 1 มิถุนายน 2559 เร...

ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว(รายเดือน) ตั้งแต่ วันที่ 13 - 17 มิถุนายน 2559

Written byงานประชาสัมพันธ์
on 17 พฤศจิกายน 2558
ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว(รายเดือน) ตั้งแต่ วันที่ 13 - 17 มิถุนายน 2559

วิทยาลัยเทคนิคสมุทรปราการเปิดรับสมัครงาน ตำแหน่งลูกจ้างชั่วคราว (รายเดือน) จำนวน ๑ อัตรา  -ตำแหน่ง  เจ้าหน้าที่งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา &...

ผู้อำนวยการ
วิทยาลัยเทคนิคสมุทรปราการ
นายทวีศักดิ์ คิ้วทอง

บริการสารสนเทศ





edltv

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

สถิติผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์

0442083
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
561
912
12762
12762
42066
31874
442083

Forecast Today
840

7.64%
51.28%
1.92%
5.11%
0.03%
34.02%
Online (15 minutes ago):1
one guest
no members

Your IP:54.158.225.17
 1. ข่าวจากเว็บครูวันดี
ข่าวการศึกษา
 1. Facebook งานประชาสัมพันธ์วิทยาลัยเทคนิคสมุทรปราการ
Free business joomla templates