header

  1. ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป

การปรับปรุงแก้ไขข้อมูลประวัติส่วนตัวนักเรียน นักศึกษาทุกระดับชั้น ที่เว็บไซต์ศูนย์กำลังคนอาชีวศึกษา www.v-cop.net

Written byงานประชาสัมพันธ์
on 01 ธันวาคม 2559
การปรับปรุงแก้ไขข้อมูลประวัติส่วนตัวนักเรียน นักศึกษาทุกระดับชั้น ที่เว็บไซต์ศูนย์กำลังคนอาชีวศึกษา www.v-cop.net

ให้นักเรียน นักศึกษา ทุกคน ทำการปรับปรุงแก้ไขข้อมูลรายบุคคล ที่เว็บไซต์ศูนย์กำลังคนอาชีวศึกษา http://ww.v-cop.net โดยกำหนดให้นักเรียน นักศึกษาทุกระดับ...

"ประชารัฐร่วมพัฒนาสุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา" การประกวดนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ระดับอาชีวศึกษาจังหวัด ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙ ณ วิทยาลัยเทคนิคสมุทรปราการ

Written byงานประชาสัมพันธ์
on 24 พฤศจิกายน 2559
"ประชารัฐร่วมพัฒนาสุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา" การประกวดนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ระดับอาชีวศึกษาจังหวัด ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙ ณ วิทยาลัยเทคนิคสมุทรปราการ

วันพฤหัสบดี ที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ นายทวีศักดิ์ คิ้วทอง ประธานกรรมการอาชีวศึกษาจังหวัดสมุทรปราการ เป็นประธานเปิดงาน "ประชารัฐร่วมพัฒนาสุดยอดนวัตกรรมอาช...

คณะผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษาและนักเรียนนักศึกษา วิทยาลัยเทคนิคสมุทรปราการ จัดกิจกรรม "งานรวมพลังเพื่อเป็นการแสดงความอาลัยน้อมถวายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๙"

Written byงานประชาสัมพันธ์
on 22 พฤศจิกายน 2559
คณะผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษาและนักเรียนนักศึกษา วิทยาลัยเทคนิคสมุทรปราการ จัดกิจกรรม "งานรวมพลังเพื่อเป็นการแสดงความอาลัยน้อมถวายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๙"

วันอังคาร ที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ คณะผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษาและนักเรียนนักศึกษา วิทยาลัยเทคนิคสมุทรปราการ จัดกิจกรรม "งานรวมพลังเพื่อเป็นการแส...

การปรับปรุงแก้ไขข้อมูลประวัติส่วนตัวนักเรียน นักศึกษาทุกระดับชั้น ที่เว็บไซต์ศูนย์กำลังคนอาชีวศึกษา www.v-cop.net

Written byงานประชาสัมพันธ์
on 01 พฤศจิกายน 2559
การปรับปรุงแก้ไขข้อมูลประวัติส่วนตัวนักเรียน นักศึกษาทุกระดับชั้น ที่เว็บไซต์ศูนย์กำลังคนอาชีวศึกษา www.v-cop.net

ให้นักเรียน นักศึกษา ทุกคน ทำการปรับปรุงแก้ไขข้อมูลรายบุคคล ที่เว็บไซต์ศูนย์กำลังคนอาชีวศึกษา http://ww.v-cop.net โดยกำหนดให้นักเรียน นักศึกษาทุกระดับ...

คณะผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษาและนักเรียนนักศึกษา วิทยาลัยเทคนิคสมุทรปราการ จัดกิจกรรม "งานรวมพลังเพื่อเป็นการแสดงความอาลัยน้อมถวายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๙"

Written byงานประชาสัมพันธ์
on 22 พฤศจิกายน 2559
คณะผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษาและนักเรียนนักศึกษา วิทยาลัยเทคนิคสมุทรปราการ จัดกิจกรรม "งานรวมพลังเพื่อเป็นการแสดงความอาลัยน้อมถวายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๙"

วันอังคาร ที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ คณะผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษาและนักเรียนนักศึกษา วิทยาลัยเทคนิคสมุทรปราการ จัดกิจกรรม "งานรวมพลังเพื่อเป็นการแส...

การแข่งขันทักษะการออกแบบ Web page ระดับ ปวส. ระดับภาคตะวันออกและกรุงเทพมหานคร ปีการศึกษา 2559

Written byงานประชาสัมพันธ์
on 17 พฤศจิกายน 2559
การแข่งขันทักษะการออกแบบ Web page ระดับ ปวส. ระดับภาคตะวันออกและกรุงเทพมหานคร ปีการศึกษา 2559

การแข่งขันทักษะการออกแบบ Web page ระดับ ปวส. ระดับภาคตะวันออกและกรุงเทพมหานคร ปีการศึกษา 2559 ________________________________________________________...

ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว(รายเดือน) ตั้งแต่วันที่ 16 - 23 พฤศจิกายน 2559

Written byงานประชาสัมพันธ์
on 16 พฤศจิกายน 2559
ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว(รายเดือน) ตั้งแต่วันที่ 16 - 23 พฤศจิกายน 2559

วิทยาลัยเทคนิคสมุทรปราการประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว (รายเดือน)  - ตำแหน่ง  เจ้าหน้าที่งานอาชีวศึกษาจังหวัดสมุทรปราการ  จำนวน 1 อัตรา...

