header

  1. ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป

ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว (รายเดือน) ตั้งแต่วันที่ 23-27 มกราคม 2560

Written byงานประชาสัมพันธ์
on 05 มกราคม 2560
ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว (รายเดือน) ตั้งแต่วันที่ 23-27 มกราคม 2560

วิทยาลัยเทคนิคสมุทรปราการประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว (รายเดือน)  - ตำแหน่ง  ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาช่างอากาศยาน  จำนวน 1 อัตรา - ตำแหน่...

ประกาศจากงานการค้าและส่งเสริมผลผลิต

Written byงานประชาสัมพันธ์
on 18 มกราคม 2560
ประกาศจากงานการค้าและส่งเสริมผลผลิต

เรื่อง รับสมัครนักเรียน นักศึกษา เข้าร่วมโครงการเงินอุดหนุนรายได้ระหว่างเรียนฯ ประจำปีงบประมาณ 2560  รายละเอียด คลิ๊กที่นี่

ประกาศจากงานการค้าและส่งเสริมผลผลิต

Written byงานประชาสัมพันธ์
on 18 มกราคม 2560
ประกาศจากงานการค้าและส่งเสริมผลผลิต

เรื่อง การเสนอราคาจัดจำหน่าย ชุดนักเรียนและนักศึกษา รองเท้า, ชุดลูกเสือและอุปกรณ์ลูกเสือ โดยยื่นใบเสนอราคา พร้อมตัวอย่างชุด รองเท้า เพื่อรับพิจารณา ภา...

วิทยาลัยเทคนิคสมุทรปราการ ร่วมกับอาชีวศึกษาจังหวัดสมุทรปราการ ดำเนินการจัดศูนย์อาชีวะบริการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยภาคใต้ (Fix it center) ออกให้บริการประชาชนผู้ประสบปัญหาจากภาวะน้ำท่วม ณ องค์การบริหารส่วนตำบลทรายขาว อ.หัวไทร จ.นครศรีธรรมราช

Written byงานประชาสัมพันธ์
on 13 มกราคม 2560
วิทยาลัยเทคนิคสมุทรปราการ ร่วมกับอาชีวศึกษาจังหวัดสมุทรปราการ ดำเนินการจัดศูนย์อาชีวะบริการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยภาคใต้ (Fix it center) ออกให้บริการประชาชนผู้ประสบปัญหาจากภาวะน้ำท่วม ณ องค์การบริหารส่วนตำบลทรายขาว อ.หัวไทร จ.นครศรีธรรมราช

๑๒ มกราคม ๒๕๖๐ คณะผู้บริหาร คณะครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียนนักศึกษา วิทยาลัยเทคนิคสมุทรปราการ ร่วมทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง เพื่อช่วยเหลือแก่...

ประชุมเตรียมความพร้อมจัดหน่วยบริการ fix it center อาชีวศึกษาจังหวัดสมุทรปราการช่วยผู้ประสบภัยในพื้นที่ภาคใต้

Written byงานประชาสัมพันธ์
on 11 มกราคม 2560
ประชุมเตรียมความพร้อมจัดหน่วยบริการ fix it center อาชีวศึกษาจังหวัดสมุทรปราการช่วยผู้ประสบภัยในพื้นที่ภาคใต้

๑๐ มกราคม ๒๕๖๐ นายทวีศักดิ์ คิ้วทอง ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคสมุทรปราการ ประธานอาชีวศึกษาจังหวัดสมุทรปราการ ประชุมเตรียมความพร้อมจัดหน่วยบริการ fix it...

ปฏิทินการรับสมัครสอบคัดเลือก นักเรียนนักศึกษา ระดับ ปวช. และ ปวส. ประจำปี 2560

Written byงานประชาสัมพันธ์
on 04 มกราคม 2560
ปฏิทินการรับสมัครสอบคัดเลือก นักเรียนนักศึกษา ระดับ ปวช. และ ปวส. ประจำปี 2560

ปฏิทินการรับสมัครสอบคัดเลือก นักเรียนนักศึกษา ระดับ ปวช. และ ปวส. ประจำปี 2560 รายละเอียดคลิกที่นี่

ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว (รายเดือน) ตั้งแต่วันที่ 9 - 13 มกราคม 2560

Written byงานประชาสัมพันธ์
on 05 มกราคม 2560
ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว (รายเดือน) ตั้งแต่วันที่ 9 - 13 มกราคม 2560

วิทยาลัยเทคนิคสมุทรปราการประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว (รายเดือน)  - ตำแหน่ง  ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาช่างอากาศยาน  จำนวน 1 อัตรา - ตำแหน่...

งานการค้าและผลิตผล วิทยาลัยเทคนิคสมุทรปราการ

Written byงานประชาสัมพันธ์
on 09 ธันวาคม 2559
งานการค้าและผลิตผล วิทยาลัยเทคนิคสมุทรปราการ

งานการค้าวิทยาลัยเทคนิคสมุทรปราการ มีความประสงค์จัดทำน้ำดื่มตราวิทยาลัย ขนาด 600ML และ 350 ML ขวดใส เพื่อจัดจำหน่ายให้กับ นักเรียนนักศึ...

