header

  1. ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป

โครงการ DAY CAMP และพิธีรับเตรียมลูกเสือวิสามัญ ปีการศึกษา 2559

Written byงานประชาสัมพันธ์
on 28 สิงหาคม 2559
โครงการ DAY CAMP และพิธีรับเตรียมลูกเสือวิสามัญ ปีการศึกษา 2559

วันอาทิตย์ที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๕๙ วิทยาลัยเทคนิคสมุทรปราการ จัดโครงการ Day Camp และพิธีรับเตรียมลูกเสือวิสามัญ ปีการศึกษา ๒๕๕๙ เพื่อฝึกให้ลูกเสือวิสา...

กิจกรรมทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อการศึกษาสมทบทุนปรับปรุงห้องเรียน จัดหาครุภัณฑ์การเรียนการสอน และปรับปรุงศูนย์เพื่อนใจ To be number one

Written byงานประชาสัมพันธ์
on 13 กรกฎาคม 2559
กิจกรรมทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อการศึกษาสมทบทุนปรับปรุงห้องเรียน จัดหาครุภัณฑ์การเรียนการสอน และปรับปรุงศูนย์เพื่อนใจ To be number one

วันเสาร์ที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๕๙ คณะกรรมการวิทยาลัย ชมรมผู้ปกครองและครู ครูและบุคลากรทางการศึกษา ผู้ปกครองนักเรียนนักศึกษาวิทยาลัยเทคนิคสมุทรปราการ จั...

คณะครูและนักเรียนวิทยาลัยเทคนิคสมุทรปราการ เข้าร่วมโครงการอนุรักษ์และปลูกป่าชายเลนเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ

Written byงานประชาสัมพันธ์
on 21 กรกฎาคม 2559
คณะครูและนักเรียนวิทยาลัยเทคนิคสมุทรปราการ เข้าร่วมโครงการอนุรักษ์และปลูกป่าชายเลนเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ

วันที่ศุกร์ที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๕๙ คณะครูและนักเรียน แผนกวิชาช่างยนต์ วิทยาลัยเทคนิคสมุทรปราการ จำนวน ๕๐ คน เข้าร่วมโครงการอนุรักษ์และปลูกป่าชายเลน เฉลิมพ...

ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการและคณะ เดินทางมาตรวจติดตามนโยบายสำคัญของกระทรวงศึกษาธิการเรื่องการจัดอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี ทวิศึกษา และการป้องกันแก้ไขปัญหาทะเลาะวิวาท

Written byงานประชาสัมพันธ์
on 21 กรกฎาคม 2559
ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการและคณะ เดินทางมาตรวจติดตามนโยบายสำคัญของกระทรวงศึกษาธิการเรื่องการจัดอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี ทวิศึกษา และการป้องกันแก้ไขปัญหาทะเลาะวิวาท

วันพฤหัสบดีที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๕๙ ดร.นิตย์ โรจน์รัตนวาณิชย์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ และคณะ เดินทางมาตรวจติดตามนโยบายสำคัญของกระทรวงศึกษาธิการเรื่อ...

วิทยาลัยเทคนิคสมุทรปราการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ ๑๒ สิงหามหาราชินี ประจำปี ๒๕๕๙

Written byงานประชาสัมพันธ์
on 21 กรกฎาคม 2559
วิทยาลัยเทคนิคสมุทรปราการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ ๑๒ สิงหามหาราชินี ประจำปี ๒๕๕๙

วันพฤหัสบดีที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๕๙ นายทวีศักดิ์ คิ้วทอง ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคสมุทรปราการ คณะผู้บริหาร คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา นักเรียนนักศึกษา ชมร...

ขอเชิญร่วมทำบุญตักบาตร เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ

Written byงานประชาสัมพันธ์
on 21 กรกฎาคม 2559
ขอเชิญร่วมทำบุญตักบาตร เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ

วิทยาลัยเทคนิคสมุทรปราการ ขอเชิญผู้บริหาร คณะครู เจ้าหน้าที่ นักเรียนนักศึกษา ร่วมทำบุญตักบาตร เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรม...

