ข่าวประชาสัมพันธ์

การประกวดสิ่งประดิษฐ์คนรุ่นใหม่ ระดับภาคตะวันออกและกรุงเทพฯ ประจำปีการศึกษา 2560 ระหว่างวัน 5 - 8 ธันวาคม 2560 ณ โรงแรมโกลเด้นซิตี้ จ. ระยอง

07 ธันวาคม 2560
การประกวดสิ่งประดิษฐ์คนรุ่นใหม่ ระดับภาคตะวันออกและกรุงเทพฯ ประจำปีการศึกษา 2560 ระหว่างวัน 5 - 8 ธันวาคม 2560 ณ โรงแรมโกลเด้นซิตี้ จ. ระยอง

การประกวดสิ่งประดิษฐ์คนรุ่นใหม่ ระดับภาคตะวันออกและกรุงเทพฯ ประจำปีการศึกษา 2560 ระหว่างวัน 5 - 8 ธันวาคม 2560 ณ โรงแรมโกลเด้นซิตี้ จ. ระยอง

ปฏิทินการสมัคร สอบคัดเลือก และกำหนดการต่างๆ ของการรับนักเรียนนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561

06 ธันวาคม 2560
ปฏิทินการสมัคร สอบคัดเลือก และกำหนดการต่างๆ ของการรับนักเรียนนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561

ปฏิทินการสมัคร สอบคัดเลือก และกำหนดการต่างๆ ของการรับนักเรียนนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561    รายละเอียด คลิกที่นี่ 

การประชุมเตรียมความพร้อม ในการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา (V-NET) ปีการศึกษา 2560

04 ธันวาคม 2560
การประชุมเตรียมความพร้อม ในการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา (V-NET) ปีการศึกษา 2560

การประชุมเตรียมความพร้อม ในการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา (V-NET) ปีการศึกษา 2560

แข่งขันทักษะวิชาชีพพื้นฐาน ประกวดร้องเพลง และวงดนตรีขอรับใบสมัคร กติกา และส่งใบสมัครได้ที่ ครูฝ่ายกิจกรรม แผนกวิชา หรือ งานกิจกรรม อาคาร 9 ชั้น 1 สมัครได้ตั้งแต่วันที่ 1-12 ธันวาคม 2560

01 ธันวาคม 2560
แข่งขันทักษะวิชาชีพพื้นฐาน ประกวดร้องเพลง และวงดนตรีขอรับใบสมัคร กติกา และส่งใบสมัครได้ที่ ครูฝ่ายกิจกรรม แผนกวิชา หรือ งานกิจกรรม อาคาร 9 ชั้น 1 สมัครได้ตั้งแต่วันที่ 1-12 ธันวาคม 2560

แข่งขันทักษะวิชาชีพพื้นฐาน ประกวดร้องเพลง และวงดนตรีขอรับใบสมัคร กติกา และส่งใบสมัครได้ที่ ครูฝ่ายกิจกรรม แผนกวิชา หรือ งานกิจกรรม อาคาร 9 ชั้น 1 สมั...

อาชีวศึกษาจังหวัดสมุทรปราการ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ร่วมกับสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) และเครือข่ายเยาวชนโคตรอินดี้ ร่วมจัดกิจกรรมอาชีวะโชว์พราว 4.0

30 พฤศจิกายน 2560
อาชีวศึกษาจังหวัดสมุทรปราการ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ร่วมกับสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) และเครือข่ายเยาวชนโคตรอินดี้ ร่วมจัดกิจกรรมอาชีวะโชว์พราว 4.0

อาชีวศึกษาจังหวัดสมุทรปราการ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ร่วมกับสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) และเครือข่ายเยาวชนโคตรอินดี...

นายทวีศักดิ์ คิ้วทอง ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคสมุทรปราการ เป็นประธานในพิธีมอบใบประกาศนียบัตร ให้แก่นักเรียนนักศึกษา ที่ผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรเทคนิคการซ่อมสีรถยนต์เบื้องต้น

30 พฤศจิกายน 2560
นายทวีศักดิ์ คิ้วทอง ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคสมุทรปราการ เป็นประธานในพิธีมอบใบประกาศนียบัตร ให้แก่นักเรียนนักศึกษา ที่ผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรเทคนิคการซ่อมสีรถยนต์เบื้องต้น

นายทวีศักดิ์ คิ้วทอง ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคสมุทรปราการ เป็นประธานในพิธีมอบใบประกาศนียบัตร ให้แก่นักเรียนนักศึกษา ที่ผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรเทคนิคกา...

