header

  1. ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป

คณะผู้บริหาร คณะครู และบุลากรทางการศึกษา นักเรียนนักศึกษาวิทยาลัยเทคนิคสมุทรปราการ ร่วมกับข้าราชการ และพสกนิกรชาวสมุทรปราการ พร้อมใจร่วมแสดงความอาลัยถวายแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

Written byงานประชาสัมพันธ์
on 25 ตุลาคม 2558
คณะผู้บริหาร คณะครู และบุลากรทางการศึกษา นักเรียนนักศึกษาวิทยาลัยเทคนิคสมุทรปราการ ร่วมกับข้าราชการ และพสกนิกรชาวสมุทรปราการ พร้อมใจร่วมแสดงความอาลัยถวายแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

วันอังคารที่ ๒๕ ตุลาคม ๒๕๕๙ เวลา ๐๙.๓๙ น. คณะผู้บริหาร คณะครู และบุลากรทางการศึกษา นักเรียนนักศึกษาวิทยาลัยเทคนิคสมุทรปราการ ร่วมกับข้าราชการ และพสกนิ...

วิทยาลัยเทคนิคสมุทรปราการ ร่วมกับวิทยาลัยเทคโนโลยีสมุทรปราการ(ช.เทค) ร่วมทำกิจกรรมจิตอาสาลบข้อความ ภาพ ตราสัญลักษณ์ ตามฝาผนังในพื้นที่สมุทรปราการ ทำความดีถวายพ่อหลวง

Written byงานประชาสัมพันธ์
on 25 ตุลาคม 2558
วิทยาลัยเทคนิคสมุทรปราการ ร่วมกับวิทยาลัยเทคโนโลยีสมุทรปราการ(ช.เทค) ร่วมทำกิจกรรมจิตอาสาลบข้อความ ภาพ ตราสัญลักษณ์ ตามฝาผนังในพื้นที่สมุทรปราการ ทำความดีถวายพ่อหลวง

วันพฤหัสบดีที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๕๙ วิทยาลัยเทคนิคสมุทรปราการ ร่วมกับวิทยาลัยเทคโนโลยีสมุทรปราการ(ช.เทค) รักใคร่สมานสามัคคีไม่มีความขัดแย้งแตกแยกจับมือกันร่...

ครู เจ้าหน้าที่ นักเรียนนักศึกษา วิทยาลัยเทคนิคสมุทรปราการ สอนทำริบบิ้นและบริการย้อมผ้าดำ(ฟรี)ให้กับประชาชน ณ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ

Written byงานประชาสัมพันธ์
on 20 ตุลาคม 2558
ครู เจ้าหน้าที่ นักเรียนนักศึกษา วิทยาลัยเทคนิคสมุทรปราการ สอนทำริบบิ้นและบริการย้อมผ้าดำ(ฟรี)ให้กับประชาชน ณ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ

วันพุธที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๕๙ ครู เจ้าหน้าที่ นักเรียนนักศึกษา วิทยาลัยเทคนิคสมุทรปราการ สอนและทำริบบิ้นและบริการย้อมผ้าดำ(ฟรี)ให้กับประชาชน ณ สำนักงา...

ผู้บริหาร ครู เจ้าหน้าที่ และนักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยเทคนิคสมุทรปราการ พร้อมใจร่วมน้อมรำลึกถวายความอาลัยพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้

Written byงานประชาสัมพันธ์
on 18 ตุลาคม 2558
ผู้บริหาร ครู เจ้าหน้าที่ และนักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยเทคนิคสมุทรปราการ พร้อมใจร่วมน้อมรำลึกถวายความอาลัยพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้

วันจันทร์ที่ ๑๗ ตุลาคม ๒๕๕๙ ผู้บริหาร ครู เจ้าหน้าที่ และนักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยเทคนิคสมุทรปราการ พร้อมใจร่วมน้อมรำลึกถวายความอาลัยพระบาทสมเด็จพระ...

อาชีวศึกษาจังหวัดสมุทรปราการเข้าร่วมแข่งขันทักษะวิชาชีพโครงสร้างภาพลักษณ์และค่านิยมในการเรียนอาชีวศึกษา

Written byงานประชาสัมพันธ์
on 01 ตุลาคม 2558
อาชีวศึกษาจังหวัดสมุทรปราการเข้าร่วมแข่งขันทักษะวิชาชีพโครงสร้างภาพลักษณ์และค่านิยมในการเรียนอาชีวศึกษา

วันอังคารที่ 11 ตุลาคม 2559 อาชีวศึกษาจังหวัดสมุทรปราการเข้าร่วมแข่งขันทักษะวิชาชีพโครงสร้างภาพลักษณ์และค่านิยมในการเรียนอาชีวศึกษา(รายการ"สุดยอ...

ประชุมสรุปผลการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูในสถานศึกษา ของนักศึกษาฝึกสอน ภาคเรียนที่ 1/2559

Written byงานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ
on 03 ตุลาคม 2559
ประชุมสรุปผลการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูในสถานศึกษา ของนักศึกษาฝึกสอน ภาคเรียนที่ 1/2559

เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2559 งานสื่อการเรียนการสอนวิทยาลัยเทคนิคสมุทรปราการ โดยนายประพฤทธิ์  สารากิจ หัวหน้างานสื่อการเรียนการสอน ได้จัดประชุมสรุป...

พิธีเปิดศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชนแบบถาวรประจำจังหวัด (Fix It Center)

Written byงานประชาสัมพันธ์
on 01 ตุลาคม 2558
พิธีเปิดศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชนแบบถาวรประจำจังหวัด (Fix It Center)

วันศุกร์ที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๙ วิทยาลัยเทคนิคสมุทรปราการ จัดพิธีเปิดศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชนแบบถาวรประจำจังหวัด (Fix It Center) เพื่อฝึกฝีมือและการสร้างท...

โครงการปรับความคิดอย่างมีสติเพื่อลดการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์แบบเสี่ยง

Written byงานประชาสัมพันธ์
on 27 กันยายน 2558
โครงการปรับความคิดอย่างมีสติเพื่อลดการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์แบบเสี่ยง

วันจันทร์ที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๕๙ งานปกครอง วิทยาลัยเทคนิคสมุทรปราการ นำโดย ท่าน ดร.เสถียร อุตวัตร รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน และทีมงานปกคร...

  1. ข่าวกิจกรรมวิทยาลัยฯ

ประกาศเรื่อง การซ่อมกิจกรรม

Written byงานประชาสัมพันธ์
on 01 ตุลาคม 2558
ประกาศเรื่อง การซ่อมกิจกรรม

 วิทยาลัยเทคนิคสมุทรปราการได้ประกาศเรื่องการซ่อมกิจกรรม มีรายละเอียด ดังนี้ ตามระเบียบสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ว่าด้วยองค์การนักวิชาชีพในอ...

ประกาศเรื่องการลงทะเบียนเรียนประจำภาคเรียนที่ 2/2559

Written byงานประชาสัมพันธ์
on 01 ตุลาคม 2558
ประกาศเรื่องการลงทะเบียนเรียนประจำภาคเรียนที่ 2/2559

 วิทยาลัยเทคนิคสมุทรปราการได้ประกาศการลงทะเบียนประจำภาคเรียนที่ 2/2559 มีรายละเอียด ดังนี้1. ตรวจรอยสักและเครื่องแต่งกาย วันที่ 3 - 7 ตุลาคม 2559...

แบบฟอร์มใบแจ้งการชำระเงินค่าลงทะเบียนเรียน

Written byงานประชาสัมพันธ์
on 01 ตุลาคม 2558
แบบฟอร์มใบแจ้งการชำระเงินค่าลงทะเบียนเรียน

ดาวน์โหลดแบบฟอร์มคลิกที่นี่       

กำหนดในการตรวจร่างกาย ภาคเรียนที่ 2/2559

Written byงานประชาสัมพันธ์
on 30 กันยายน 2559

คลิ๊กเพื่อดูเอกสาร

  1. ข่าวประกวดราคา การจัดซื้อจัดจ้าง / ข่าวประกาศรับสมัครงาน

ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว (รายเดือน) ตั้งแต่วันที่ 27 ตุลาคม - 2 พฤศจิกายน 2559

Written byงานประชาสัมพันธ์
on 27 ตุลาคม 2559
ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว (รายเดือน) ตั้งแต่วันที่ 27 ตุลาคม - 2 พฤศจิกายน 2559

วิทยาลัยเทคนิคสมุทรปราการประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว (รายเดือน)  - ตำแหน่ง  ครูอัตราจ้าง  แผนกวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ    จำนว...

ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว (รายเดือน) ตั้งแต่วันที่ 25 - 31 ตุลาคม 2559

Written byงานประชาสัมพันธ์
on 21 ตุลาคม 2559
ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว (รายเดือน) ตั้งแต่วันที่ 25 - 31 ตุลาคม 2559

วิทยาลัยเทคนิคสมุทรปราการเปิดรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว (รายเดือน)  - ตำแหน่ง   ครูอัตราจ้าง สาขาวิชาเทคนิคอุตสาหกรรมและซ่อมบำรุง    ...

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว(รายเดือน)

Written byงานประชาสัมพันธ์
on 21 ตุลาคม 2558
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว(รายเดือน)

วิทยาลัยเทคนิคสมุทรปราการประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว(รายเดือน)              รายล...

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว(รายเดือน)

Written byงานประชาสัมพันธ์
on 20 ตุลาคม 2558
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว(รายเดือน)

วิทยาลัยเทคนิคสมุทรปราการประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว(รายเดือน)              รายล...

ผู้อำนวยการ
วิทยาลัยเทคนิคสมุทรปราการ
นายทวีศักดิ์ คิ้วทอง

บริการสารสนเทศ

edltv

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

สถิติผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์

0626056
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
879
831
4321
8706
30603
41368
626056

Forecast Today
1320

9.70%
50.94%
1.92%
4.25%
0.02%
33.17%
Online (15 minutes ago):5
5 guests
no members

Your IP:54.211.9.101
  1. ข่าวจากเว็บครูวันดี
ข่าวการศึกษา
  1. Facebook งานประชาสัมพันธ์วิทยาลัยเทคนิคสมุทรปราการ
Free business joomla templates