header

  1. ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป

ผลการพิจารณาราคาน้ำดื่มบรรจุขวด วิทยาลัยเทคนิคสมุทรปราการ

Written byงานประชาสัมพันธ์
on 23 กุมภาพันธ์ 2560
ผลการพิจารณาราคาน้ำดื่มบรรจุขวด วิทยาลัยเทคนิคสมุทรปราการ

ผลการพิจารณาราคาน้ำดื่มบรรจุขวด ได้แก่ บริษัท ไอ-แคส พลัส จำกัด เนื่องจากมีการบริการในการส่งตามร้านค้าและราคาที่เหมาะสม

แบบฟอร์มรายงานสรุปผลการซ่อมกิจกรรม ประจำภาคเรียนที่ 2/2559

Written byงานประชาสัมพันธ์
on 22 กุมภาพันธ์ 2560
แบบฟอร์มรายงานสรุปผลการซ่อมกิจกรรม ประจำภาคเรียนที่ 2/2559

แบบฟอร์มรายงานสรุปผลการซ่อมกิจกรรม ประจำภาคเรียนที่ 2/2559 ดาวน์โหลดคลิกที่นี่      

ประกาศรายชื่อและเลขที่นั่งสอบของนักเรียนนักศึกษา ที่จะเข้ารับการทดสอบระดับชาติด้านอาชีวศึกษา (V-NET) ประจำปีการศึกษา 2559

Written byงานประชาสัมพันธ์
on 20 กุมภาพันธ์ 2560
ประกาศรายชื่อและเลขที่นั่งสอบของนักเรียนนักศึกษา ที่จะเข้ารับการทดสอบระดับชาติด้านอาชีวศึกษา (V-NET) ประจำปีการศึกษา 2559

ประกาศรายชื่อและเลขที่นั่งสอบของนักเรียนนักศึกษา ที่จะเข้ารับการทดสอบระดับชาติด้านอาชีวศึกษา (V-NET) ประจำปีการศึกษา 2559 ระดับ ปวช.3 ดูรายชื่อคลิกที่...

วิทยาลัยเทคนิคสมุทรปราการ ร่วมกับ ชมรมถนนปลอดภัยในสถานศึกษา (RSC) และ สสส.จัดโครงการ “ขับขี่ปลอดภัย ทำใบขับขี่” รุ่นที่ 1

Written byงานประชาสัมพันธ์
on 12 กุมภาพันธ์ 2560
วิทยาลัยเทคนิคสมุทรปราการ ร่วมกับ ชมรมถนนปลอดภัยในสถานศึกษา (RSC)  และ สสส.จัดโครงการ “ขับขี่ปลอดภัย ทำใบขับขี่” รุ่นที่ 1

 12 กุมภาพันธ์ 2560 แผนกวิชาช่างยนต์ วิทยาลัยเทคนิคสมุทรปราการ ร่วมกับ ชมรมถนนปลอดภัยในสถานศึกษา (RSC)  และ สสส.  จัดโครงการ “ขับขี่ปลอ...

ประกาศวิทยาลัยเทคนิคสมุทรปราการ เรื่องการลงทะเบียนภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560

Written byงานประชาสัมพันธ์
on 09 กุมภาพันธ์ 2560
ประกาศวิทยาลัยเทคนิคสมุทรปราการ เรื่องการลงทะเบียนภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560

 วิทยาลัยเทคนิคสมุทรปราการได้กำหนดปฏิทินการปฏิบัติงานภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 ______________________________________________________________...

ขอเชิญร่วมงาน ตลาดนัดแรงงาน "สานพลังประชารัฐยกระดับคุณภาพวิชาชีพอาชีวศึกษา"

Written byงานประชาสัมพันธ์
on 02 กุมภาพันธ์ 2560
ขอเชิญร่วมงาน ตลาดนัดแรงงาน "สานพลังประชารัฐยกระดับคุณภาพวิชาชีพอาชีวศึกษา"

 ขอเชิญร่วมงาน ตลาดนัดแรงงาน "สานพลังประชารัฐยกระดับคุณภาพวิชาชีพอาชีวศึกษา" ____________________________________________________________________...

ประกาศผลการจัดสรรนักเรียนเข้าศึกษาต่อ รอบ โควตา ระดับ ปวช. และ ปวส. ประจำปีการศึกษา 2560

Written byงานประชาสัมพันธ์
on 04 มกราคม 2560
 ประกาศผลการจัดสรรนักเรียนเข้าศึกษาต่อ รอบ โควตา ระดับ ปวช. และ ปวส. ประจำปีการศึกษา 2560

 ประกาศผลการจัดสรรนักเรียนเข้าศึกษาต่อ รอบ โควตา ระดับ ปวช. และ ปวส. ประจำปีการศึกษา 2560 ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)       &...

"สานพลังประชารัฐด้านการยกระดับคุณภาพวิชาชีพอาชีวศึกษา"

Written byงานประชาสัมพันธ์
on 24 พฤศจิกายน 2559
"สานพลังประชารัฐด้านการยกระดับคุณภาพวิชาชีพอาชีวศึกษา"

  25 มกราคม 2560 นายชาติชาย อุทัยพันธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ ประธานพิธีเปิดงานสถานศึกษาต้นแบบทวิภาคี สานพลังประชารัฐ Excellent Model Sc...

