header

  1. ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป

นักศึกษา สาขาวิชาช่างอากาศยาน(ระบบทวิภาคี) ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง(ปวส) รุ่นที่ ๑ ลงฝึกภาคปฏิบัติกับผู้เชี่ยวชาญสายการบินนกแอร์

Written byงานประชาสัมพันธ์
on 21 กรกฎาคม 2559
นักศึกษา สาขาวิชาช่างอากาศยาน(ระบบทวิภาคี) ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง(ปวส) รุ่นที่ ๑ ลงฝึกภาคปฏิบัติกับผู้เชี่ยวชาญสายการบินนกแอร์

นักศึกษา สาขาวิชาช่างอากาศยาน(ระบบทวิภาคี) ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง(ปวส) รุ่นที่ ๑ ลงฝึกภาคปฏิบัติกับผู้เชี่ยวชาญสายการบินนกแอร์ วันศุกร์ที่ ๒...

ตารางบุคคลและตารางสอนนักเรียน นักศึกษา ภาคเรียนที่ 1/2559

Written byงานประชาสัมพันธ์
on 21 กรกฎาคม 2559
ตารางบุคคลและตารางสอนนักเรียน นักศึกษา ภาคเรียนที่ 1/2559

ตารางบุคคลและตารางสอนนักเรียนนักศึกษาภาคเรียนที่ 1/2559   

นักศึกษาสาขาวิชาการโรงแรม คว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ในการประกวดแกะสลักผัก-ผลไม้ ผสานงานใบตอง และดอกไม้สด ครั้งที่18 ในหัวข้อ “เฉลิมพระเกียรติพระนามยิ่งยศสิริกิติ์ สถิตย์ไว้ในโลกา”

Written byงานประชาสัมพันธ์
on 21 กรกฎาคม 2559
นักศึกษาสาขาวิชาการโรงแรม คว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ในการประกวดแกะสลักผัก-ผลไม้ ผสานงานใบตอง และดอกไม้สด ครั้งที่18 ในหัวข้อ “เฉลิมพระเกียรติพระนามยิ่งยศสิริกิติ์ สถิตย์ไว้ในโลกา”

นักศึกษาสาขาวิชาการโรงแรม คว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ ในการประกวดและแกะสลักผัก-ผลไม้ ผสานงานใบตองและดอกไม้สด ครั้งที่๑๘ วันศุกร์ที่ ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๕๙ น...

ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว (รายเดือน) ตั้งแต่วันที่ 25 - 29 กรกฎาคม 2559

Written byงานประชาสัมพันธ์
on 21 กรกฎาคม 2559
ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว (รายเดือน) ตั้งแต่วันที่ 25 - 29 กรกฎาคม 2559

วิทยาลัยเทคนิคสมุทรปราการเปิดรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว (รายเดือน) -ตำแหน่ง   ครูอัตราจ้าง  สาขาวิชาช่างยนต์       จำนวน 1...

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป (ตำแหน่งครู) ตั้งแต่วันที่ 25 - 29 กรกฎาคม 2559

Written byงานประชาสัมพันธ์
on 21 กรกฎาคม 2559
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป (ตำแหน่งครู) ตั้งแต่วันที่ 25 - 29 กรกฎาคม 2559

วิทยาลัยเทคนิคสมุทรปราการเปิดรับสมัครพนักงานราชการทั่วไป (ตำแหน่งครู) -ตำแหน่ง   พนักงานราชการทั่วไป  สาขาช่างกลโรงงาน      &...

วิทยาลัยเทคนิคสมุทรปราการได้รับรางวัลชนะเลิศการประกวดต้นเทียนพรรษา ประจำปี ๒๕๕๙

Written byงานประชาสัมพันธ์
on 13 กรกฎาคม 2559
วิทยาลัยเทคนิคสมุทรปราการได้รับรางวัลชนะเลิศการประกวดต้นเทียนพรรษา ประจำปี ๒๕๕๙

วันศุกร์ ที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๕๙ วิทยาลัยเทคนิคสมุทรปราการได้เข้าร่วมการประกวดต้นเทียนพรรษาและขบวนแห่เทียนพรรษา ประจำปี ๒๕๕๙ ณ วัดศรีจันทร์ประดิษฐ์ กรรมกา...

กิจกรรมถวายเทียนเข้าพรรษา ประจำปี ๒๕๕๙

Written byงานประชาสัมพันธ์
on 13 กรกฎาคม 2559
กิจกรรมถวายเทียนเข้าพรรษา ประจำปี ๒๕๕๙

วันศุกร์ ที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๕๙ วิทยาลัยเทคนิคสมุทรปราการ คณะผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียนนักศึกษา ผู้ปกครอง สถานประกอบการชมรมนิคมอุตสาหกรรมบ...

จัดกิจกรรมพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙

Written byงานประชาสัมพันธ์
on 13 กรกฎาคม 2559
จัดกิจกรรมพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙

วันพฤหัสบดี ที่ ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๕๙ วิทยาลัยเทคนิคสมุทรปราการ จัดกิจกรรมพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙ เพื่อเป็นการแสดงถึงความกตัญญูกตเวทิตา การแสด...

  1. ข่าวกิจกรรมวิทยาลัยฯ

กิจกรรมหล่อเทียนพรรษาในสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา วันอาสาฬหบูชา วันเข้าพรรษา

Written byผู้ดูแลระบบ
on 13 กรกฎาคม 2559
กิจกรรมหล่อเทียนพรรษาในสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา วันอาสาฬหบูชา วันเข้าพรรษา

เมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 2559 คณะผู้บริหาร ครูอาจารย์ บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยเทคนิคสมุทรปราการ ร่วมกิจกรรมหล่อเทียนพรรษาในสัปดาห์ส...

ตารางเรียนโครงการอบรมการสนทนาภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน (English in daily life conversation)

Written byงานประชาสัมพันธ์
on 17 พฤศจิกายน 2558
ตารางเรียนโครงการอบรมการสนทนาภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน (English in daily life conversation)

ตารางเรียนโครงการอบรมการสนทนาภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน (English in daily life conversation)   วันเสาร์-อาทิตย์  ตั้งแต่เวลา 08.30 - 17.00 น...

ตารางปฐมนิเทศฝึกงาน/ฝึกอาชีพ ภาคเรียนที่ 1/2559

Written byงานประชาสัมพันธ์
on 17 พฤศจิกายน 2558
ตารางปฐมนิเทศฝึกงาน/ฝึกอาชีพ ภาคเรียนที่ 1/2559

ตารางปฐมนิเทศฝึกงาน/ฝึกอาชีพ ภาคเรียนที่ 1/2559 วันที่ 19 พฤษภาคม 2559 ณ ห้องประชุมบัวสรวง (แผนกอาหาร) วิทยาลัยเทคนิคสมุทรปราการ รอบเช้า และ รอบบ่าย...

ตารางกิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติ ประจำภาคเรียนที่ 1/2559

Written byงานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ
on 17 พฤษภาคม 2559
ตารางกิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติ ประจำภาคเรียนที่ 1/2559

วิทยาลัยเทคนิคสมุทปราการ ได้กำหนดตารางการเข้าแถวเคารพธงชาติ ประจำภาคเรียนที่ 1/2559 โดยการแบ่งแผนกวิชาออกเป็น 2 กลุ่ม "ให้แต่ละกลุ่มเข้าแถวบริเวณลานหน...

  1. ข่าวประกวดราคา การจัดซื้อจัดจ้าง / ข่าวประกาศรับสมัครงาน

ประกาศยกเลิกการรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งครู ตั้งแต่วันที่ 11 - 22 กรกฎาคม 2559

Written byงานประชาสัมพันธ์
on 17 พฤศจิกายน 2558
ประกาศยกเลิกการรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งครู ตั้งแต่วันที่ 11 - 22 กรกฎาคม 2559

วิทยาลัยเทคนิคสมุทรปราการขอประกาศยกเลิกการเปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 2 อัตรา -ตำแหน่ง  พนักงานราชการทั่วไป(ครู)...

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว(รายเดือน)

Written byงานประชาสัมพันธ์
on 17 พฤศจิกายน 2558
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว(รายเดือน)

    ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายเดือน)              ตามประกาศวิทยา...

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว(รายเดือน)

Written byงานประชาสัมพันธ์
on 17 พฤศจิกายน 2558
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว(รายเดือน)

    ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายเดือน)             ตามประกาศวิทยาลัยเทค...

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งครู ตั้งแต่วันที่ 11 - 22 กรกฎาคม 2559 (2)

Written byงานประชาสัมพันธ์
on 17 พฤศจิกายน 2558
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งครู ตั้งแต่วันที่ 11 - 22 กรกฎาคม 2559 (2)

วิทยาลัยเทคนิคสมุทรปราการเปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 2 อัตรา -ตำแหน่ง  พนักงานราชการทั่วไป(ครู)  สาขา ช่างก...

ผู้อำนวยการ
วิทยาลัยเทคนิคสมุทรปราการ
นายทวีศักดิ์ คิ้วทอง

บริการสารสนเทศ

edltv

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

สถิติผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์

0486084
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
625
687
7034
7034
34377
51690
486084

Forecast Today
960

8.28%
51.48%
1.92%
4.83%
0.03%
33.47%
Online (15 minutes ago):26
26 guests
no members

Your IP:54.81.140.221
  1. ข่าวจากเว็บครูวันดี
ข่าวการศึกษา
  1. Facebook งานประชาสัมพันธ์วิทยาลัยเทคนิคสมุทรปราการ
Free business joomla templates