  1. ข่าวกิจกรรมวิทยาลัยฯ

การปรับปรุงแก้ไขข้อมูลประวัติส่วนตัวนักเรียน นักศึกษาทุกระดับชั้น ที่เว็บไซต์ศูนย์กำลังคนอาชีวศึกษา www.v-cop.net

Written byงานประชาสัมพันธ์
on 01 พฤศจิกายน 2559
การปรับปรุงแก้ไขข้อมูลประวัติส่วนตัวนักเรียน นักศึกษาทุกระดับชั้น ที่เว็บไซต์ศูนย์กำลังคนอาชีวศึกษา www.v-cop.net

ให้นักเรียน นักศึกษา ทุกคน ทำการปรับปรุงแก้ไขข้อมูลรายบุคคล ที่เว็บไซต์ศูนย์กำลังคนอาชีวศึกษา http://ww.v-cop.net โดยกำหนดให้นักเรียน นักศึกษาทุกระดับ...

ประกาศเรื่อง การซ่อมกิจกรรม

Written byงานประชาสัมพันธ์
on 01 ตุลาคม 2558
ประกาศเรื่อง การซ่อมกิจกรรม

 วิทยาลัยเทคนิคสมุทรปราการได้ประกาศเรื่องการซ่อมกิจกรรม มีรายละเอียด ดังนี้ ตามระเบียบสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ว่าด้วยองค์การนักวิชาชีพในอ...

ประกาศเรื่องการลงทะเบียนเรียนประจำภาคเรียนที่ 2/2559

Written byงานประชาสัมพันธ์
on 01 ตุลาคม 2558
ประกาศเรื่องการลงทะเบียนเรียนประจำภาคเรียนที่ 2/2559

 วิทยาลัยเทคนิคสมุทรปราการได้ประกาศการลงทะเบียนประจำภาคเรียนที่ 2/2559 มีรายละเอียด ดังนี้1. ตรวจรอยสักและเครื่องแต่งกาย วันที่ 3 - 7 ตุลาคม 2559...

แบบฟอร์มใบแจ้งการชำระเงินค่าลงทะเบียนเรียน

Written byงานประชาสัมพันธ์
on 01 ตุลาคม 2558
แบบฟอร์มใบแจ้งการชำระเงินค่าลงทะเบียนเรียน

ดาวน์โหลดแบบฟอร์มคลิกที่นี่       

  1. ข่าวประกวดราคา การจัดซื้อจัดจ้าง / ข่าวประกาศรับสมัครงาน

ประกาศรับสมัครครูอัตราจ้าง (รายเดือน) ตั้งแต่วันที่ 30 พฤศจิกายน - 7 ธันวาคม 2559

Written byงานประชาสัมพันธ์
on 01 ธันวาคม 2559
ประกาศรับสมัครครูอัตราจ้าง (รายเดือน) ตั้งแต่วันที่ 30 พฤศจิกายน - 7 ธันวาคม 2559

วิทยาลัยเทคนิคสมุทรปราการประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว (รายเดือน)  - ตำแหน่ง  เจ้าหน้าที่งานบุคลากร  จำนวน 1 อัตรา     ด...

ประกาศรับสมัครครูอัตราจ้าง (รายเดือน) ตั้งแต่วันที่ 25 พฤศจิกายน - 1 ธันวาคม 2559

Written byงานประชาสัมพันธ์
on 25 พฤศจิกายน 2559
ประกาศรับสมัครครูอัตราจ้าง (รายเดือน) ตั้งแต่วันที่ 25 พฤศจิกายน - 1 ธันวาคม 2559

วิทยาลัยเทคนิคสมุทรปราการประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว (รายเดือน)  - ตำแหน่ง  ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง  จำนวน 1 อัตรา  ...

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว(รายเดือน)

Written byงานประชาสัมพันธ์
on 25 พฤศจิกายน 2559
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว(รายเดือน)

วิทยาลัยเทคนิคสมุทรปราการประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว(รายเดือน) ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่งานอาชีวศึกษาจังหวัดสมุทรปราการ &...

ประกาศบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว(รายเดือน)

Written byงานประชาสัมพันธ์
on 23 พฤศจิกายน 2559
ประกาศบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว(รายเดือน)

ประกาศบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว(รายเดือน) ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่งานอาชีวศึกษาจังหวัดสมุทรปราการ จำนวน 1 อัตรา ตำแหน่ง...

ผู้อำนวยการ
วิทยาลัยเทคนิคสมุทรปราการ
นายทวีศักดิ์ คิ้วทอง

บริการสารสนเทศ

edltv

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

สถิติผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์

0660353
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
27
578
1158
6490
3486
28792
660353

Forecast Today
192

10.78%
49.66%
1.92%
4.13%
0.02%
33.49%
Online (15 minutes ago):2
2 guests
no members

Your IP:54.204.139.136
  1. ข่าวจากเว็บครูวันดี
ข่าวการศึกษา
  1. Facebook งานประชาสัมพันธ์วิทยาลัยเทคนิคสมุทรปราการ
Free business joomla templates