  1. ข่าวกิจกรรมวิทยาลัยฯ

การปรับปรุงแก้ไขข้อมูลประวัติส่วนตัวนักเรียน นักศึกษาทุกระดับชั้น ที่เว็บไซต์ศูนย์กำลังคนอาชีวศึกษา www.v-cop.net

Written byงานประชาสัมพันธ์
on 01 พฤศจิกายน 2559
การปรับปรุงแก้ไขข้อมูลประวัติส่วนตัวนักเรียน นักศึกษาทุกระดับชั้น ที่เว็บไซต์ศูนย์กำลังคนอาชีวศึกษา www.v-cop.net

ให้นักเรียน นักศึกษา ทุกคน ทำการปรับปรุงแก้ไขข้อมูลรายบุคคล ที่เว็บไซต์ศูนย์กำลังคนอาชีวศึกษา http://ww.v-cop.net โดยกำหนดให้นักเรียน นักศึกษาทุกระดับ...

ประกาศเรื่อง การซ่อมกิจกรรม

Written byงานประชาสัมพันธ์
on 01 ตุลาคม 2558
ประกาศเรื่อง การซ่อมกิจกรรม

 วิทยาลัยเทคนิคสมุทรปราการได้ประกาศเรื่องการซ่อมกิจกรรม มีรายละเอียด ดังนี้ ตามระเบียบสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ว่าด้วยองค์การนักวิชาชีพในอ...

ประกาศเรื่องการลงทะเบียนเรียนประจำภาคเรียนที่ 2/2559

Written byงานประชาสัมพันธ์
on 01 ตุลาคม 2558
ประกาศเรื่องการลงทะเบียนเรียนประจำภาคเรียนที่ 2/2559

 วิทยาลัยเทคนิคสมุทรปราการได้ประกาศการลงทะเบียนประจำภาคเรียนที่ 2/2559 มีรายละเอียด ดังนี้1. ตรวจรอยสักและเครื่องแต่งกาย วันที่ 3 - 7 ตุลาคม 2559...

แบบฟอร์มใบแจ้งการชำระเงินค่าลงทะเบียนเรียน

Written byงานประชาสัมพันธ์
on 01 ตุลาคม 2558
แบบฟอร์มใบแจ้งการชำระเงินค่าลงทะเบียนเรียน

ดาวน์โหลดแบบฟอร์มคลิกที่นี่       

  1. ข่าวประกวดราคา การจัดซื้อจัดจ้าง / ข่าวประกาศรับสมัครงาน

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว(รายเดือน)

Written byงานประชาสัมพันธ์
on 20 ธันวาคม 2559
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว(รายเดือน)

วิทยาลัยเทคนิคสมุทรปราการประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว(รายเดือน) ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่งานบุคลากร จำนวน 1 อัตรา   &...

ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว (รายเดือน) ตั้งแต่วันที่ 9 - 16 ธันวาคม 2559

Written byงานประชาสัมพันธ์
on 09 ธันวาคม 2559
ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว (รายเดือน) ตั้งแต่วันที่ 9 - 16 ธันวาคม 2559

วิทยาลัยเทคนิคสมุทรปราการประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว (รายเดือน)  - ตำแหน่ง  ครูอัตราจ้าง สาขาวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง  จำนวน 1 อัตรา - ตำแห...

ประกาศรับสมัครครูอัตราจ้าง (รายเดือน) ตั้งแต่วันที่ 30 พฤศจิกายน - 7 ธันวาคม 2559

Written byงานประชาสัมพันธ์
on 01 ธันวาคม 2559
ประกาศรับสมัครครูอัตราจ้าง (รายเดือน) ตั้งแต่วันที่ 30 พฤศจิกายน - 7 ธันวาคม 2559

วิทยาลัยเทคนิคสมุทรปราการประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว (รายเดือน)  - ตำแหน่ง  เจ้าหน้าที่งานบุคลากร  จำนวน 1 อัตรา     ด...

ประกาศรับสมัครครูอัตราจ้าง (รายเดือน) ตั้งแต่วันที่ 25 พฤศจิกายน - 1 ธันวาคม 2559

Written byงานประชาสัมพันธ์
on 25 พฤศจิกายน 2559
ประกาศรับสมัครครูอัตราจ้าง (รายเดือน) ตั้งแต่วันที่ 25 พฤศจิกายน - 1 ธันวาคม 2559

วิทยาลัยเทคนิคสมุทรปราการประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว (รายเดือน)  - ตำแหน่ง  ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง  จำนวน 1 อัตรา  ...

ผู้อำนวยการ
วิทยาลัยเทคนิคสมุทรปราการ
นายทวีศักดิ์ คิ้วทอง

บริการสารสนเทศ

edltv

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

สถิติผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์

0704722
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
2060
2672
10775
11053
26922
20933
704722

Forecast Today
2472

10.92%
49.44%
1.91%
4.04%
0.02%
33.67%
Online (15 minutes ago):12
12 guests
no members

Your IP:54.158.157.214
  1. ข่าวจากเว็บครูวันดี
ข่าวการศึกษา
  1. Facebook งานประชาสัมพันธ์วิทยาลัยเทคนิคสมุทรปราการ
Free business joomla templates