  1. ข่าวกิจกรรมวิทยาลัยฯ

การปรับปรุงแก้ไขข้อมูลประวัติส่วนตัวนักเรียน นักศึกษาทุกระดับชั้น ที่เว็บไซต์ศูนย์กำลังคนอาชีวศึกษา www.v-cop.net

Written byงานประชาสัมพันธ์
on 01 พฤศจิกายน 2559
การปรับปรุงแก้ไขข้อมูลประวัติส่วนตัวนักเรียน นักศึกษาทุกระดับชั้น ที่เว็บไซต์ศูนย์กำลังคนอาชีวศึกษา www.v-cop.net

ให้นักเรียน นักศึกษา ทุกคน ทำการปรับปรุงแก้ไขข้อมูลรายบุคคล ที่เว็บไซต์ศูนย์กำลังคนอาชีวศึกษา http://ww.v-cop.net โดยกำหนดให้นักเรียน นักศึกษาทุกระดับ...

ประกาศเรื่อง การซ่อมกิจกรรม

Written byงานประชาสัมพันธ์
on 01 ตุลาคม 2558
ประกาศเรื่อง การซ่อมกิจกรรม

 วิทยาลัยเทคนิคสมุทรปราการได้ประกาศเรื่องการซ่อมกิจกรรม มีรายละเอียด ดังนี้ ตามระเบียบสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ว่าด้วยองค์การนักวิชาชีพในอ...

ประกาศเรื่องการลงทะเบียนเรียนประจำภาคเรียนที่ 2/2559

Written byงานประชาสัมพันธ์
on 01 ตุลาคม 2558
ประกาศเรื่องการลงทะเบียนเรียนประจำภาคเรียนที่ 2/2559

 วิทยาลัยเทคนิคสมุทรปราการได้ประกาศการลงทะเบียนประจำภาคเรียนที่ 2/2559 มีรายละเอียด ดังนี้1. ตรวจรอยสักและเครื่องแต่งกาย วันที่ 3 - 7 ตุลาคม 2559...

แบบฟอร์มใบแจ้งการชำระเงินค่าลงทะเบียนเรียน

Written byงานประชาสัมพันธ์
on 01 ตุลาคม 2558
แบบฟอร์มใบแจ้งการชำระเงินค่าลงทะเบียนเรียน

ดาวน์โหลดแบบฟอร์มคลิกที่นี่       

  1. ข่าวประกวดราคา การจัดซื้อจัดจ้าง / ข่าวประกาศรับสมัครงาน

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว(รายเดือน)

Written byงานประชาสัมพันธ์
on 20 ธันวาคม 2559
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว(รายเดือน)

วิทยาลัยเทคนิคสมุทรปราการประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว(รายเดือน) ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่งานบุคลากร จำนวน 1 อัตรา   &...

ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว (รายเดือน) ตั้งแต่วันที่ 9 - 16 ธันวาคม 2559

Written byงานประชาสัมพันธ์
on 09 ธันวาคม 2559
ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว (รายเดือน) ตั้งแต่วันที่ 9 - 16 ธันวาคม 2559

วิทยาลัยเทคนิคสมุทรปราการประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว (รายเดือน)  - ตำแหน่ง  ครูอัตราจ้าง สาขาวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง  จำนวน 1 อัตรา - ตำแห...

ประกาศรับสมัครครูอัตราจ้าง (รายเดือน) ตั้งแต่วันที่ 30 พฤศจิกายน - 7 ธันวาคม 2559

Written byงานประชาสัมพันธ์
on 01 ธันวาคม 2559
ประกาศรับสมัครครูอัตราจ้าง (รายเดือน) ตั้งแต่วันที่ 30 พฤศจิกายน - 7 ธันวาคม 2559

วิทยาลัยเทคนิคสมุทรปราการประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว (รายเดือน)  - ตำแหน่ง  เจ้าหน้าที่งานบุคลากร  จำนวน 1 อัตรา     ด...

ประกาศรับสมัครครูอัตราจ้าง (รายเดือน) ตั้งแต่วันที่ 25 พฤศจิกายน - 1 ธันวาคม 2559

Written byงานประชาสัมพันธ์
on 25 พฤศจิกายน 2559
ประกาศรับสมัครครูอัตราจ้าง (รายเดือน) ตั้งแต่วันที่ 25 พฤศจิกายน - 1 ธันวาคม 2559

วิทยาลัยเทคนิคสมุทรปราการประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว (รายเดือน)  - ตำแหน่ง  ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง  จำนวน 1 อัตรา  ...

ผู้อำนวยการ
วิทยาลัยเทคนิคสมุทรปราการ
นายทวีศักดิ์ คิ้วทอง

บริการสารสนเทศ

edltv

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

สถิติผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์

0737387
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
380
541
921
5166
18830
40757
737387

Forecast Today
672

11.09%
49.23%
1.92%
3.91%
0.02%
33.82%
Online (15 minutes ago):16
16 guests
no members

Your IP:54.211.182.82
  1. ข่าวจากเว็บครูวันดี
ข่าวการศึกษา
  1. Facebook งานประชาสัมพันธ์วิทยาลัยเทคนิคสมุทรปราการ
Free business joomla templates