อาชีวศึกษาจังหวัดสมุทรปราการ ร่วมวิ่งเพื่อหาทุนสนับสนุนโครงการก้าวคนละก้าว ช่วย 11 โรงพยาบาลศูนย์ กับ ตูน บอดี้ สแลม

29 พฤศจิกายน 2560
อาชีวศึกษาจังหวัดสมุทรปราการ ร่วมวิ่งเพื่อหาทุนสนับสนุนโครงการก้าวคนละก้าว ช่วย 11 โรงพยาบาลศูนย์ กับ ตูน บอดี้ สแลม

จังหวัดสมุทรปราการ ร่วมกับ วิทยาลัยเทคนิคสมุทรปราการ อาชีวศึกษาจังหวัดสมุทรปราการ หน่วยงานภาครัฐภาคเอกชน ร่วมวิ่งเพื่อหาทุนสนับสนุนโครงการก...

วิทยาลัยเทคนิคสมุทรปราการ ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก Tianjin Metallurgical Vocational Technology Instituted สาธารณรัฐประชาชนจีน

29 พฤศจิกายน 2560
วิทยาลัยเทคนิคสมุทรปราการ ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก Tianjin Metallurgical Vocational Technology Instituted สาธารณรัฐประชาชนจีน

วิทยาลัยเทคนิคสมุทรปราการ ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก Tianjin Metallurgical Vocational Technology Instituted สาธารณรัฐประชาชนจีน

อาชีวศึกษาจังหวัดสมุทรปราการจัดการประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมการจัดการประชุมวิชาองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย (อวท.)

29 พฤศจิกายน 2560
อาชีวศึกษาจังหวัดสมุทรปราการจัดการประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมการจัดการประชุมวิชาองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย (อวท.)

อาชีวศึกษาจังหวัดสมุทรปราการจัดการประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมการจัดการประชุมวิชาองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย (อวท.)

นายทวีศักดิ์ คิ้วทอง ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคสมุทรปราการ มอบทุนการศึกษาของมูลนิธินายห้างโรงปูนผู้หนึ่ง ให้แก่ นักเรียนนักศึกษาวิทยาลัยเทคนิคสมุทรปราการ ที่เรียนดีแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์

29 พฤศจิกายน 2560
นายทวีศักดิ์ คิ้วทอง ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคสมุทรปราการ มอบทุนการศึกษาของมูลนิธินายห้างโรงปูนผู้หนึ่ง ให้แก่ นักเรียนนักศึกษาวิทยาลัยเทคนิคสมุทรปราการ ที่เรียนดีแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์

นายทวีศักดิ์ คิ้วทอง ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคสมุทรปราการ มอบทุนการศึกษาของมูลนิธินายห้างโรงปูนผู้หนึ่ง ให้แก่ นักเรียนนักศึกษาวิทยาลัยเทคนิคสมุทรปรา...

ข่าวรับสมัครงาน-การจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศวิทยาลัยเทคนิคสมุทรปราการ เรื่อง รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว (รายเดือน) ตั้งแต่วันที่ 8 - 15 ธันวาคม 2560

08 ธันวาคม 2560
ประกาศวิทยาลัยเทคนิคสมุทรปราการ เรื่อง รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว (รายเดือน) ตั้งแต่วันที่ 8 - 15 ธันวาคม 2560

ประกาศวิทยาลัยเทคนิคสมุทรปราการ เรื่อง รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว (รายเดือน)    รายละเอียด คลิกที่นี้

รายงานงบทดลอง ประจำเดือนตุลาคม 2560

16 พฤศจิกายน 2560
รายงานงบทดลอง ประจำเดือนตุลาคม 2560

รายงานงบทดลอง ประจำเดือนตุลาคม 2560    รายละเอียดคลิกที่นี่

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายเดือน)

20 ตุลาคม 2560
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายเดือน)

ประกาศวิทยาลัยเทคนิคสมุทรปราการ เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายเดือน) - ตำแหน่ง ครูอัตราจ้างแผนกวิชาการโรงแรม&nb...

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายเดือน)

18 ตุลาคม 2560
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายเดือน)

ประกาศวิทยาลัยเทคนิคสมุทรปราการ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายเดือน) - ตำแหน่ง ครูอัตราจ้างแผนกวิชาการโรงแรม&n...

ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว (ครูอัตราจ้าง) ตั้งแต่วันที่ 16 - 20 ตุลาคม 2560

16 ตุลาคม 2560
ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว (ครูอัตราจ้าง) ตั้งแต่วันที่ 16 - 20 ตุลาคม 2560

ประกาศวิทยาลัยเทคนิคสมุทรปราการ เรื่องรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว (ครูอัตราจ้าง) - ตำแหน่ง ครูอัตราจ้างแผนกวิชาช่างอากาศยาน   จำนวน 1 อัตรา -ตำ...

JSN Decor template designed by JoomlaShine.com