ข่าวประชาสัมพันธ์

นักเรียน นักศึกษาแผนกวิชาช่างก่อสร้าง และแผนกวิชาช่างเชื่อมโลหะ เข้าร่วมโครงการจิตอาสา อาชีวะพัฒนา กิจกรรมทาสีรั้วกำแพงทำเนียบรัฐบาล

17 มิถุนายน 2561
นักเรียน นักศึกษาแผนกวิชาช่างก่อสร้าง และแผนกวิชาช่างเชื่อมโลหะ เข้าร่วมโครงการจิตอาสา อาชีวะพัฒนา กิจกรรมทาสีรั้วกำแพงทำเนียบรัฐบาล

คณะผู้บริหาร ครู นักเรียนนักศึกษา เข้าร่วมโครงการจิตอาสา อาชีวะพัฒนา กิจกรรมทาสีรั้วกำแพงทำเนียบรัฐบาล

วิทยาลัยเทคนิคสมุทรปราการได้ดำเนินการจัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ​ การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการเกี่ยวกับข้อมูลสารสนเทศระบบ (RMS)​

17 มิถุนายน 2561
วิทยาลัยเทคนิคสมุทรปราการได้ดำเนินการจัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ​ การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการเกี่ยวกับข้อมูลสารสนเทศระบบ (RMS)​

วท.สป จัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ​ การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการเกี่ยวกับข้อมูลสารสนเทศระบบ (RMS)​

เอกสารประกอบการสมัครเข้าแข่งขันกีฬาอาชีวะเกมส์ ภาคตะวันออกและกรุงเทพมหานคร ครั้งที่ 13 ปีการศึกษา 2561

12 มิถุนายน 2561
เอกสารประกอบการสมัครเข้าแข่งขันกีฬาอาชีวะเกมส์ ภาคตะวันออกและกรุงเทพมหานคร ครั้งที่ 13  ปีการศึกษา 2561

เอกสารประกอบการแข่งขันกีฬาอาชีวะเกมส์ ภาคตะวันออกและกรุงเทพมหานคร ครั้งที่ 13

เอกสารแบบประเมินตนเอง แผนการพัฒนาตนเองรายบุคคล (ID PLAN) และคู่มือ PLC

07 มิถุนายน 2561
เอกสารแบบประเมินตนเอง แผนการพัฒนาตนเองรายบุคคล (ID PLAN) และคู่มือ PLC

เอกสารแบบประเมินตนเอง แผนการพัฒนาตนเองรายบุคคล (ID PLAN) และคู่มือ PLC

วิทยาลัยเทคนิคสมุทรปราการ ขยายเวลาการเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ สาขาวิชาช่างอากาศยาน ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปถึง 1 มิถุนายน 2561

18 พฤษภาคม 2561
วิทยาลัยเทคนิคสมุทรปราการ ขยายเวลาการเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ สาขาวิชาช่างอากาศยาน ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปถึง 1 มิถุนายน 2561

วิทยาลัยเทคนิคสมุทรปราการ ขยายเวลาการเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ สาขาวิชาช่างอากาศยาน ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปถึง 1 มิถุนายน 2561

16 พ.ค. 2561 พิธีการเปิดศูนย์ประสานงานการผลิตและพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษา​ ภาคกลาง จังหวัดสมุทรปราการ

16 พฤษภาคม 2561
16 พ.ค. 2561 พิธีการเปิดศูนย์ประสานงานการผลิตและพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษา​ ภาคกลาง จังหวัดสมุทรปราการ

16​ พ.ค.2561 วิทยาลัยเทคนิคสมุทรปราการ เปิดศูนย์ประสานงานการผลิตและพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษา​ ภาคกลางและปริมณฑล จังหวัดสมุทรปราการ

ประกาศรายละเอียดค่าลงทะเบียนของนักเรียน นักศึกษา ประจำภาคเรียนที่ 1/2561

01 พฤษภาคม 2561
ประกาศรายละเอียดค่าลงทะเบียนของนักเรียน นักศึกษา ประจำภาคเรียนที่ 1/2561

รายละเอียดค่าลงทะเบียนของนักเรียน นักศึกษา ประจำภาคเรียนที่ 1/2561 ระดับชั้น ปวช.2 และ ปวช.3   ระดับชั้น ปวส.1 และ ปวส.