นักศึกษา สาขาวิชาช่างอากาศยาน(ระบบทวิภาคี) ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง(ปวส) รุ่นที่ ๑ ลงฝึกภาคปฏิบัติกับผู้เชี่ยวชาญสายการบินนกแอร์

Written byงานประชาสัมพันธ์
on 21 กรกฎาคม 2559
นักศึกษา สาขาวิชาช่างอากาศยาน(ระบบทวิภาคี) ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง(ปวส) รุ่นที่ ๑ ลงฝึกภาคปฏิบัติกับผู้เชี่ยวชาญสายการบินนกแอร์

นักศึกษา สาขาวิชาช่างอากาศยาน(ระบบทวิภาคี) ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง(ปวส) รุ่นที่ ๑ ลงฝึกภาคปฏิบัติกับผู้เชี่ยวชาญสายการบินนกแอร์ วันศุกร์ที่ ๒...

  1. ข่าวกิจกรรมวิทยาลัยฯ

กิจกรรมหล่อเทียนพรรษาในสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา วันอาสาฬหบูชา วันเข้าพรรษา

Written byผู้ดูแลระบบ
on 13 กรกฎาคม 2559
กิจกรรมหล่อเทียนพรรษาในสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา วันอาสาฬหบูชา วันเข้าพรรษา

เมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 2559 คณะผู้บริหาร ครูอาจารย์ บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยเทคนิคสมุทรปราการ ร่วมกิจกรรมหล่อเทียนพรรษาในสัปดาห์ส...

ตารางเรียนโครงการอบรมการสนทนาภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน (English in daily life conversation)

Written byงานประชาสัมพันธ์
on 17 พฤศจิกายน 2558
ตารางเรียนโครงการอบรมการสนทนาภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน (English in daily life conversation)

ตารางเรียนโครงการอบรมการสนทนาภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน (English in daily life conversation)   วันเสาร์-อาทิตย์  ตั้งแต่เวลา 08.30 - 17.00 น...

ตารางปฐมนิเทศฝึกงาน/ฝึกอาชีพ ภาคเรียนที่ 1/2559

Written byงานประชาสัมพันธ์
on 17 พฤศจิกายน 2558
ตารางปฐมนิเทศฝึกงาน/ฝึกอาชีพ ภาคเรียนที่ 1/2559

ตารางปฐมนิเทศฝึกงาน/ฝึกอาชีพ ภาคเรียนที่ 1/2559 วันที่ 19 พฤษภาคม 2559 ณ ห้องประชุมบัวสรวง (แผนกอาหาร) วิทยาลัยเทคนิคสมุทรปราการ รอบเช้า และ รอบบ่าย...

ตารางกิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติ ประจำภาคเรียนที่ 1/2559

Written byงานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ
on 17 พฤษภาคม 2559
ตารางกิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติ ประจำภาคเรียนที่ 1/2559

วิทยาลัยเทคนิคสมุทปราการ ได้กำหนดตารางการเข้าแถวเคารพธงชาติ ประจำภาคเรียนที่ 1/2559 โดยการแบ่งแผนกวิชาออกเป็น 2 กลุ่ม "ให้แต่ละกลุ่มเข้าแถวบริเวณลานหน...

  1. ข่าวประกวดราคา การจัดซื้อจัดจ้าง / ข่าวประกาศรับสมัครงาน

ประกาศบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ

Written byงานประชาสัมพันธ์
on 30 สิงหาคม 2558
ประกาศบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ

ประกาศบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ              รายละเอียด คลิกที่นี่

ประกาศบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ

Written byงานประชาสัมพันธ์
on 30 สิงหาคม 2559
ประกาศบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ

ประกาศบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ              รายละเอียด คลิกที่นี่

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะส่วนที่ 3

Written byงานประชาสัมพันธ์
on 28 สิงหาคม 2559
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะส่วนที่ 3

ประกาศบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะส่วนที่3              รายละเอียด คลิกที่นี่

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะส่วนที่2

Written byงานประชาสัมพันธ์
on 28 สิงหาคม 2559
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะส่วนที่2

ประกาศบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะส่วนที่2              รายละเอียด คลิกที่นี่

ผู้อำนวยการ
วิทยาลัยเทคนิคสมุทรปราการ
นายทวีศักดิ์ คิ้วทอง

บริการสารสนเทศ

edltv

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

สถิติผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์

0554735
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
650
2384
8368
12981
650
53909
554735

Forecast Today
1488

9.16%
51.63%
1.88%
4.50%
0.02%
32.81%
Online (15 minutes ago):43
43 guests
no members

Your IP:54.198.255.155
  1. ข่าวจากเว็บครูวันดี
ข่าวการศึกษา
  1. Facebook งานประชาสัมพันธ์วิทยาลัยเทคนิคสมุทรปราการ
Free business joomla templates