ข่าวประชาสัมพันธ์

วิทยาลัยเทคนิคสมุทรปราการ ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวณัชชา ปิ๋วประไพ ได้รับรางวัลชนะเลิศ อันดับที่ 1 ในการประกวดพนักงานดีเด่นด้านงานบริการ

18 สิงหาคม 2560
วิทยาลัยเทคนิคสมุทรปราการ ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวณัชชา ปิ๋วประไพ ได้รับรางวัลชนะเลิศ อันดับที่ 1 ในการประกวดพนักงานดีเด่นด้านงานบริการ

18 สิงหาคม 2560 วิทยาลัยเทคนิคสมุทรปราการ ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวณัชชา ปิ๋วประไพ นักศึกษาระบบทวิภาคี ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงชั้นปีที่ 1 แผ...

นักศึกษาแผนกวิชาวิจิตรศิลป์ วิทยาลัยเทคนิคสมุทรปราการ คว้ารางวัลชนะเลิศ การแข่งขันทักษะวิชาชีพประเภทการแข่งขันการแกะสลักฟลอรัลโฟม การปั้นดินเหนียว และแกะสลักน้ำแข็ง ประจำปี 2560

18 สิงหาคม 2560
นักศึกษาแผนกวิชาวิจิตรศิลป์ วิทยาลัยเทคนิคสมุทรปราการ คว้ารางวัลชนะเลิศ การแข่งขันทักษะวิชาชีพประเภทการแข่งขันการแกะสลักฟลอรัลโฟม การปั้นดินเหนียว และแกะสลักน้ำแข็ง ประจำปี 2560

17 สิงหาคม 2560 นักศึกษาแผนกวิชาวิจิตรศิลป์ วิทยาลัยเทคนิคสมุทรปราการ คว้ารางวัลชนะเลิศ การแข่งขันทักษะวิชาชีพประเภทการแข่งขันการแกะสลักฟลอรัลโฟม การ...

วิทยาลัยเทคนิคสมุทรปราการต้อนรับครูผู้ช่วยบรรจุใหม่ด้วยความยินดียิ่ง

15 สิงหาคม 2560
วิทยาลัยเทคนิคสมุทรปราการต้อนรับครูผู้ช่วยบรรจุใหม่ด้วยความยินดียิ่ง

15 สิงหาคม 2560 คณะผู้บริหาร พร้อมด้วยคณะครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยเทคนิคสมุทรปราการ ร่วมต้อนรับครูผู้ช่วยบรรจุใหม่ และคณะ นำโ...

วิทยาลัยเทคนิคสมุทรปราการ ร่วมกับ วิทยาลัยเทคโนโลยีสมุทรปราการ(ช.เทค) ร่วมทำกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล

11 สิงหาคม 2560
วิทยาลัยเทคนิคสมุทรปราการ ร่วมกับ วิทยาลัยเทคโนโลยีสมุทรปราการ(ช.เทค) ร่วมทำกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล

11 สิงหาคม 2560 วิทยาลัยเทคนิคสมุทรปราการ ร่วมกับ วิทยาลัยเทคโนโลยีสมุทรปราการ(ช.เทค) ร่วมทำกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ ทาสีอุปกรณ์เครื่องออกกำลังกาย...

วิทยาลัยเทคนิคสมุทรปราการ จัดกิจกรรมโครงการวันเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 เนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 85 พรรษา

11 สิงหาคม 2560
วิทยาลัยเทคนิคสมุทรปราการ จัดกิจกรรมโครงการวันเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 เนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 85 พรรษา

11 สิงหาคม 2560 วิทยาลัยเทคนิคสมุทรปราการ จัดกิจกรรมโครงการวันเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 เนื่องในวโร...

วิทยาลัยเทคนิคสมุทรปราการ จัดโครงการบริจาคโลหิต เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 ประจำปี 2560

10 สิงหาคม 2560
วิทยาลัยเทคนิคสมุทรปราการ จัดโครงการบริจาคโลหิต เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 ประจำปี 2560

10 สิงหาคม 2560 วิทยาลัยเทคนิคสมุทรปราการ จัดโครงการบริจาคโลหิต เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พร...

"โครงการฝึกอบรมอาชีพระยะสั้นเพื่อคืนคนดีสู่สังคม" โดยทางศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดสมุทรปราการ ร่วมกับวิทยาลัยเทคนิคสมุทรปราการ จัดฝึกอบรมอาชีพระยะสั้น 4 สาขาวิชา

07 สิงหาคม 2560
"โครงการฝึกอบรมอาชีพระยะสั้นเพื่อคืนคนดีสู่สังคม" โดยทางศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดสมุทรปราการ ร่วมกับวิทยาลัยเทคนิคสมุทรปราการ จัดฝึกอบรมอาชีพระยะสั้น 4 สาขาวิชา

6 สิงหาคม 2560 นายทวีศักดิ์ คิ้วทอง ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคสมุทรปราการ เป็นประธานในพิธีมอบวุฒิบัตร ให้แก่ผู้เข้ารับการอบรม "โครงการฝึกอบรมอาชี...