ตารางการตรวจงานปกครองของนักเรียน นักศึกษา ก่อนการลงทะเบียนเรียน ภาคเรียนที่ 1/2561

26 เมษายน 2561
ตารางการตรวจงานปกครองของนักเรียน นักศึกษา ก่อนการลงทะเบียนเรียน ภาคเรียนที่ 1/2561

ตารางการตรวจงานปกครองของนักเรียน นักศึกษา ก่อนการลงทะเบียนเรียน ภาคเรียนที่ 1/2561 รายละเอียด  คลิกที่นี่

วิทยาลัยเทคนิคสมุทรปราการกำหนดการตรวจสุขภาพนักเรียน นักศึกษา ประจำปี 2561

25 เมษายน 2561
วิทยาลัยเทคนิคสมุทรปราการกำหนดการตรวจสุขภาพนักเรียน นักศึกษา ประจำปี 2561

วิทยาลัยเทคนิคสมุทรปราการกำหนดการตรวจสุขภาพนักเรียน นักศึกษา ประจำปี 2561 รายละเอียด  คลิกที่นี่

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเพื่อเข้าศึกษาต่อ ปีการศึกษา 2561

03 เมษายน 2561
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเพื่อเข้าศึกษาต่อ ปีการศึกษา 2561

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเพื่อเข้าศึกษาต่อ ปีการศึกษา 2561 รายละเอียด  คลิกที่นี่รายชื่อนักศึกษาแผนกวิชาเขียนแบบเครื่องกลกำหนดการ การรา...

ข่าวรับสมัครงาน-การจัดซื้อจัดจ้าง

รายงานงบทดลอง ประจำเดือนพฤษภาคม 2561

12 มิถุนายน 2561
รายงานงบทดลอง ประจำเดือนพฤษภาคม 2561

รายงานงบทดลอง ประจำเดือนพฤษภาคม 2561 รายละเอียด  คลิกที่นี่

ประกาศวิทยาลัยเทคนิคสมุทรปราการ เรื่อง รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว(นักการภารโรง)

31 พฤษภาคม 2561
ประกาศวิทยาลัยเทคนิคสมุทรปราการ เรื่อง รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว(นักการภารโรง)

ประกาศวิทยาลัยเทคนิคสมุทรปราการ เรื่อง รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว(นักการภารโรง) รายละเอียด  คลิกที่นี่

ประกาศวิทยาลัยเทคนิคสมุทรปราการ เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ครูอัตราจ้างแผนกวิชาช่างกลโรงงาน (รายเดือน)

23 พฤษภาคม 2561
ประกาศวิทยาลัยเทคนิคสมุทรปราการ เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ครูอัตราจ้างแผนกวิชาช่างกลโรงงาน (รายเดือน)

ประกาศวิทยาลัยเทคนิคสมุทรปราการ เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว  ครูอัตราจ้างแผนกวิชาช่างกลโรงงาน (รายเดือน) รายละเอียด ...

ประกาศวิทยาลัยเทคนิคสมุทรปราการ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ครูอัตราจ้างแผนกวิชาช่างกลโรงงาน และเจ้าหน้าที่พัสดุ (รายเดือน)

21 พฤษภาคม 2561
ประกาศวิทยาลัยเทคนิคสมุทรปราการ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ครูอัตราจ้างแผนกวิชาช่างกลโรงงาน และเจ้าหน้าที่พัสดุ (รายเดือน)

ประกาศวิทยาลัยเทคนิคสมุทรปราการ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว  ครูอัตราจ้างแผนกวิชาช่างกลโรงงาน และเจ้าหน้าที่พัสดุ (รายเดื...

ประกาศวิทยาลัยเทคนิคสมุทรปราการ เรื่อง รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว (รายเดือน) ๑๕ - ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๑

16 พฤษภาคม 2561
ประกาศวิทยาลัยเทคนิคสมุทรปราการ เรื่อง รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว (รายเดือน) ๑๕ - ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๑

ประกาศวิทยาลัยเทคนิคสมุทรปราการ เรื่อง รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว (รายเดือน) ๑๕ - ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๑ รายละเอียด  คลิกที่นี่

JSN Decor template designed by JoomlaShine.com