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ พระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิตของสถาบันการอาชีวศึกษา ประจำปีการศึกษา 2557 ถึง 2559 เป็นรุ่นแรก

04 สิงหาคม 2560
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ พระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิตของสถาบันการอาชีวศึกษา ประจำปีการศึกษา 2557 ถึง 2559 เป็นรุ่นแรก

4 สิงหาคม 2560 เวลา 09.30 น. สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ พระร...

ยอดเยี่ยม!! นักศึกษาสาขาวิชาการโรงแรม วิทยาลัยเทคนิคสมุทรปราการ คว้ารางวัลรองชนะเลิศระดับประเทศ ประเภทโรงแรมและบุคคลทั่วไป

04 สิงหาคม 2560
ยอดเยี่ยม!! นักศึกษาสาขาวิชาการโรงแรม วิทยาลัยเทคนิคสมุทรปราการ คว้ารางวัลรองชนะเลิศระดับประเทศ ประเภทโรงแรมและบุคคลทั่วไป

4 สิงหาคม 2560 ยอดเยี่ยม นักศึกษาสาขาวิชาการโรงแรม วิทยาลัยเทคนิคสมุทรปราการ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) คว้ารางวัลรองชนะเลิศระดับประเทศ ป...

วิทยาลัยเทคนิคสมุทรปราการ จัดกิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติและสัปดาห์ห้องสมุด ประจำปี 2560

03 สิงหาคม 2560
วิทยาลัยเทคนิคสมุทรปราการ จัดกิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติและสัปดาห์ห้องสมุด ประจำปี 2560

2 สิงหาคม 2560 วิทยาลัยเทคนิคสมุทรปราการ จัดกิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติและสัปดาห์ห้องสมุด ประจำปี 2560 เพื่อให้นักเรียน นักศึกษาตระหนักถึงความสำคัญและค...

ข่าวรับสมัครงาน-การจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว (รายเดือน) ตั้งแต่วันที่ 21 - 25 สิงหาคม 2560

17 สิงหาคม 2560
ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว (รายเดือน) ตั้งแต่วันที่ 21 - 25 สิงหาคม 2560

ประกาศวิทยาลัยเทคนิคสมุทรปราการ เรื่องรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว (รายเดือน) - ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา   จำนวน 1 อัตรา รายละเอ...

ประกาศวิทยาลัยเทคนิคสมุทรปราการ เรื่อง ผู้ชนะการสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ชุดฝึกเครื่องมือวัดและทดลองไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์ จำนวน 2 เครื่อง

09 สิงหาคม 2560
ประกาศวิทยาลัยเทคนิคสมุทรปราการ เรื่อง ผู้ชนะการสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ชุดฝึกเครื่องมือวัดและทดลองไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์ จำนวน 2 เครื่อง

ประกาศวิทยาลัยเทคนิคสมุทรปราการ เรื่อง ผู้ชนะการสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ชุดฝึกเครื่องมือวัดและทดลองไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์ จำนวน 2 เครื่อง รายละเอียดคลิกที่นี...

ประกาศวิทยาลัยเทคนิคสมุทรปราการ เรื่อง ผู้ชนะการสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ตู้แช่อาหาร 32 คิวบิตฟุต จำนวน 1 เครื่อง

09 สิงหาคม 2560
ประกาศวิทยาลัยเทคนิคสมุทรปราการ เรื่อง ผู้ชนะการสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ตู้แช่อาหาร 32 คิวบิตฟุต จำนวน 1 เครื่อง

ประกาศวิทยาลัยเทคนิคสมุทรปราการ เรื่อง ผู้ชนะการสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ตู้แช่อาหาร 32 คิวบิตฟุต จำนวน 1 เครื่อง รายละเอียดคลิกที่นี่

วิทยาลัยสารพัดช่างอุบลราชธานี รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว (ครูอัตราจ้าง) ตั้งแต่วันที่ 2 - 8 สิงหาคม 2560

08 สิงหาคม 2560
วิทยาลัยสารพัดช่างอุบลราชธานี รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว (ครูอัตราจ้าง) ตั้งแต่วันที่ 2 - 8 สิงหาคม 2560

ประกาศวิทยาลัยสารพัดช่างอุบลราชธานี เรื่องรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว (รายเดือน) - ตำแหน่ง ครูอัตราจ้างวิชาภาษาอังกฤษ    จำนวน 1 อัตรา - ตำแหน่...

ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว (รายเดือน) ตั้งแต่วันที่ 26 กรกฎาคม - 2 สิงหาคม 2560

27 กรกฎาคม 2560
ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว (รายเดือน) ตั้งแต่วันที่ 26 กรกฎาคม - 2 สิงหาคม 2560

ประกาศวิทยาลัยเทคนิคสมุทรปราการ เรื่องรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว (รายเดือน) - ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่งานกิจกรรม (งานลูกเสือ)   จำนวน 1 อัตรา รายละเอียด...

JSN Decor template designed by JoomlaShine.com